21 listopada 2021 r. Uroczystość Chrystusa Króla

ogłoszenia
  1. Dzisiejsza uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata to ostatni mocny akord roku liturgicznego przed adwentowym wyciszeniem. Podkreśla ona, że wszystko ma swój początek i będzie miało swoje ukoronowanie w Chrystusie. Dziś warto zapytać siebie: na ile świadomie przeżywam rok liturgiczny i czynnie włączam się w jego celebracje? Warto też spojrzeć wstecz i zrobić osobisty rachunek sumienia z budowania, pogłębiania przyjaźni z Panem Bogiem i bliźnimi. Pamiętajmy, że zawsze jest czas i miejsce, aby to jeszcze naprawić.
  2. Dzisiaj gościmy w naszej parafii byłego wikariusza ks. Adama Insadowskiego, który przybył do nas jako przedstawiciel Seminarium Duchownego w Elblągu. Ks. Adam głosi podczas każdej Eucharystii słowo Boże , a  po każdej Mszy św. rozprowadza kalendarze seminaryjne na rok 2022. Dochód ze sprzedaży kalendarza jest przeznaczony na utrzymanie naszego diecezjalnego seminarium w Elblągu.
  3. W następną niedzielę – 28 listopada – rozpoczyna się w życiu Kościoła adwent – czas, który ma nas należycie przygotować do właściwego przeżycia Świąt Bożego Narodzenia oraz do spotkania ze Zbawicielem w wieczności. Znakiem naszego czuwania będzie udział w Mszach świętych roratnich.
  4. W pierwszą niedzielą adwentu rozpoczniemy kolejny rok liturgiczny, który w polskim Kościele będzie przebiegał pod hasłem: „Posłani w pokoju Chrystusa”. Jego mottem biblijnym są słowa z Ewangelii wg św. Jana: „(…) ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie.” (J 6,57). Rok ten będzie trzecim etapem trzyletniego programu duszpasterskiego pod hasłem: „Eucharystia daje życie”. Przypominamy, że jego zasadniczym celem jest pogłębienie wśród wiernych znaczenia tajemnicy Eucharystii jako centrum życia chrześcijańskiego.
  5. W kancelarii parafialnej można nabywać opłatek na stół wigilijny. Opłatek ten jest już poświęcony.
  6. Kończy się listopad – miesiąc naszej pamięci o naszych bliskich, którzy odeszli do wieczności. Do następnego poniedziałku, codziennie o godz. 17:30, w różańcowej modlitwie polecamy Bożemu miłosierdziu zmarłych, których wypisaliśmy na kartach wypominkowych.
  7. Zgodnie z poleceniem Ks. Biskupa Jacka Jezierskiego w następną niedzielę, 28 listopada, młodzi wolontariusze ze Szkolnych Kół Caritas będą zbierać ofiary na pomoc humanitarną, jeśli okaże się ona niezbędna, dla migrantów na granicy z Białorusią. Zebrane środki zostaną przekazane Caritas Polska, która musi być przygotowana na ewentualne działania pomocowe w trybie przyspieszonym i nietypowym.
  8. Pragniemy przekazać słowa serdecznych życzeń dla wszystkich solenizantów i jubilatów rozpoczynającego się tygodnia. Zmarłych w tym tygodniu parafian polecamy Bożemu Miłosierdziu.

Ostatnie wpisy

„Biały tydzień” /video/

W naszej parafii trwa „biały tydzień” dzieci pierwszokomunijnych. Piękną tradycją w naszym kościele jest to, że dziewczęta i chłopcy, którzy przyjęli w Uroczystość Wniebowstąpienia pierwszą