Ogłoszenia - 11 listopada 2018 r. XXXII niedziela zwykła

Utworzono: sobota, 10, listopad 2018 Poprawiono: sobota, 10, listopad 2018 Opublikowano: sobota, 10, listopad 2018 Administrator - Sebastian Rynkowski

 

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

 

1.    Pan Jezus, chwaląc gest ubogiej wdowy, zachęca nas do większej ufności w Bożą Opatrzność. Wszyscy jesteśmy w ręku Pana Boga i musimy uczyć się na co dzień coraz większego zaufania do Niego. Zaufanie do Pana Boga powinno wyrażać się nie tylko w wymiarze indywidualnym, ale także rodzinnym i wspólnotowym. Jako jeden naród powinniśmy też wciąż bardziej dziękować Panu Bogu i ufać Jego Opatrzności.

Czytaj więcej: Ogłoszenia - 11 listopada 2018 r. XXXII niedziela zwykła

Ogłoszenia - 4 listopada 2018 r. XXXI niedziela zwykła

Utworzono: sobota, 03, listopad 2018 Poprawiono: sobota, 03, listopad 2018 Opublikowano: sobota, 03, listopad 2018 Administrator - Sebastian Rynkowski

 

1.    Dzisiejsza listopadowa niedziela, jak wszystkie pozostałe w ciągu roku liturgicznego, przypomina nam o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Nawet wpatrując się w mogiły naszych najbliższych, mamy pewność, że nie idziemy ku śmierci, ale ku pełni życia w Chrystusie zmartwychwstałym. On nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Tworzymy „wspólnotę świętych”, to znaczy nadprzyrodzone zjednoczenie Kościoła na ziemi, w czyśćcu i w niebie. Wiara w świętych obcowanie zobowiązuje do wzajemnej miłości żywych i umarłych. Kiedyś wszyscy będziemy razem wielbić Pana Boga przed Jego tronem jako Kościół świętych. Pielęgnujmy depozyt naszej wiary i nadzieję na szczęśliwą wieczność. Czerpmy siły z sakramentów, ze stołu słowa Bożego, a przede wszystkim z Eucharystii, która gromadzi nas wokół ołtarza. Pamiętajmy, że każdą Mszę św. sprawują z nami wszyscy Aniołowie i całe zastępy świętych, choć ich nie widzimy. W centrum zawsze jest Chrystus, który gładzi grzechy świata.

Czytaj więcej: Ogłoszenia - 4 listopada 2018 r. XXXI niedziela zwykła

Ogłoszenia - 28 października 2018 r. – XXX niedziela zwykła

Utworzono: sobota, 27, październik 2018 Poprawiono: poniedziałek, 22, październik 2018 Opublikowano: sobota, 27, październik 2018 Administrator - Sebastian Rynkowski

 

 

ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA

1.      Dzisiaj kończymy Tydzień Misyjny. W swoich modlitwach prośmy Boga o błogosławieństwo dla wszystkich pracujących na misjach.

Czytaj więcej: Ogłoszenia - 28 października 2018 r. – XXX niedziela zwykła

Ogłoszenia - 21 października 2018 r. – XIXX niedziela zwykła

Utworzono: sobota, 20, październik 2018 Poprawiono: poniedziałek, 22, październik 2018 Opublikowano: sobota, 20, październik 2018 Administrator - Sebastian Rynkowski

NIEDZIELA MISYJNA

1.     Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Tydzień Misyjny, który uświadamia nam, że jesteśmy cząstką Kościoła powszechnego, ogarniającego wszystkie narody, rasy, cywilizacje i kultury zjednoczone Dobrą Nowiną. W dniu dzisiejszym swoją modlitwą obejmijmy wszystkich kapłanów, zakonników i osoby świeckie pracujące na misjach.

 

Czytaj więcej: Ogłoszenia - 21 października 2018 r. – XIXX niedziela zwykła

14 października 2018 r. – XXVIII niedziela zwykła

Utworzono: sobota, 13, październik 2018 Poprawiono: wtorek, 09, październik 2018 Opublikowano: sobota, 13, październik 2018 Administrator - Sebastian Rynkowski
 
