XX Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym w Częstochowie

Utworzono: piątek, 19, czerwiec 2015 Poprawiono: piątek, 19, czerwiec 2015 Opublikowano: piątek, 19, czerwiec 2015 Administrator - Sebastian Rynkowski  Drukuj  Email

Jak co roku wszystkie grupy Odnowy z całej Polski miały swoje czuwanie modlitewne u stóp Jasnogórskiej Pani.

Spotkanie to było dziękczynieniem za 40 lat posługi wspólnot w Polsce i modlitwą o ponowne  głębokie zanurzenie się w Duchu Świętym.

Nasza grupa Odnowy „Getsemani” wyruszyła do Częstochowy dwoma autokarami. Pierwsza grupa pod opieką Ks. Karola wyruszyła w czwartek, by już od rana w piątek (15.05.2015) uczestniczyć w spotkaniu formacyjnym dla animatorów. Spotkanie to odbywało się w znanej nam od lat „Hali Polonia”. Program był bardzo bogaty. Po przywitaniu przez krajowych koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym i zawiązaniu wspólnoty pierwszą konferencję wygłosił Marek Nowicki. Temat, który omówił brzmiał następująco: „Pierwsze doświadczenia charyzmatyczne w Polsce”. W konferencji tej prelegent zapoznał nas z historią pierwszych doświadczeń charyzmatycznych w Polsce. Mówił o błogosławieństwach lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, ale też podkreślił iż rok 2015 jest czasem szczególnego błogosławieństwa, bo świętujemy 40 lat Odnowy. Rok ten daje nam perspektywę, dzięki której możemy więcej widzieć. Widzimy szerzej. Co widzimy? Widzimy, że Duch Święty jest wielki, jest kolorowy, jest nie do ogarnięcia, że ma poczucie humoru, jest nie do zaklasyfikowania. Wynikiem takich spotkań jest to abyśmy zawsze zgłębiali Ducha Bożego i jego działanie. 

 

Modlitwę dziękczynną za 40 lat Odnowy poprowadził Ks. Grefkowicz. Przed Adoracją Najświętszego Sakramentu wprowadzenie do przebłagania oraz modlitwę przebłagalną poprowadził Ks. Wojciech Nowacki.

Chwila przerwy na obiad i o godz. 15.00 wraz z ekipą „Młodzi – Młodym” uwielbialiśmy Boże Miłosierdzie. Drugą konferencję poprowadził nasz ulubieniec – przewodniczący ds. Nowej Ewangelizacji Ks. Bp Grzegorz Ryś, który według opinii Ks. Płusy jest dobrym człowiekiem znającym 11 przykazanie. „Śmiej się z bliźniego swego jak z siebie samego”, to właśnie owo 11 przykazanie.

„Przełożeństwo jest służbą na wzór Jezusa”, tak brzmiał tytuł katechezy Bp. Rysia.

Uroczystej Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił Ks. Abp Józef Górzyński (opiekun Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym z ramienia Episkopatu Polski). W odpowiedzi na usłyszaną Ewangelię, Ks. Abp nawiązał do obdarowania darami, które każdy z nas otrzymał od Boga. Są to dary naturalne, ale także nadprzyrodzone. Dary, które otrzymujemy powinny być przyjmowane z wdzięcznością, ale także ze świadomością. Musimy rozpoznać jakim darami nadzwyczajnymi zostaliśmy obdarowani, a później nie zatrzymywać ich tylko dla siebie. One muszą być pomnażane i wykorzystywane do posługiwania innym. Nie jest łatwo przyjąć dziś te dary w świecie, który żyje swoimi zasadami. Jeśli jednak człowiek nie przyjmie i nie pomnoży tych dary, a będzie się nim tylko cieszyć, to jak podkreślił Ks. Abp nie będzie się rozwijał, nie będzie dojrzewał w swoim człowieczeństwie. Dary dane przez Boga człowiekowi są po to, by dzielił się nim, by służył wspólnocie. Tymi darami mamy posługiwać w świecie. Jak porównał kaznodzieja, jesteśmy jak siewca, który sieje ziarno, a ono wydaje plon. Panu Bogu tylko wiadomo jaki będzie ten plon. Ks. Abp podkreślił także, że bardzo ważne jest przypominanie innym, że oni też są obdarowani. Powiedział: „Bóg nie posyła nie dając mocy”. Zwrócił dużą uwagę na to, że często jesteśmy tylko biorcami, a nie dawcami.

