Parafia p.w. św. Brata Alberta w Iławie

Msze św. Niedziela i Święta:

7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 13.15, 18.00

Dni powszednie:

7.00, 18.00

Najnowsze wpisy

Posypmy głowy popiołem. Post – czas pokuty, postu, wyrzeczeń i modlitwy

Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem. W kulturze Izraela ten gest był wyrazem wielkiego smutku, żałoby i pokuty. Popiół przypomina też, że wszystko, co ziemskie, powstało z prochu ziemi i znów w proch się obróci. Ten rozpad jest skutkiem grzechu. Jednak kapłan, posypując głowy wiernych popiołem, czyni nad nimi znak krzyża, który oznacza oczyszczenie i zmartwychwstanie. Zatem Wielki Post – czas pokuty, postu, wyrzeczeń i modlitwy – ma służyć naszemu nawróceniu, ma przygotować nasze serca na owocne przeżycie radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Przyjmij zaproszenie Nasze duchowe wielkopostne ćwiczenia wzmocni udział w nabożeństwach Drogi krzyżowej,…

Intencje mszalne 24 lutego – 1 marca 2020 r.

24 lutego – poniedziałek 7:00 + Za zmarłą koleżankę Janinę Sosnowską z okazji urodzin. 7:00 + Za zmarłego Witolda, Stanisławę i Alfonsa Lewandowskich oraz Genowefę i Aleksandra Sławińskich. 18:00+ Za zmarłą siostrę Ewelinę Szarkowską. 18:00 + Za zmarłych rodziców: Henryka Gronka w 2. rocznicę śmierci i Franciszkę Gronek w 12. rocznicę śmierci. 18:00 + Za zmarłych rodziców: Władysława i Mariannę Ruta, za brata Henryka, za Juliannę i Jana Pokorskich, za Jadwigę i Ewę, za Stanisława i Stanisławę Ciałek oraz Kazimierza, Irenę i Cezarego.   25 lutego – wtorek 7:00 + Za zmarłego męża Stanisława Grzegorzewskiego z okazji urodzin oraz za…

Ogłoszenia -23 lutego 2020 r. – VII niedziela zwykła

  Powinniśmy pamiętać, że każda niedziela jest dniem Pańskim, dniem zgromadzenia liturgicznego, dniem rodziny chrześcijańskiej, radości i odpoczynku od pracy. Jest podstawą i rdzeniem całego roku liturgicznego, głównym dniem celebrowania Eucharystii, ponieważ jest to dzień pamiątki zmartwychwstania Pańskiego. Biorąc udział we Mszy św. poświadczamy naszą wiarę, umacniamy nasze powołanie do głoszenia Ewangelii Chrystusowej w świecie. Dzisiaj rozpoczynamy w polskim Kościele 53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Kościół wzywa nas do szczególnej indywidualnej i wspólnotowej modlitwy oraz do abstynencji, którą możemy ofiarować Panu Bogu jako wynagrodzenie za grzechy pijaństwa innych osób lub z prośbą o uwolnienie od tego nałogu bliskich czy…

Intencje mszalne 17 – 23 lutego 2020 r.

17 lutego – poniedziałek 7:00 – W pewnej intencji. 18:00 + Za zmarłą mamę Feliksę Szczyglińską w 3. rocznicę śmierci (Mszę św. zamówili synowie z żonami, dziećmi i wnukami). 18:00 – W pewnej intencji. 18:00 + Za zmarłego ks. kan. Marka Klugiewicza.   18 lutego – wtorek 7:00 – W pewnej intencji. 18:00 + Za zmarłą Wiktorię Majewską w dniu urodzin oraz Stanisława i Józefa Majewskich. 18:00 + Za zmarłą Barbarę Rynkowską (Mszę św. zamówiła Odnowa w Duchu Świętym). 18:00 + Za zmarłą Jadwigę Gancarz.   19 lutego – środa 7:00 + Za zmarłego Zygmunta Olsztę (Mszę św. zamówili znajomi)….

Ogłoszenia – 16 lutego 2020 r. – VI niedziela zwykła

Każda niedziela jest wyjątkową okazją do dojrzewania naszej wiary, do pogłębiania i zacieśniania naszej osobistej relacji z Panem Bogiem. Jakże jest ważne, aby w tym procesie brała udział każda nasza rodzina i cała wspólnota parafialna. Pozwólmy Panu Jezusowi przemieniać nasze życie. Powierzajmy Mu trudy minionego tygodnia i nadzieje nadchodzących dni. Niech On działa w naszych sercach, wówczas codzienność wypełni się dobrem. Pamiętajmy też, że tylko czerpiąc obficie ze stołu słowa Bożego i stołu eucharystycznego, zostajemy uzdrowieni i umocnieni, aby świadczyć o Chrystusie wśród tych, do których On nas posyła. Pamiętajmy, że w każdym spotkaniu drugi człowiek potrzebuje naszej miłości. W…

Intencje mszalne 10 – 16 lutego 2020 r.

10 lutego – poniedziałek 7:00 + Za zmarłego Władysława Szustowicza w 30. dzień po pogrzebie. 18:00 + Za zmarłą Janinę i Antoniego Radziochów oraz zmarłych z obu stron. 18:00 + Za zmarłego Zbigniewa Wieńskiego w 1. rocznicę śmierci i za Grażynę Wieńską. 18:00 + Za zmarłych rodziców: Franciszka i Kazimierę Woźniaków, za rodzeństwo, za syna Ryszarda Rzymowskiego i za Stanisława Rzymowskiego.   11 lutego – wtorek 7:00 – W pewnej intencji. 18:00 + Za zmarłą Krystynę Jankowską w 2. rocznicę śmierci. 18:00 + Za zmarłych rodziców:  Helenę i Leona Czaplickich oraz Irenę i Mieczysława Gromadzkich, za dziadków: Stanisławę i Józefa…

1 2 6
zamknij