DZIEŃ PAPIESKI

1. Dzisiaj, już po raz osiemnasty, obchodzimy w całym kraju Dzień Papieski, którego hasło jest zaczerpnięte z literackiego dziedzictwa Papieża Polaka: „Promieniowanie ojcostwa”. To tytuł dramatu Karola Wojtyły z 1964 rok. Promocja ojcostwa, której dokonuje św. Jana Paweł II, nie stoi w sprzeczności z innymi wartościami, np. z macierzyństwem. Ojcostwo Boga nie umniejsza ojcostwa ludzkiego. Wprost przeciwnie, stanowi dla niego wzór i oparcie.
2. Dzień Papieski to wspaniała okazja, aby zagłębić się w nauczanie naszego wielkiego Rodaka – św. Jana Pawła II. Rozważania różańcowe podczas wieczornego nabożeństwa w tym dniu pragniemy osnuć wokół tego nauczania.. Chcemy również dołożyć swoją „cegiełkę” do budowy żywego pomnika Jana Pawła II, materialnie wspierając zdolną, lecz ubogą młodzież pochodzącą ze wsi i małych miasteczek. Młodzi przedstawiciele naszej parafii czekają przy drzwiach kościoła ze specjalnymi skarbonkami fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za złożone ofiary.
3. Dzisiaj przypada także Dzień Edukacji Narodowej. W naszych modlitwach nie zapominajmy o tych, którzy trudzą się  przekazywaniem wiedzy i kształtowaniem postaw młodego pokolenia w naszym kraju. W ich intencji będziemy modlić się szczególnie podczas nabożeństwa różańcowego.
4. Trwa październik – miesiąc modlitwy różańcowej, która – jak przed laty powiadał Prymas Polski kard. August Hlond – jest modlitwą potężną” i  „każdy Polak powinien odmawiać różaniec”, bo „tą bronią pokonamy zło”. Zatem zapraszamy wszystkich, w tym również dzieci, każdego dnia o godz. 17:30 na wspólne odmawianie różańca.
5. We wtorek, 16 października, powrócimy pamięcią do pamiętnych wydarzeń sprzed 40 lat, gdy nasz Rodak, dziś już święty orędownik w niebie, Karol Wojtyła, został wybrany na Papieża i przyjął imię Jan Paweł II. Pragniemy wciąż na nowo odczytywać i rozważać dzieło życia oraz nauczanie Papieża Polaka. W sposób szczególny uczynimy to w czasie wtorkowego nabożeństwa różańcowego, którego rozważania będą osnute wokół myśli św. Jana Pawła II.
6. W czwartek, 18 października, w liturgiczne święto św. Łukasza Ewangelisty, na wieczorną Eucharystię zapraszamy mieszkających na terenie naszej parafii lekarzy i pielęgniarki z okazji przypadającego w tym dniu ich patronalnego święta.
7. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić Światowy Dzień Misyjny i rozpoczniemy Tydzień Misyjny. W tym dniu naszą modlitwą, a także materialną ofiarą będziemy chcieli wspomóc tych, którzy angażują się w dzieło misyjne Kościoła – misjonarki i misjonarzy świeckich i duchownych oraz ich działalność. Tego dnia dzieci i młodzież ze Szkolnego Koła Caritas będzie zbierać przed naszym kościołem ofiary na ten cel.
8. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią przez cały listopad w naszej świątyni będzie odprawiany o godz. 17:30 różaniec w intencji zmarłych, których polecicie modlitwom Kościoła. Będzie także odprawiana o godz. 18:00 zbiorowa Msza św.  w intencji zmarłych, których polecicie w tej Mszy św. Kartki wypominkowe oraz na Mszę św. zbiorową rozdają ministranci przy wyjściu z kościoła. Wypełnione karty wypominkowe można składać w kancelarii parafialnej.
9. Wszystkich obchodzących urodziny i imieniny zapewniamy o życzliwości i modlitwie. W modlitwach w sposób szczególny pamiętamy o naszych zmarłych parafianach.
 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
• 15 X – św. Teresa od Jezusa, wielka mistyczka karmelitańska, reformatorka karmelitańskiej rodziny zakonnej, ogłoszona przez bł. Pawła VI Doktorem Kościoła i nazwana przez niego „doktorem mistycznym”.
• 17 X – św. Ignacy Antiocheński, sławny męczennik, drugi po św. Piotrze biskup Antiochii Syryjskiej, autor kilku listów, w których wyłożył naukę o Chrystusie, Kościele i życiu chrześcijańskim.
• 18 X – św. Łukasz, Ewangelista, uczeń i towarzysz św. Pawła Apostoła, autor Ewangelii i Dziejów Apostolskich, w których opisał życie pierwotnego Kościoła;
• 19 X – bł. Jerzy Popiełuszko, kapłan i męczennik, którego biografia i działalność duszpasterska jest wielu z nas dobrze znana, a której charakterystycznym rysem było przypominanie i realizowanie myśli z Listu do Rzymian: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!”.
• 20 X – św. Jan Kanty, najpierw student, a następnie profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, kapłan odznaczający się wielkim miłosierdziem dla ubogich, pracowitością i prawdomównością.

Więcej artykułów…