17 lat Wspólnoty „Getsemani”

Utworzono: czwartek, 10, październik 2013 Poprawiono: środa, 23, kwiecień 2014 Opublikowano: czwartek, 10, październik 2013 Administrator - Sebastian Rynkowski  Drukuj  Email

1 października 2013r o godz. 19:00 odbyła się uroczysta Msza Święta upamiętniająca siedemnastolecie istnienia Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym „Getsemani” działającej przy naszej parafii. Licznie przybyli członkowie wspólnoty, sympatycy odnowy
oraz zaproszeni goście, w tym zaprzyjaźnione wspólnoty – „Józef” z Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Iławie oraz „Miriam” z Parafii Św. Wojciecha w Prabutach. W liturgii przewodniczył ks. kan. Marian Florek, a koncelebrowali: nowy opiekun naszej wspólnoty
ks. Karol Waga oraz ks. Adrian Woźniak z białego kościoła. Fragment Pisma Świętego
(Za 8,20-23) odczytała Grażyna, Psalm responsoryjny (Ps 87,2-7) zaśpiewała Magdalena, słowa ewangelii (Łk 9,51-56) przeczytał ks. Karol. Modlitwę wiernych odczytał Adam. Muzyczną oprawę Eucharystii przygotowała Diakonia Muzyczna pod przewodnictwem Romana. W procesji z darami uczestniczyli: Henryka, Katarzyna, Aniela, Ewa, Zofia.

 W słowie skierowanym do zgromadzonych ks. Proboszcz podzielił się pięknymi wspomnieniami sprzed 25 lat z początków zawiązywania się grupy odnowy w Duchu Świętym w Iławie, kiedy to jako młody wikariusz otrzymał od młodzieży z Iławy studiującej
w różnych polskich miastach zaproszenie do uczestniczenia we wspólnej modlitwie. Studentów tych łączyło nie tylko pochodzenie, ale także i przede wszystkim Jezus Chrystus. Termin wspólnota odnowy w Duchu świętym nie był jeszcze wtedy tak znany, rozpowszechniony, lecz różnie postrzegany, zwłaszcza w mniejszych parafiach. Dlatego też początkowo wspólnota nazwała się grupą różańcową i spotykała w mieszkaniach prywatnych. Po upływie czasu ks. Marian został proboszczem, młodzież ukończyła studia. Na ostatnim spotkaniu grupy członkowie modlili się o to, aby w przyszłości w Iławie postała wspólnota odnowy w DŚ „z prawdziwego zdarzenia”. Tamta modlitwa sprzed wielu lat wydała wspaniałe owoce. Obecnie w mieście nad Jeziorakiem działają dwie wspólnoty: wspólnota „Józef” od dwudziestu lat oraz „Getsemani” - od siedemnastu. Nasuwa się w związku z tym refleksja, iż jeśli człowiek prosi się Boga o coś, co jest dobre dla wszystkich, On nie odmówi, zawsze wysłucha. Chrystus kocha nas wszystkich jednakowo, lecz miłość tę musimy we właściwy sposób odbierać. Jednocześnie nie wolno nam tej miłości egoistycznie zachowywać wyłączenie dla siebie i tych na których nam najbardziej zależy, natomiast trzeba ją przekazywać dalej, dzielić się, obdarowywać innych. I my w szczególności jako wspólnota miłości winniśmy obejmować naszą troską i modlitwą nie tylko nasze indywidualne sprawy
i potrzeby, ale również musimy pamiętać o bliźnich. We wspólnocie nie ma ludzi mniej
lub bardziej ważnych, są tylko mniej lub bardziej odpowiedzialni za realizowane zadania. Gromadzimy się wszyscy w imię Jezusa, więc Bóg jest obecny pośród nas. Każdej wspólnocie poprzez Ducha Świętego  Bóg błogosławi i ją prowadzi. Dlatego też w trudnych momentach zwątpienia, załamania Bóg z pewnością wesprze nas mocą Swojego Pocieszyciela, jeżeli Go o to poprosimy w modlitwie.

Ks. Marian podziękował za zaproszenie do przewodniczenia w tejże Mszy Świętej, ponadto za pomoc udzieloną ks. Sylwestrowi w przeprowadzce na probostwo do Strużyny.
A także za ciepłe przyjęcie ks. Karola we wspólnocie z prośbą, o dalsze obdarowywanie naszego opiekuna Bożą miłością.  

Po mszy nastąpiło wystawienie Najświętszego Sakramentu i zawierzenie przed Nim posług w naszej wspólnocie. Następnie ks. Karol zaprosił wszystkich uczestników na agapę przygotowaną w salkach parafialnych.

Kolejna rocznica działania wspólnoty „Getsemani” była dla nas czasem wspomnień zarówno chwil szczęśliwych, jak i trudnych w ciągu 17 lat funkcjonowania wspólnoty.
Z ufnością dzieci bożych oddajemy naszą przeszłość oraz powierzamy naszą przyszłość
i siebie samych woli Boga, kierownictwu naszego Pana, Jezusa Chrystusa, opiece Matki Przenajświętszej. Jednocześnie całkowicie polecamy się działaniu naszego wspomożyciela - Ducha Świętego.

Zobacz więcej zdjęć >>klik<<

Zobacz filmik >>klik<<

Tekst: Magdalena Szmejter
Zdjęcia: Małgorzata Piotrowska
Odsłony: 1953