Ogłoszenia - 10 lutego 2019 r. – V niedziela zwykła

Utworzono: niedziela, 10, luty 2019 Poprawiono: niedziela, 10, luty 2019 Opublikowano: niedziela, 10, luty 2019 Administrator - Sebastian Rynkowski  Drukuj  Email

 

1.    W dniu jutrzejszym, 11 lutego, będziemy obchodzić Światowy Dzień Chorego. W tym dniu obejmijmy modlitwą wszystkich chorych, szczególnie tych najbliższych. Niech nasza troska o cierpiących wyraża się w czułej opiece, cierpliwości i wyrozumiałości. Pamiętajmy też o potrzebach duchowych ludzi chorych. Prosimy o zgłaszanie chorych w kancelarii parafialnej, abyśmy mogli ich nawiedzać z sakramentami świętymi.

 

2.    W tym dniu zapraszamy wszystkie osoby chore i w podeszłym wieku  na specjalną Mszę św. o godz. 10:00. Będzie ona sprawowana w intencji chorych i połączona z indywidualnym namaszczeniem olejami świętymi oraz  błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Prosimy rodziny, sąsiadów i ludzi dobrej woli, aby pomogli chorym i osobom starszym przybyć na tę Mszę św.

3.    Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, w dniu dzisiejszym, po każdej Mszy św., przed kościołem dzieci i młodzież ze Szkolnego Koła Caritas wraz z opiekunami zbierają ofiary na pomoc dzieciom z najbardziej potrzebujących rodzin naszej parafii.

4.    W najbliższy czwartek, 14 lutego, przypada święto św. św. Cyryla (826-869), mnicha, i Metodego (815-885), biskupa. Ci urodzeni w Cesarstwie Wschodnim bracia, bardzo wykształceni, znający różne języki z hebrajskim, syryjskim i łaciną włącznie, piastujący różne godności kościelne, podjęli wiele udanych wypraw misyjnych, między innymi do kraju Chazarów na Krymie, do Bułgarii i na Morawy, gdzie wprowadzili do liturgii język słowiański pisany alfabetem greckim (głagolicę). Cyryl przetłumaczył Pismo Święte na język staro-cerkiewno-słowiański. Tym językiem nadal posługuje się kilkadziesiąt milionów braci prawosławnych i kilka milionów grekokatolików. Obaj święci są uważani za apostołów Słowian. W 1980 roku Papież św. Jan Paweł II ogłosił ich współpatronami Europy, podnosząc tym samym ich wspomnienie do rangi święta.

5.    Święto Cyryla i Metodego jest Dniem Modlitwy za Narody Słowiańskie. Pamiętajmy, że Kościół jest jeden, choć od wieków gromadzi rozmaite narody, tradycje i obrządki. Jako chrześcijanie, jesteśmy budowniczymi jedności, choćby poprzez codziennie kierowaną do Pana Boga prośbę o pokój na świecie, ład moralny, o zgodę między narodami i swobodę głoszenia Chrystusowej Ewangelii.

6.    Tego samego dnia tradycja wspomina św. Walentego, kapłana rzymskiego, który w 269 roku poniósł śmierć męczeńską, gdyż podczas tortur nie chciał się wyrzec Chrystusa. Na Zachodzie, zwłaszcza w Anglii i Stanach Zjednoczonych, a od jakiegoś czasu także u nas, przyjęło się go czcić jako patrona zakochanych. Niech to będzie okazja do radości i wspólnej zabawy, wszak trwa jeszcze karnawał, ale także do modlitwy, podziękowania Panu Bogu za miłość, którą nas obdarzył,
i za bliskich, którzy nas kochają. Pamiętajmy też o narzeczonych z naszej wspólnoty parafialnej i prośmy, aby ich wzajemna miłość się umacniała i aby z Panem Bogiem weszli na wspólną drogę życia.

Odsłony: 471