28 sierpnia – 3 września 2023 r.

binary comment

28 sierpnia – poniedziałek

7:00 + Za zmarłego Jerzego Lewkiewicza.

7:00 + Za zmarłego Jana Wasilewskiego.

18:00 + Za zmarłą Ludwikę Zakrzewską i za jej siostrę Jadwigę Lewalską.

18:00 + Za zmarłego Kamila Józefowicza.

18:00 + Za zmarłych rodziców: Helenę i Wacława Capów oraz za siostrę Janinę Laskowską.

18:00 + Za zmarłą Łucję i Alojzego Roszyńskich w 4. rocznicę śmierci Łucji oraz za zmarłych z rodziny.

 

29 sierpnia – wtorek

7:00 + Za zmarłego Ryszarda Wiatrowskiego.

18:00 + Za zmarłego Wojciecha Meykę (Mszę św. zamówiła rodzina Pieczarków).

18:00 + Za zmarłych: za Rafała Drembkowskiego, za Franciszka Liszewskiego oraz Marcina Ćwika.

18:00 + Za zmarłego Antoniego Pieczarkę z okazji urodzin.

18:00 + Za zmarłą Marię Januszewską w 16. rocznicę śmierci i za Leona Januszewskiego oraz za siostrę Dorotę Janowską.

 

30 sierpnia – środa

7:00 + Za zmarłą Wacławę w 30. rocznicę śmierci oraz za Mieczysława i Jadwigę Wrzodaków.

18:00 – O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla dzieci objętych modlitwami VIII Róży Żywego Różańca Rodziców, dla ich rodziców, naszych kapłanów i członków Koła.

18:00 + O Boże błogosławieństwo dla Ireny, która nieustannie trwała na modlitwie, służyła pomocą w ostatnich chwilach choroby Tadeusza Murawskiego.

18:00 + Za zmarłą Barbarę Gutowską w 2. rocznicę śmierci.

18:00 + Za zmarłych rodziców: Felicję Piotrowicz w 6. rocznicę śmierci i za Henryka Piotrowicza oraz za Teresę Żubertowską.

 

31 sierpnia – czwartek

7:00 + Za zmarłego Waldemara Brudnickiego.

7:00 + Za zmarłą Zofię Guzowską w 30. dzień po pogrzebie.

18:00 + Za zmarłego Kamila Józefowicza.

18:00 + Za zmarłego Mirosława Lewko w rocznicę śmierci.

18:00 + Za zmarłego Piotra Albina w 1. rocznicę śmierci.

 

1 września – pierwszy piątek miesiąca

7:00 + Za zmarłą Anielę Kapuścińską w dniu urodzin.

7:00 + Za zmarłego Jana Wasilewskiego.

7:00 + Za zmarłą Gabrielę Sztucką w 30. dzien po śmierci.

18:00 – O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla członków III Róży Żywego Różańca i dla ich rodzin.

18:00 – Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Tomasza i Łukasza.

18:00 + Za zmarłego Bolesława Bala w 6. rocznicę śmierci.

18:00 + O dar nieba, za wstawiennictwem św. Siostry Faustyny Kowalskiej, dla Marcina Poprawskiego.

 

2 września – pierwsza sobota miesiąca

7:00 – Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla członkiń i członków Róż Żywego Różańca naszej parafii i ich rodzin.

7:00 – W podziękowaniu Bogu Ojcu w Trójcy Jedynemu, przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi, za to, że mnie stworzył, uczynił chrześcijaninem i w tym zachować raczył oraz za Jego niezgłębione miłosierdzie.

7:00 – Intencja wynagradzająca za grzechy przeciw Niepokalanemu Sercu NMP.

7:00 – Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla członkiń Pierwszej Róży Żywego Różańca i ich rodzin oraz o życie wieczne dla zmarłych członkiń tej Róży.

18:00 + Za zmarłych rodziców: Bronisławę i Wiktora Wachowiaków, za Helenę i Stanisława Bezaków, za Małgorzatę i Włodzimierza Sufranków, za rodzeństwo: Aleksandrę Żylińską, Włodzimierza Wachowiaka, za zmarłych z rodzin: Brzozowskich i Wachowiaków oraz za Andrzeja Bezaka.

18:00 + Za zmarłą córkę Małgorzatę Brzeską w 20. rocznicę śmierci, za dziadków: Piotra i Pelagię Łopatyńskich oraz Franciszkę i Józefa Brzeskich.

18:00 + Za zmarłego Józefa i Rozalię Marcinkowskich oraz za dziadków z obu stron.

18:00 + Za zmarłych: Józefa, Krystynę i Roberta Szczechów oraz Jerzego i Ewę Smolińskich.

 

3 września – 22. niedziela zwykła

6:30 + Za zmarłego Zbigniewa Żukowskiego w 30. dzień po pogrzebie.

7:30 + W intencji zmarłych ofiarodawców i dobroczyńców parafii i budowy kościoła.

9:00 – W intencji Parafian.

10:30 + Za zmarłego Zygmunta Paczkowskiego i za Marcina Śliwińskiego.

12:00 + Za zmarłych: Martę, Franciszka, Feliksa, Edmunda i Marię Jędrzejczak oraz za ciocię Małgorzatę.

12:00 + Za zmarłego ojca Jana Wojciechowskiego, za mamę Genowefę i ojczyma Bolesława Goźlińskich.

13:15 + Za zmarłego Eugeniusza Foja w 6. rocznicę śmierci i za rodziców z obu stron.

13:15 + Za zmarłych rodziców: Wiesławę i Krzysztofa Kaczerowskich oraz za zmarłych z obu stron.

15:00 + Za zmarłego Pawła Grzybowskiego, Jana Grzybowskiego oraz Henrykę i Anastazego Stanowickich.

18:00 + Za zmarłą żonę Elżbietę Nadwodną z okazji urodzin i za rodziców z obu stron.

Ostatnie wpisy

„Małżeński Weekend”

Nasza parafia św. Brata Alberta wraz z duszpasterstwem rodzin i wspólnotą „Mężczyźni św. Józefa,  w dn. 21-22 kwietnia zaprosiła małżonków na „Małżeński Weekend”. Gościem specjalnym