Sakrament Chrztu Świętego

„Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego". (Mt 28,19) Sakrament chrztu świętego jest fundamentem całego naszego życia chrześcijańskiego. O tego momentu człowiek włączony jest…

Czytaj dalej Sakrament Chrztu Świętego