Czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego.

0004

Warning: call_user_func() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /home/mstudiom/domains/bratalbert.ilawa.pl/public_html/wp-content/plugins/skaut-google-drive-gallery/class-api-client.php on line 213

W przeżywanym trudnym czasie niepewności i lęku szukamy drogi wolnej od strachu, a prowadzącej do tego, co najważniejsze, do wiecznego zbawienia.

W sobotę 22.05.2021 r. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym przygotowała czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego.

O godzinie 19 zostaliśmy zapoznani z przebiegiem wieczornego czuwania. Na rozpoczęcie zaśpiewaliśmy pieśń „Panie ogień pal…” oraz Sekwencję do Ducha Świętego „Przybądź Duchu Święty…”. Następnie ks. Paweł, nasz opiekun, wystawił Najświętszy Sakrament.

Po krótkiej chwili rozpoczęło się nabożeństwo Drogi Światła. Jest to nabożeństwo podobne do Drogi Krzyżowej, w tym sensie, że jest wędrowaniem od stacji do stacji. Jednak za tym zewnętrznym podobieństwem obu nabożeństw kryje się wiele różnic. Jedno jest pasyjne, drugie paschalne. To pierwsze polega na rozważaniu męki i śmierci Jezusa, to drugie ma charakter radosnych spotkań ze zmartwychwstałym Panem. Ponieważ Droga Światła jest nowym nabożeństwem, więc nie ma jeszcze powszechnie przyjętych form. Najczęściej proponuję się 14 spotkań (analogia do Drogi Krzyżowej). Cechą charakterystyczną nabożeństwa Drogi Światła nie jest stosowanie nazwy „stacje” lecz „spotkania”. Takie określenie lepiej oddaje charakter nabożeństwa. Nie jest ono, jak w przypadku Drogi Krzyżowej, wędrowaniem z Jezusem, który dźwiga krzyż na Golgotę. Po Wielkanocy porządek się odwrócił. To Chrystus przychodzi do człowieka. Czyni to w różnych miejscach i w różnym czasie, a także w różnych sytuacjach życiowych. Przychodzi, gdy Maria Magdalena płacze przy grobie, uczniowie idą do Emaus, apostołowie łowią ryby lub zalęknieni zamykają się w Wieczerniku. Zbawiciel ich odnajduje, daje się poznać, rozmawia z nimi, umacnia ich wiarę i posyła do światła.

Każde spotkanie rozpoczynało się wezwaniem kapłana „Oto wielka tajemnica wiary” a, wierni odpowiadali „Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje Zmartwychwstanie, i oczekujemy Twego Przyjścia w chwale”. Następnie odczytywano fragment z Pisma Świętego po którym, następowało rozważanie zakończone wezwaniem „Ześlij Ducha Twego Panie”. Obecni w kościele odpowiadali „A odnowisz oblicze ziemi i nastanie pokój”.

Spotkanie I – Jezus powstaje z martwych.

Spotkanie II – Apostołowie przybywają do pustego grobu.

Spotkanie III – Zmartwychwstały Pan objawia się Marii Magdalenie.

Spotkanie IV – Zmartwychwstały Pan ukazuje się uczniom w drodze do Emaus.

Spotkanie V – Zmartwychwstały Pan objawia się uczniom przy łamaniu chleba.

Spotkanie VI – Zmartwychwstały Pan ukazuję się apostołom.

Spotkanie VII – Zmartwychwstały Pan przekazuje uczniom władzę odpuszczania grzechów.

Spotkanie VIII – Zmartwychwstały Pan umacnia wiarę Tomasza.

Spotkanie IX – Zmartwychwstały Pan spotyka uczniów nad Jeziorem Galilejskim.

Spotkanie X – Zmartwychwstały Pan przekazuje władzę pasterską Piotrowi.

Spotkanie XI – Zmartwychwstały Pan daje uczniom nakaz misyjny.

Spotkanie XII – Zmartwychwstały Pan wstępuje do Ojca.

Spotkanie XIII – Uczniowie z Maryją oczekują w wieczerniku na Zesłanie Ducha Świętego.

Spotkanie IV – Zmartwychwstały Pan posyła uczniom obiecanego Ducha.

Po zakończeniu Drogi Światła ks. Paweł pobłogosławił nas Najświętszym Sakramentem.

Po krótkiej przerwie została odprawiona Msza Święta przez naszego opiekuna.  Po Komunii modliliśmy się modlitwą uwielbienia i dziękczynienia, wznosiliśmy ręce oddając Bogu chwałę.

Niech będzie Bóg uwielbiony w posłudze wszystkich osób, które zaangażowały się aby, czuwanie odbyło się w ten sobotni wieczór. Dziękujemy panu Stanisławowi za posługę muzyczną na Mszy Świętej.

Zmartwychwstały Chrystus jest zawsze z nami i pragnie dać nam pokój, miłość, radość, nadzieję i uzdalnia nas do bycia Jego świadkami.

Chwała Panu

Tą Drogą, pełną światła, jest zwycięski, zmartwychwstały Chrystus.

A.P.

 

 

Ostatnie wpisy

ZAPRASZAMY NA PIELGRZYMKĘ DO WŁOCH

Zapraszamy na samolotową pielgrzymkę do Włoch w dniach 5 – 11 czerwca 2025 r. Plan i szczegóły – na załączonych plakatach. Zapisy w biurze parafialnym