Konferencję pt. „O Ewangelizacji z mocą” w tym dniu wygłosił Ks. Sławomir Płusa. Konferencja zakończyła się modlitwą o ewangelizację z mocą, w której wszyscy uczestniczyliśmy.

Po Apelu Jasnogórskim i dziękczynieniu za tak pełne Ducha Śwętego spotkanie udaliśmy się na spoczynek u Sióstr Antoninek.

Rano następnego dnia przywitała nas siostra zakonna Barbara i opowiedziała nam o historii i charyzmacie sióstr Antoninek. Następnie Ks. Karol celebrował Mszę św. w intencji diakonów i kleryków roku piątego o dobre przygotowanie do święceń prezbiteratu i diakonatu.  Po śniadaniu udaliśmy się na błonia jasnogórskie gdzie czekała już na nas część wspólnoty „Getsemani”, która z Iławy do Częstochowy wyjechała w piątek 15.05.15. Tę grupę prowadziła nasza liderka Henia. W programie pielgrzymki było odwiedzenie sanktuarium w Niepokalanowie i czuwanie na błoniach.

W sobotę czuwanie zgromadziło ok. 50 tyś. osób. Powitanie i zawiązanie wspólnoty poprowadził Ks. Sławomir Płusa (przewodniczący Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym) i Norbert Dawidczyk (z-ca przewodniczącego KKK).

„Przywozimy dziękczynienie za jubileusz 40-lecia Odnowy w Duchu Świętym w Polsce – podkreślał Ks. Sławomir – i modlimy się o ten zwrot w Odnowie byśmy z większą świadomością byli uczniami Pana Jezusa, którzy dzielą się Ewangelią, żebyśmy nie zatrzymywali się na tym, że jest fajnie, przyjemnie, sympatycznie, miło, ale byśmy uwierzyli w moc Pana Jezusa, dary Ducha Świętego, charyzmaty i byśmy w ten sposób służyli ludziom.”

Kilka słów do zgromadzonych wygłosił Ks. Bp. Dembowski (wieloletni delegat Episkopatu ds. Odnowy w Duchu Świętym) „Co roku tutaj bywam, co roku z wami się modlę i co roku cieszę się z wami, że Bóg jest Miłością”.

W imieniu Paulinów powitał nas o. Marian Waligóra przeor Jasnej Góry. Przypomniał słowa papieża Jana Pawła II „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi – tej Ziemi”.

„Dziś te słowa – to wołanie papieża odnosimy do nas samych i tu na Jasnej Górze modlimy się by Pan odnowił oblicze naszych serc”.

W programie spotkania były konferencje, wśród nich prelekcje o początkach Odnowy, świadectwa, modlitwy dziękczynne i wstawiennicze.

Po południu Abp Wacław Depo, metropolita częstochowski powitał nas słowami: „Pozdrawiam Was jako radosną wiosnę kościoła niezależnie od tego ile macie lat. Poczujcie się u siebie, pod spojrzeniem Matki, która tutaj jednoczy nas”. Później modlił się z nami Koronką do Miłosierdzia Bożego.

Kolejnym etapem spotkania była modlitwa uwielbienia, którą poprowadzili bliscy naszym sercom Genia Teleszewska i Ks. Marcin Wrzos.

Centralnym punktem spotkania była Eucharystia, której przewodniczył i homilię wygłosił Ks. Bp Piotr Tuszyński (Bp pomocniczy diecezji Radomskiej). W powitaniu Ks. Bp powiedział: „Dziękujemy za ludzi Odnowy, za św. Andrzeja Bobolę, ale i za tych ludzi, którzy przez 40 lat tworzyli dzieło Odnowy w Duchu Świętym na naszej ziemi, za różne charyzmaty i osobowości. Za to wszystko dziękujemy Bogu przez Chrystusa w Duchu Świętym.” Przed Błogosławieństwem wszyscy zgromadzeni na błoniach, dochowując corocznej tradycji Czuwania, dokonali aktu oddania Odnowy w Duchu Świętym Matce Bożej.

Oprawę muzyczną spotkania poprowadził zespół Gospel Rain z Lublina.

Czuwanie to piękny czas pełen radości, modlitwy i Słowa Bożego, spędzony w gronie kilkudziesięciu tysięcy ludzi. Niesamowita atmosfera radości sprawia, że kto choć raz doświadczył tych przeżyć, kto choć raz uczestniczył w Czuwaniu, będzie  co roku tu wracać, by u stóp Maryi czuwać przy Jezusie.    

            Maria Dolewska

A.P.

D.O

Odsłony: 1126