Ogłoszenia duszpasterskie – 4 czerwca 2023 r. Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

ogłoszenia

 

  1. Dzisiaj, w uroczystość Trójcy Przenajświętszej, ze szczególną czcią Kościół wypowiada modlitwę: „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…”. Warto też zdać sobie sprawę, że ile razy świadomie i pobożnie wykonujemy znak krzyża, modlitewnie wielbimy Trójcę Przenajświętszą – jednego Boga w trzech Osobach. Jeśli dzisiaj człowiekowi, nawet chrześcijaninowi, trudno pojąć tę prawdę, tym bardziej potrzeba naszej modlitwy o Bożą mądrość i o światło Ducha Świętego. Oby wszystko w naszym życiu było czynione na chwałę Trójcy Świętej.
  2. Ostatnia próba sypania kwiatków odbędzie się we wtorek o godz. 16:30 przed naszym kościołem.
  3. W najbliższy czwartek, 8 czerwca, będziemy celebrować uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Z Chrystusem utajonym w Najświętszym Sakramencie wyjdziemy w uroczystej eucharystycznej procesji z kościołów na ulice naszych miast i drogi naszych wiosek. Będziemy dziękować Panu Bogu za dar Eucharystii, będziemy prosić Chrystusa o błogosławieństwo i pokój dla Kościoła powszechnego, dla naszej Ojczyzny i naszego narodu. Udział w tej procesji jest publicznym wyznaniem wiary w to, że Pan Jezus jest wśród nas, w naszym życiu zawsze obecny. Przygotujmy cztery ołtarze, udekorujmy nasz parafialny wieczernik i nasze domy, mieszkania, a przede wszystkim otwórzmy Panu Jezusowi nasze serca, aby mogło je opromienić Jego błogosławieństwo.
  4. W Boże Ciało Msze św. będą odprawione o godz. 6:30, 7:30, 9:00, 10:00, po procesji ok. 13:00i 18:00. Procesja z naszego kościoła rozpocznie się o godz. 11:00. Procesjonalnie przejdziemy ulicami: 1 Maja, Gen. Maczka, Smolki, Boczno-Górną, Radomską, Skłodowskiej i 1 Maja. Wyrazem naszej wiary niech będzie również przyozdobienie domów znajdujących się na trasie procesji. Po zakończeniu procesji w naszej świątyni zostanie odprawiona Msza św. dla tych wszystkich, którzy nie brali udziału tego dnia w Eucharystii. Przypominamy, że udział w procesji nie zwalnia nas z obowiązku uczestnictwa we Mszy św.
  5. W procesji eucharystycznej wokół naszego kościoła będziemy podążali codziennie o godz. 18:00  przez całą tzw. oktawę Bożego Ciała. Nie sprawiajmy Chrystusowi zawodu obojętnością czy lenistwem. Jak On pragnie być blisko nas, tak my przychodźmy jak najczęściej do Niego.
  6. Przez cały czerwiec oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Wszystkich czcicieli Bożego Serca zapraszamy na nabożeństwo, które odprawiamy w dni powszedniego Mszy św. o godz. 18:00, a w niedzielę o 17:30.

Ostatnie wpisy