Dzień posługi Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym.

Utworzono: środa, 02, kwiecień 2014 Poprawiono: środa, 23, kwiecień 2014 Opublikowano: środa, 02, kwiecień 2014 Administrator - Sebastian Rynkowski  Drukuj  Email

Niedziele Wielkiego Postu w tym roku przebiegają w naszej parafii pod znakiem otwartości parafialnych wspólnot na Ewangelizację i na wyjście na zewnątrz na obszar parafii. Inicjatorem takiego działania jest Ojciec Święty Franciszek, który zachęcał, aby parafie wychodziły z ewangelizacją. Wyraził taką wolę m.in. podczas XXVIII Światowych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro w słowach: „Chciałbym jednak, by was było słychać w diecezjach, chcę, aby się wychodziło na zewnątrz, żeby Kościół wychodził na ulice, chcę byśmy się bronili przed tym wszystkim, co jest światowością, bezruchem, przed tym, co jest wygodą, klerykalizmem, od tego wszystkiego, co jest zamknięciem w sobie. Parafie, szkoły, instytucje stworzone są po to, aby wychodzić na zewnątrz... jeśli tego nie czynią, stają się czymś w rodzaju organizacji pozarządowej, a Kościół nie może być organizacją pozarządową”.

 

Formą wychodzenia „na zewnątrz” jest także otwarcie się wspólnot działających w poszczególnych parafiach na wiernych tych parafii oraz dawanie świadectwa. Najpierw pokazywanie się kto do takiej grupy należy i tym samym zaświadczenie o swojej do niej przynależności, potem także poprzez mówienie i pokazywanie życiem żywego Boga.

Takie „wychodzenie na zewnątrz” rozpoczęło się w naszej parafii 9 marca 2014 (pierwsza niedziela Wielkiego Postu), kiedy podczas poszczególnych Mszy Świętych kolejne wspólnoty działające przy naszej parafii dokonały uroczystego wyznania wiary. Wspólnota Odnowy w Duchu św. oraz Wspólnota Mężczyzn św. Józefa takiego aktu dokonały na Mszy o godz. 9.00. Powagi temu wydarzeniu dodawały świece trzymane przez nas w dłoniach oraz to że, wystąpiliśmy do pierwszego stopnia ołtarza.

Kolejna okazja do zaprezentowania Wspólnoty nadarzyła się 23 marca 2014 roku. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym oraz Wspólnota Mężczyzn św. Józefa, zaangażowały się w tym dniu w przygotowanie celebracji każdej z Mszy Świętych. Diakonia muzyczna Odnowy wraz z Panem organistą prowadziła śpiew, a inne osoby z tej grupy podczas każdej z Mszy Świętych odczytywały pierwsze i drugie czytanie.

Podczas kazania zwrócono naszą uwagę na moc płynącą ze Słowa Bożego oraz na skuteczność i aktualność Słów Pisma świętego w naszym życiu. Pan Bóg przemawia do nas także poprzez działanie innych ludzi. Zostaliśmy zachęceni do czytania Słowa Bożego. Zachęta ze strony kaznodziei, którym był ks. Diakon Damian Papierowski, przerodziła
w konkretny czyn, jakim było rozdanie kartek, na których widniał fragment z niedzielnego drugiego czytania: „A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boga wypełnia nasze serca przez Ducha Świętego, który jest nam dany. (,,,) Chrystus bowiem umarł we właściwym czasie za nas” (Rz 5, 5-6). Tego działania dokonali mężczyźni ze wspołnoty Mężczyzn św. Józefa. Parafianie z wielką chęcią brali kartki z owym fragmentem Słowa Bożego. Mamy nadzieję, że takie działanie przyczyni się do wzrostu czytania Pisma Świętego.

Zaangażowanie włożone w przygotowanie tych dwóch dni (9 i 23 marca) pozwoliły pokazać się Wspólnotom na zewnątrz, na forum parafii. Pozwoliły także przyznać się publicznie do zaangażowania i rozwoju duchowego w ramach formacji w tych Wspólnotach. Takie działania pozwalają na szersze i głębsze spojrzenie na Wspólnoty gromadzące się przy parafii. Zapewne wielu parafian zobaczyło w tych Wspólnotach swoich sąsiadów czy znajomych. Tak wielu z nich to twoi sąsiedzi, może Ty też powinieneś zaangażować się w takie działanie na rzecz parafii?

Zapraszamy serdecznie na nasze spotkania.

Tekst :Anna Bielecka, Adam Pszczolińsk

Fot.: Magdalena Szmejter

Odsłony: 1275