Sakrament małżeństwa

Utworzono: piątek, 04, kwiecień 2014 Poprawiono: piątek, 04, kwiecień 2014 Opublikowano: piątek, 04, kwiecień 2014 Administrator - Sebastian Rynkowski

Narzeczeni zgłaszają się w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego osobiście, trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa.

W kancelarii parafialnej przedstawiają następujące dokumenty:   

- metryki chrztu do ślubu kościelnego (ważność: 6 miesięcy) z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania 

- datę I Komunii świętej oraz parafię w jakiej ją przyjęto  

- dowody osobiste   

- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezach przedmałżeńskich   

- ostatnie świadectwo z katechezy szkolnej      

- w przypadku wdowców - metryka śmierci współmałżonka.

 

Po zgłoszeniu się do kancelarii narzeczeni muszą udać się do USC, właściwego ze względu na zamieszkanie jednej ze stron, w celu dokonania formalności wynikających z prawa świeckiego. USC wyda narzeczonym zaświadczenie (3 egz.) o tym, że mają oni prawo zawrzeć małżeństwo wg prawa polskiego (zaświadczenie jest ważne 3 miesiące od daty wydania), które należy dostarczyć do kancelarii parafii, gdzie będzie zawierane małżeństwo.