Intencje mszalne 3 – 9 lipca 2023 r.

binary comment

3 lipca – poniedziałek

7:00 + Za zmarłego Jerzego Lewkiewicza.

18:00 + Za zmarłego Kazimierza Kolasińskiego w 9. rocznicę śmierci, za Piotra i Alojzego Kolasińskich oraz zmarłych rodziców Chechłowskich.

18:00 + Za zmarłego męża Jacka Kraińskiego z okazji imienin.

 

4 lipca – wtorek

7:00 + Za zmarłego Andrzeja Szpadkiewicza.

18:00 – Podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Elżbiety i Jacka w 30. rocznicę ślubu.

18:00 + O radość nieba dla zmarłego Krzysztofa Wiśniewskiego w 10. rocznicę śmierci.

 

5 lipca – środa

7:00 + Za zmarłego Kazimierza Moczadło oraz za Łucję, Władysława i Benedykta Gołaszewskich.

18:00 + Za zmarłą Małgorzatę Schlieske w 3. rocznicę śmierci oraz za rodziców: Mariannę i Lucjana Kołaczkowskich.

18:00 + Za zmarłą Łucję i Beatę Jancewicz, za Łucję i Józefa Czubkowskich, za Alicję i Pawła Jachna, Witolda Trochowskiego, Ryszarda Klimka, Józefę Grzywacz i Pawła Klimla.

 

6 lipca – pierwszy czwartek miesiąca

7:00 + O zbawienie wieczne i dar nieba dla zmarłej śp. córki i siostry Lucyny.

18:00 – Intencja dziękczynna Bogu Ojcu, przez Bolesne i Niepokalane Serce Matki Bożej, za dar życia z przeproszeniem za grzechy nasze i całego świata z prośbą o święte powołania kapłańskie i zakonne.

18:00 + Za zmarłą Monikę Ruczyńską w 18. rocznicę śmierci i za bliskich z rodziny.

 

7 lipca – pierwszy piątek miesiąca

7:00 + Za zmarłą Reginę Budzińską w 30. dzień po śmierci.

18:00 + Za zmarłych rodziców Wilga, Lewandowskich, za babcie, dziadków i rodzeństwo z rodziny Wilga, Lewandowskich, Grabowskich i Łużyńskich.

18:00 + Za zmarłych rodziców: Antoniego Narewskiego w 17. rocznicę śmierci i za Wandę Narewską w 11. rocznicę śmierci.

 

8 lipca – sobota

7:00 + Za zmarłego Jerzego Lewkiewicza.

18:00 + Za zmarłego Antoniego Mączyńskiego w 13. rocznicę śmierci.

18:00 + Za zmarłą Sarę Ottę w 1. rocznicę śmierci.

 

9 lipca – XIV niedziela zwykła

6:30 + Za zmarłego Zbigniewa Mejkę w 30. dzień po pogrzebie.

7:30 + W intencji zmarłych ofiarodawców i dobroczyńców parafii i budowy kościoła.

9:00 – W intencji Parafian.

10:30 + Za zmarłych rodziców: Helenę i Mariana Świątkowskich oraz dziadków z obu stron.

12:00 + Za zmarłego męża Zygmunta Zielińskiego w 8. rocznicę śmierci oraz za zmarłych braci i rodziców z obu stron.

13:15 + Za zmarłego Wiesława Falkowskiego w 17. rocznicę śmierci, za syna Przemysława oraz za rodziców Falkowskich i za rodzeństwo.

15:00 + Za zmarłych rodziców z obu stron: za Józefa Sławińskiego w 100. rocznicę urodzin i za Janinę Sławińską, za Salomeę i Stanisława Płotastów, za braci z obu stron: Zbigniewa Płotasta, za Piotra, Jana i Grzegorza Sławińskich oraz za zięcia Piotra Rolkowskiego.

18:00 + Za zmarła Henrykę Żelichowską w 3. rocznicę śmierci oraz za zmarłych z rodziny Zakrzewskich i Żelichowskich.

Ostatnie wpisy

ZAPRASZAMY NA PIELGRZYMKĘ DO WŁOCH

Zapraszamy na samolotową pielgrzymkę do Włoch w dniach 5 – 11 czerwca 2025 r. Plan i szczegóły – na załączonych plakatach. Zapisy w biurze parafialnym