Czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego „DUCH ŚWIĘTY POZWOLI CI TO POZNAĆ”

Utworzono: poniedziałek, 28, maj 2018 Poprawiono: poniedziałek, 28, maj 2018 Opublikowano: poniedziałek, 28, maj 2018 Administrator - Sebastian Rynkowski  Drukuj  Email

            W sobotę 19.05.2018 r. odbyło się czuwanie przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Czuwanie przygotowała Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Getsemani” z opiekunem ks. Zbigniewem. Rozpoczęło się o godz. 20:00 powitaniem przybyłych osób i informacją o przebiegu czuwania. Następnie modliliśmy się o owocne przeżycie tego wieczoru. W pewnym momencie zaproszono wszystkich do serdecznego przywitania przez objęcie się lub przytulenie i powiedzenie sobie wzajemnie „Dobrze, że jesteś”.

 

W atmosferze bliskości i wzajemnej życzliwości poprowadzono modlitwę o wylanie darów Ducha Świętego przez orędownictwo Maryi. Na zakończenie odmówiliśmy cząstkę różańca i odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski.

O 21:00 zaproszony gość ks. Sławomir Głodzik wygłosił katechezę. Kościół narodził się gdy Duch Święty zstąpił na apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy. Po tym wydarzeniu wyszli i z odwagą głosili Dobrą Nowinę. Kościół zaczął się rozprzestrzeniać. My w sakramencie bierzmowania przez pośrednictwo Kościoła otrzymaliśmy Ducha Świętego, po to aby uświęcać się i budować Kościół. Dary Ducha Świętego powinny być używane w Kościele i dla dobra Kościoła. Duch Święty jest niezbędny w życiu chrześcijanina. Bez niego jesteśmy martwi. Pozwólmy prowadzić się Duchowi Świętemu. W trakcie katechezy śpiewaliśmy pieśni „Duchu Święty przyjdź...”, „Nie bój się wypłyń na głębię..”, „Przyjdź Duchu Święty ja pragnę..”.

Przed godziną 22:00 ks. Zbigniew wystawił Najświętszy Sakrament. Odbyło się nabożeństwo uzdrowienia (rozeznane słowa: Ps 31,25, Syr 2,1-2, Iz 58,11, Iz 61,1), wody (Iz 55,1-2, Ez 36,24-28, Ez 47,7-9, Mk 16,15-16, J 4,14-15), ognia (Ps 66,8-12, Dz 2,17-21) i posłania (Mk 16,15-18). Na zakończenie kapłan błogosławił Najświętszym Sakramentem idąc przez kościół.

Po nabożeństwie nastąpiła przerwa i przygotowanie do Mszy Świętej.

Punktualnie o godz. 24:00 rozpoczęła się Msza Święta pod przewodnictwem ks. Zbigniewa w koncelebrze z ks. Sławomirem. W kazaniu ks. Sławomir powiedział między innymi, że mamy żyć w mocy Ducha Świętego. Swoją postawą głosić, że Jezus Chrystus jest żywy i działa. Duch Święty wzywa nas do jedności. Na zakończenie Mszy Świętej kapłani udzieli indywidualnego błogosławieństwa obecnym w kościele osobom.

Mimo późnej pory wszyscy zostali zaproszeni na agapę do salek parafialnych, aby nie tylko posilić się, ale żeby pobyć ze sobą, porozmawiać, podzielić się przeżytym czuwaniem.

Bogu niech będą dzięki za piękne czuwanie.


                                                                                                                                              A.P.

Odsłony: 1200