PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA W PARAFII ŚWIĘTEGO BRATA ALBERTA W IŁAWIE 2020 R.

 

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej odbędzie się 10 maja 2020 r. o godz. 10:00.

Pierwsza spowiedź odbędzie się 09 maja 2020 r. o godz. 14:00.

PRZYGOTOWANIE DO WW. SAKRAMENTÓW ODBYWA SIĘ NA KATECHEZIE W SZKOLE, DO KTÓREJ UCZĘSZCZA DZIECKO.

Na terenie Parafii Świętego Brata Alberta znajduje się Szkoła Podstawowa nr 4
i Szkoła Podstawowa nr 5.

Wymagane dokumenty:

  • ŚWIADECTWO CHRZTU – do końca października 2018 r., chyba, że dziecko przyjęło ten sakrament w tutejszej parafii,
  • PISEMNE POZWOLENIE KSIĘDZA PROBOSZCZA, jeśli dziecko mieszka na terenie innej parafii,
  • ZAŚWIADCZENIE OD KATECHETY O PRZYGOTOWANIU DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ, jeśli dziecko uczęszcza do szkoły leżącej na terenie innej parafii.

Przypominamy, że rodzice dziecka przygotowującego się do Pierwszej Komunii Świętej , zgodnie z zobowiązaniem podjętym podczas sakramentu małżeństwa
i chrztu św., powinni zadbać o duchowe przygotowanie dziecka do sakramentu Eucharystii i pokuty. Obejmuje ono:

  • codzienną modlitwę,
  • udział w niedzielnej Mszy św.,
  • udział w nabożeństwach roku liturgicznego: różańcu (październik), drodze krzyżowej (Wielki Post), nabożeństwie majowym,
  • uczestnictwo w Mszach św. roratnich (w okresie adwentu),
  • udziałw rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych.

Ks. proboszcz Marian Florek

 

Ostatnie wpisy

zamknij