Parafia p.w. św. Brata Alberta w Iławie

Msze św. Niedziela i Święta:

7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 13.15, 18.00

Dni powszednie:

7.00, 18.00

Najnowsze wpisy

Intencje mszalne 17 – 23 lutego 2020 r.

17 lutego – poniedziałek 7:00 – W pewnej intencji. 18:00 + Za zmarłą mamę Feliksę Szczyglińską w 3. rocznicę śmierci (Mszę św. zamówili synowie z żonami, dziećmi i wnukami). 18:00 – W pewnej intencji. 18:00 + Za zmarłego ks. kan. Marka Klugiewicza.   18 lutego – wtorek 7:00 – W pewnej intencji. 18:00 + Za zmarłą Wiktorię Majewską w dniu urodzin oraz Stanisława i Józefa Majewskich. 18:00 + Za zmarłą Barbarę Rynkowską (Mszę św. zamówiła Odnowa w Duchu Świętym). 18:00 + Za zmarłą Jadwigę Gancarz.   19 lutego – środa 7:00 + Za zmarłego Zygmunta Olsztę (Mszę św. zamówili znajomi)….

Ogłoszenia – 16 lutego 2020 r. – VI niedziela zwykła

Każda niedziela jest wyjątkową okazją do dojrzewania naszej wiary, do pogłębiania i zacieśniania naszej osobistej relacji z Panem Bogiem. Jakże jest ważne, aby w tym procesie brała udział każda nasza rodzina i cała wspólnota parafialna. Pozwólmy Panu Jezusowi przemieniać nasze życie. Powierzajmy Mu trudy minionego tygodnia i nadzieje nadchodzących dni. Niech On działa w naszych sercach, wówczas codzienność wypełni się dobrem. Pamiętajmy też, że tylko czerpiąc obficie ze stołu słowa Bożego i stołu eucharystycznego, zostajemy uzdrowieni i umocnieni, aby świadczyć o Chrystusie wśród tych, do których On nas posyła. Pamiętajmy, że w każdym spotkaniu drugi człowiek potrzebuje naszej miłości. W…

Intencje mszalne 10 – 16 lutego 2020 r.

10 lutego – poniedziałek 7:00 + Za zmarłego Władysława Szustowicza w 30. dzień po pogrzebie. 18:00 + Za zmarłą Janinę i Antoniego Radziochów oraz zmarłych z obu stron. 18:00 + Za zmarłego Zbigniewa Wieńskiego w 1. rocznicę śmierci i za Grażynę Wieńską. 18:00 + Za zmarłych rodziców: Franciszka i Kazimierę Woźniaków, za rodzeństwo, za syna Ryszarda Rzymowskiego i za Stanisława Rzymowskiego.   11 lutego – wtorek 7:00 – W pewnej intencji. 18:00 + Za zmarłą Krystynę Jankowską w 2. rocznicę śmierci. 18:00 + Za zmarłych rodziców:  Helenę i Leona Czaplickich oraz Irenę i Mieczysława Gromadzkich, za dziadków: Stanisławę i Józefa…

Ogłoszenia – 9 lutego 2020 r. – V niedziela zwykła

Dziś na Eucharystii gromadzi nas Chrystus w piątą niedzielę w ciągu roku liturgicznego. Pamiętajmy, że nikt z nas, ani cała nasza wspólnota parafialna, nie jest w stanie pogłębić swojej więzi z Panem Bogiem bez Eucharystii. Dopiero karmiąc się prawdziwą Miłością, każdy chrześcijanin uczy się ofiarnego życia. Częściej i uważniej wczytujmy się w objawienie Boże zawarte w Piśmie Świętym. Jednocześnie wsłuchujmy się w to, co mówi Kościół, którego zadaniem jest ciągłe przybliżanie nas do zbawienia. Zgodnie z zapowiedzią dziś, po każdej Mszy św., dzieci ze Szkolnych Kół Caritas zbierają ofiary na pomoc dla dzieci z najbardziej potrzebujących rodzin naszej parafii oraz…

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA W PARAFII ŚWIĘTEGO BRATA ALBERTA W IŁAWIE 2020 R.

  Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej odbędzie się 10 maja 2020 r. o godz. 10:00. Pierwsza spowiedź odbędzie się 09 maja 2020 r. o godz. 14:00. PRZYGOTOWANIE DO WW. SAKRAMENTÓW ODBYWA SIĘ NA KATECHEZIE W SZKOLE, DO KTÓREJ UCZĘSZCZA DZIECKO. Na terenie Parafii Świętego Brata Alberta znajduje się Szkoła Podstawowa nr 4 i Szkoła Podstawowa nr 5. Wymagane dokumenty: ŚWIADECTWO CHRZTU – do końca października 2018 r., chyba, że dziecko przyjęło ten sakrament w tutejszej parafii, PISEMNE POZWOLENIE KSIĘDZA PROBOSZCZA, jeśli dziecko mieszka na terenie innej parafii, ZAŚWIADCZENIE OD KATECHETY O PRZYGOTOWANIU DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ, jeśli dziecko uczęszcza do szkoły leżącej na…

2 lutego 2020 r. – święto Ofiarowania Pańskiego

Dzisiaj w kalendarzu liturgicznym przypada święto Ofiarowania Pańskiego, w naszej polskiej tradycji nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej. Od początku czczono w Kościele pamiątkę przyniesienia Dzieciątka Jezus przez Maryję i Józefa do świątyni jerozolimskiej. Niekiedy dzień ten nazywano także świętem Symeona. Jak pamiętamy z kart Ewangelii, Maryja złożyła Dzieciątko w ręce świątobliwego starca Symeona. W Jerozolimie to święto obchodzono już w V wieku i łączono je z procesją ze świecami. Od X wieku upowszechnił się zwyczaj błogosławienia w tym dniu świec. Święto Ofiarowania Pańskiego ukazuje nam Chrystusa – Światłość świata. Przyniesiona przez nas świeca ma przypominać, że Chrystus nieustannie oświeca drogi…

1 2 5
zamknij