8 kwietnia 2018 r. Niedziela Miłosierdzia Bożego

Utworzono: niedziela, 08, kwiecień 2018 Poprawiono: niedziela, 08, kwiecień 2018 Opublikowano: niedziela, 08, kwiecień 2018 Administrator - Sebastian Rynkowski  Drukuj  Email

1.    Dziś przeżywamy Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest miłosierną miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Ojciec Święty Franciszek mówi wprost, że imieniem Boga jest miłosierdzie. Jakże więc nie dziękować za wielki dar miłosierdzia, za łaskę sakramentu pokuty. Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić i uobecniać miłosierdzie Boga, objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród nas.

 

2.     Dziś o godz. 15:00 zapraszamy na Godzinę  Miłosierdzia. Upamiętnia ona konanie Jezusa na krzyżu za grzechy całej ludzkości. Święta Siostra Faustyna została poproszona przez samego Jezusa, aby ta Godzina była w szczególny sposób przez ludzi czczona. Pan Jezus otwiera Swoje Serce dla tych, którzy w Godzinie Miłosierdzia łączą się z Nim w ufnej i żarliwej modlitwie. Zaprasza, by w tym świętym czasie z miłością zatopić się w Jego Miłosiernym Sercu i trwać przy Nim upraszając miłosierdzie dla całego świata. Zapewnia też, że nie odmówi duszy niczego, o co Go prosi. Zapraszamy serdecznie na wspólną modlitwę w Godzinę Miłosierdzia.

3.    Zgodnie z zapowiedzią dzisiaj, w Niedzielę Miłosierdzia, dzieci i młodzież ze Szkolnego Koła Caritas wraz z opiekunami i paniami z parafialnej Caritas będą zbierać przed kościołem ofiary na pomoc dla najbardziej potrzebujących dzieci z naszej parafii.

4.    Te dzieci, które włączyły się w wielkopostną akcję charytatywną Szkolnego Koła Caritas przy SP nr 4 i 5 biorąc do domu „skarbonkę miłosierdzia”, będą mogły je przynosić do swojej szkoły od jutra przez cały Tydzień Miłosierdzia.

5.    Z racji przeżywanych w ostatnim czasie dni Wielkiego Tygodnia i Oktawy Wielkanocnej jutro przypada, przeniesiona z 25 marca, uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to także Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.  Podczas wieczornej Eucharystii będzie można podjąć dzieło duchowej adopcji, składając zobowiązanie codziennej modlitwy w intencji nienarodzonego dziecka i jego rodziców. Do dzisiejszego numeru „Albertówki” dołączona jest specjalna deklaracja podjęcia się tejże formy adopcji.

Odsłony: 6025