Ogłoszenia - 28 kwietnia 2019 r.

Utworzono: sobota, 27, kwiecień 2019 Poprawiono: sobota, 27, kwiecień 2019 Opublikowano: sobota, 27, kwiecień 2019 Administrator - Sebastian Rynkowski  Drukuj  Email

 

II niedziela Wielkanocy

Niedziela Miłosierdzia Bożego

1.    Dziś przeżywamy Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest miłosierną miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Ojciec Święty Franciszek mówi wprost, że imieniem Boga jest miłosierdzie. Jakże więc nie dziękować za wielki dar miłosierdzia, za łaskę sakramentu pokuty. Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić i uobecniać miłosierdzie Boga, objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród nas.

 

2.     Dziś o godz. 15:00 zapraszamy na Godzinę  Miłosierdzia. Upamiętnia ona konanie Jezusa na krzyżu za grzechy całej ludzkości. Święta Siostra Faustyna została poproszona przez samego Jezusa, aby ta Godzina była w szczególny sposób przez ludzi czczona. Pan Jezus otwiera Swoje Serce dla tych, którzy w Godzinie Miłosierdzia łączą się z Nim w ufnej i żarliwej modlitwie. Zaprasza, by w tym świętym czasie z miłością zatopić się w Jego Miłosiernym Sercu i trwać przy Nim upraszając miłosierdzie dla całego świata. Zapewnia też, że nie odmówi duszy niczego, o co Go prosi. Zapraszamy serdecznie na wspólną modlitwę w Godzinę Miłosierdzia.

3.    W najbliższą środę rozpocznie się maj - miesiąc poświęcony Maryi. Codziennie będziemy gromadzić się wokół ołtarza na nabożeństwie majowym o godz. 17:30. To w szkole Maryi uczmy się całkowitego oddania Panu Bogu i braciom. Zadbajmy o Jej wizerunki w naszych domach i w przydrożnych kapliczkach. Rodzinnie gromadźmy się przy nich na śpiewanie Litanii loretańskiej, pieśni maryjnych, różaniec czy wieczorny Apel Jasnogórski.

4.    Dzień 1 maja jest także Świętem Pracy. Naszymi modlitwami przez wstawiennictwo św. Józefa Rzemieślnika obejmiemy szczególnie osoby i rodziny borykające się z problemem bezrobocia i z dramatyczną sytuacją materialną. Nie opuszczajmy żadnej okazji, aby prosić tego patrona o wrażliwość sumień i ład moralny w naszym życiu rodzinnym i społecznym.

5.    W czwartek, 2 maja, przypada doroczny Dzień Polonii i Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Modlitwą ogarniemy rodaków żyjących poza granicami naszej Ojczyzny. Nie zapomnijmy też o wywieszeniu flag, by w ten sposób zademonstrować nasze przywiązanie do barw narodowych.

6.    W piątek, 3 maja, będziemy przeżywali Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej patronki naszej Ojczyzny. Porządek Mszy św. w naszym kościele będzie niedzielny. Uroczyście ponowimy też Akt oddania Polski pod opiekę Matki Bożej.

7.    W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Uczcijmy te dni przez przyjęcie Komunii św. i udział w nabożeństwach. Wszystkie Msze św. będą sprawowane z modlitwami ku czci Chrystusa zmartwychwstałego.

8.    Grupa Modlitwy do Najdroższej Krwi Chrystusa zaprasza w najbliższy pierwszy czwartek miesiąca o godz. 17:15 na nabożeństwo połączone z wystawieniem Najświętszego Sakramentu w intencjach wynagradzających za grzechy nasze i całego świata oraz w intencji świętych powołań kapłańskich i zakonnych, szczególnie z naszej parafii.

9.    W pierwszy czwartek po Mszy św. wieczornej zapraszamy także na specjalne nabożeństwo, podczas którego będziemy się modlić za kapłanów oraz o nowe, liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne w naszej parafii.

10. Spowiedź z racji pierwszego piątku, będzie w piątek od godz. 17:00 do 18:00.

11. W pierwszą sobotę miesiąca czcicieli Matki Bożej zapraszamy na Mszę św. poranną o godz. 7:00 i na nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi  Po nim odbędzie się spotkanie Róż Różańcowych  i zmiana tajemnic różańcowych.

12. W następną niedzielę, 5 maja, dzieci i młodzież ze Szkolnego Koła Caritas wraz z opiekunami i paniami z parafialnej Caritas będą zbierać przed kościołem ofiary na pomoc dla najbardziej potrzebujących dzieci z naszej parafii.

Odsłony: 449