Sakrament Chrztu Świętego

„Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. (Mt 28,19)

Sakrament chrztu świętego jest fundamentem całego naszego życia chrześcijańskiego. O tego momentu człowiek włączony jest w życie kościoła. Ma otworzoną drogę do wszystkich sakramentów świętych w kościele katolickim. Jest to też na pewno bardzo radosne wydarzenie, bowiem wspólnota zyskuje nowego chrześcijanina. Jak wygląda sam sakrament? Co przez niego się dokonuje? I jakie jest jego znaczenie w kościele?

W Katechizmie Kościoła Katolickiego możemy przeczytać: „Sakrament ten jest także nazywany „obmyciem odradzającym i odnawiającym w Duchu Świętym” (Tt 3, 5), ponieważ oznacza i urzeczywistnia narodzenie z wody i z Ducha, bez którego nikt „nie może wejść do Królestwa
Bożego” (J 3, 5)” (KKK 1215). Samo słowo wywodzi się z języka greckiego baptizerin, co oznacza zanurzenie, pogrążenie. Wyraża to bardzo ważną prawdą, że poprzez chrzest stajemy się wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami posłania, otrzymujemy godność Dziecka Bożego. Poprzez sakrament dokonuje się odpuszczenie grzechu pierworodnego i tych wszystkich grzechów, które popełniliśmy przed chrztem.

Kościół katolicki udziela chrztu świętego, posłuszny rozkazowi Zbawiciela: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” (Mt 28, 19).

Komu udzielany jest chrzest święty?

W polskiej tradycji chrzest święty udzielany jest zazwyczaj dzieciom. Rodzice przynoszą do kościoła nowonarodzone dziecko i poprzez ich wiarę udzielany jest sakrament. Od tego momentu zaczyna rozwijać się łaska chrztu świętego. Poprzez decyzję rodziców i z ich pomocą dokonuje się sakramentalny znak łaski. Miejsce, w którym dokonuje się ceremonia jest kościół parafialny rodziców dziecka. Przed udzieleniem sakramentu rodzice powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej i ustalić termin chrztu świętego. Należy zabrać ze sobą metrykę urodzenia dziecka wydaną przez Urząd Stanu Cywilnego. Zasadniczo ceremonia odbywa się w niedzielę podczas Mszy Świętej.

Kto może zostać rodzicem chrzestnym?

Przygotowując się do sakramentu chrztu świętego rodzice wybierają rodziców chrzestnych dla swoich dzieci. Często są różne motywacje odnośnie wyboru odpowiedniej osoby. Warto zastanowić się czy nasze motywacje są słuszne i co jest kryterium ich dokonywania. Podstawowym kryterium powinien być wybór takiej osoby, która sprosta roli wychowania do wiary młodego chrześcijanina. Jakimi osobami powinni być chrzestni:

  • głęboko wierzącymi
  • gotowymi służyć pomocą nowo ochrzczonemu na drodze życia chrześcijańskiego
  • winny być to osoby dojrzałe, które ukończyły 16 rok życia (wg prawa kanonicznego)
  • po przyjęciu sakramentu bierzmowania
  • nie mogą ciążyć na nich żadne kary kościelne
  • nie mogą żyć w związku cywilnym, konkubinacie lub innym wolnym związku
  • regularnie przystępujące do sakramentów świętych
  • nie może być ojcem lub matką przyjmującego chrzest

 

Formalności związane z chrztem:

  •  Chrzest należy zgłosić w kancelarii parafialnej Należy przy tym okazać akt urodzenia dziecka.
  • Chrzestni powinni okazać przed chrztem zaświadczenie ze swojej parafii, że mogą pełnić taką funkcję.

Więcej o Chrzcie Świętym uzyskasz >>>

Ostatnie wpisy

„Biały tydzień” /video/

W naszej parafii trwa „biały tydzień” dzieci pierwszokomunijnych. Piękną tradycją w naszym kościele jest to, że dziewczęta i chłopcy, którzy przyjęli w Uroczystość Wniebowstąpienia pierwszą