XI Metropolitarny Kongres Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Warmińskiej, Elbląskiej i Ełckiej

Utworzono: piątek, 26, wrzesień 2014 Poprawiono: niedziela, 26, październik 2014 Opublikowano: piątek, 26, wrzesień 2014 Administrator - Sebastian Rynkowski  Drukuj  Email

W dniach 19-20 września br. odbył się w Ełku XI Metropolitarny Kongres Odnowy w Duchu Świętym. W tym wydarzeniu uczestniczyli także reprezentanci naszej Wspólnoty. Kongres trwał dwa dni. W pierwszym, tak zwanym dniu animatora brali udział liderzy i animatorzy z poszczególnych wspólnot. Nas reprezentowali ks. Karol oraz liderka  Henia. Spotkanie odbyło się w parafii św. Tomasza. Drugiego dnia, który był dniem otwartym, w spotkaniu na hali sportowo-widowiskowej MOSIR mogli brać udział wszyscy członkowie wspólnot Odnowy w Duchu Świętym. Nasza 32 osobowa grupa wyruszyła z Iławy o  4.00 rano, by około godziny 8.00 być na miejscu. Po zajęciu miejsc i chwili odpoczynku po długiej drodze, rozpoczęliśmy wspólny dzień. Na początku nastąpiło powitanie, krótka modlitwa oraz wprowadzenia.

Następnie obejrzeliśmy spektakl „Maryja Gwiazda Nowej Ewangelizacji”. Pięknie przedstawiał on Maryję, która pomaga, wspiera i jest blisko każdego z nas, zwłaszcza w trudnych sytuacjach życiowych. Zawsze też prowadzi nas do swojego Syna. Następnie  po krótkiej przerwie wysłuchaliśmy konferencji o kerygmacie wygłoszonej przez gościa spotkania ks. Sławomira Płusa, kapłana diecezji radomskiej, przewodniczącego Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym, oraz egzorcysty.

Głosząc kerygmat należy powiedzieć, że każdy z nas zgrzeszył, co powoduje, że pogrążamy się w śmierci, jednak miłość Boga jest większa od naszego grzechu, czego świadectwem jest wskrzeszenie z martwych Jezusa oraz to, że jeżeli przyjmiemy Jezusa za swojego Pana i zaufamy Mu to będziemy zbawieni. W centrum kerygmatu stoi Jezus, Jego śmierć i zmartwychwstanie. To w tych wydarzeniach Bóg objawił swój zbawczy zamiar wobec człowieka i okazał swoją moc. Ich ogłoszenie powoduje, że w słuchaczach budzi się radość z tego, co słyszą, taka, jakiej wcześniej nie doświadczali.

Kerygmat domaga się nawrócenia. Serca tych, którzy nie znają Jezusa porusza, aby przyjęli Go za Pana życia i świata. Natomiast serca tych, którzy Go znają (są ochrzczeni, chodzą do kościoła, przyjmują sakramenty) porusza, aby zaufali Jego miłości, że jest ona za darmo i nie chce w zamian ich pobożnych uczynków, ale jedynie ich miłości, chce być kochana. Jedno i drugie powoduje nawrócenie czyli zmianę myślenia, spojrzenia na siebie i na innych. Kerygmat wprowadza w nowy świat, a raczej pozwala na nowo zobaczyć Boga, a wraz z tym inaczej spojrzeć na świat, swoje miejsce w nim i życie. Radość, którą wzbudza w sercu daje siłę, aby iść za tym, co się odkrywa jako nowe.

Ks. Sławomir podkreślał wielokrotnie jak  ważna i jednocześnie konieczna jest obecnie ewangelizacja.

Po konferencji nastąpiła przerwa obiadowa, podczas której jedliśmy z apetytem smaczną grochówkę oraz mieliśmy okazję do rozmów zarówno ze sobą nawzajem jak i z osobami z innych wspólnot czy z dawno nie widzialnymi znajomymi. Następnie przeszliśmy do pobliskiego kościoła pod wezwaniem św. Rafała Kalinowskiego, gdzie o godz. 15.00 rozpoczęła się Eucharystia. Kazanie wygłosił do nas także ks. Sławomir Płusa.

Po Komunii św. nastąpiła modlitwa wszystkich obecnych przedstawicieli wspólnot odnowy z trzech diecezji o przyjęcie mocy Ducha Świętego do bycia świadkami Pana. Po podziękowaniach i pożegnaniu ruszyliśmy w drogę powrotną do domu. W Iławie byliśmy około godz. 22.00.                

                                            Zdjęcia (Danuta) >>klik<<

Zdjęcia: Ania, Gosia, Adam >>klik<<

Tekst. Ania Bielecka

Odsłony: 1460