Święto Jedności Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Elbląskiej.

Utworzono: niedziela, 15, październik 2017 Poprawiono: niedziela, 15, październik 2017 Opublikowano: niedziela, 15, październik 2017 Administrator - Sebastian Rynkowski  Drukuj  Email

Razem szukać – być otwartym – rozumieć – dzielić się – radować – towarzyszyć.

        „Duch Święty jest sprawcą jedności. Grzech niszczy jedność i wspólnoty. Wszystkie twoje źródła są w Jeruzalem”. „W tobie są wszystkie me źródła” (Ps 87.7b) powiedział ks. bp Jacek Jezierski.

            W sobotę 30 września 2017 r. w parafii bł. Doroty z Mątów w Elblągu odbyło się radosne świętowanie ok. 30 Wspólnot  Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Elbląskiej, w tym dwóch z Iławy. Od godz. 9:00 uwielbialiśmy Pana Boga i cieszyliśmy się swoją obecnością. Uwielbienie jest radosnym przyjęciem tego co Bóg zesłał w naszym życiu. Otwiera nas na moc Bożą w każdej sytuacji. Pieśni „Jezus jest z nami tu...”, „Jesteś Królem...” i inne porywały uczestników do uwielbiania i dziękczynienia Bogu za wszelkie łaski, za 50 lat Odnowy w Duchu Świętym, za to, że ogłosiliśmy Jezusa Panem naszego życia, za przeżyte rekolekcje, za wszelkie inne dobro.

 

Przyzywaliśmy Ducha Świętego z prośbą o rozwiązanie naszych węzłów i problemów, żeby to „dzisiaj” było przełomem w naszym życiu. Następnie odbyła się konferencja wygłoszona przez Darka Jeziornego (męża i ojca, wykładowcę historii na Uniwersytecie Łódzkim, od wielu lat związanego ze Wspólnotą „Mocni w Duchu”). Darek Jeziorny powiedział, że jeśli Bóg nas gromadzi, to chodzi o coś więcej. Trzeba się otworzyć na łaskę odnowy i na Ducha Świętego. Pytał się jaki jest stan naszego ducha, aby mieć jasność o co się modlić. Przywołał słowa św. Pawła apostoła  przebywającego w więzieniu „Dla mnie bowiem żyć – to Chrystus, a umrzeć – to zysk. Jeśli bowiem żyć w ciele – to dla mnie owocna praca” (Flp 1.21-22a). Były to dla mnie szczególnie ważne słowa, ponieważ one  mobilizują do stałej pracy nad sobą, do zmian, do dążenia do ideału jakim jest Chrystus. Darek podkreślał, że nie ma człowieka, który by wypełnił te słowa. Nasze życie nie jest owocne. My mamy polskie „charyzmaty” takie jak: narzekanie (nawet na pogodę), obmowę, zazdrość, chodzenie w smutku, zamykanie się z powodu nieśmiałości, lęki, lenistwo, które nie  przynoszą dobrych owoców. „Dla mnie żyć to owocna praca” - powiedział Darek. Naszym zadaniem jest wcielać w życie to co Duch Święty mi podpowiada  Duch Święty jest doskonałym dawcą pomysłów. Daje nam takie charyzmaty, że możemy pokonać wszystkie trudności. Duch Święty to taki „podpowiadacz” wszędzie: i w pracy i w domu, nie tylko w grupie Odnowy. Charyzmaty to przejawy działania Bożej potęgi. Każdy z nas otrzymał charyzmaty, abyśmy ogłaszali Bożą potęgę. Trzeba się modlić i prosić Ducha Świętego  o rozwinięcie darów i charyzmatów, które już są nam dane. Również o to, by Pan nauczył nas radzić sobie z narzekaniem, z lenistwem i …., bo „bez Ciebie Panie nie dam rady” powiedział Darek.

O godz. 12:15 rozpoczęła się Msza Święta pod przewodnictwem ks. bp Jacka Jezierskiego. W homilii ks. biskup przywołał słowa św. Hieronima „Nieznajomość Pisma Świętego to nieznajomość Chrystusa”. „Spraw Boże, żeby Twój lud karmił się Słowem Bożym” - modlił się ks. biskup.

Po Mszy Świętej wszyscy posilili się gorącą zupą. Również była kawa, herbata i ciasto.

Po przerwie na posiłek ponownie była modlitwa uwielbienia i dziękczynienia za dary Ducha  Świętego i  za dar Odnowy w Duchu Świętym. O godz. 15:00 odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego. „Wśród tylu dróg poprowadź serce me...” śpiewali zebrani na zakończenie świętowania. Nad całością czuwali koordynatorzy Odnowy w Duchu Świętym w naszej diecezji: Beata Towarek i ks. Mariusz Klimkowski.

Święto Jedności było bez wątpienia świętem modlitwy i uwielbienia Bożej obecności. Dało mi moc i zapał do pokonywania codziennych trudności zawsze z Panem Bogiem, bo „bez Ciebie Panie nie dam rady”.

Chwała Panu.


                                                                                                                      Krystyna Kusznieruk

Odsłony: 485