Parafia p.w. św. Brata Alberta w Iławie

Msze św. Niedziela i Święta:

7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 13.15, 18.00

Dni powszednie:

7.00, 18.00

Najnowsze wpisy

WSKAZANIA BISKUPA ELBLĄSKIEGO [4 kwietnia 2020]

  PRZEDŁUŻENIE DYSPENSY OD OBOWIĄZKU NIEDZIELNEGO: W związku z niebezpieczeństwem zagrożenia zdrowia i życia, które nadal niesie epidemia, zwalniam katolików diecezji elbląskiej i przebywających na jej terenie z obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy św. do dnia 19 kwietnia br. [Niedziela Miłosierdzia Bożego włącznie]. Udział w nabożeństwach Wielkiego Tygodnia nie był i nie jest obowiązkowy. Polecam, aby dla dobra własnego i bliskich przez czas epidemii pozostawać w domu i nie organizować spotkań gromadzących rodzinę, przyjaciół itp. [dyspensa kan. 87 § 1 oraz 1245 KPK]. KOMUNIA ŚWIĘTA W WIELKI CZWARTEK, PIĄTEK I SOBOTĘ Zgodnie z odwieczną dyscypliną i praktyką Kościoła Komunia św….

Drodzy Rodzice dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej!

  Pierwsza Komunia Święta Waszego dziecka najprawdopodobniej nie odbędzie się 10 maja 2020 r. ze względu na panującą epidemię koronawirusa. Zgodnie z zaleceniem Biskupa Elbląskiego, które zamieszczone jest poniżej, nowy termin uzgodnię wraz z Wami po ustąpieniu epidemii, po zniesieniu ograniczeń sanitarnych i po powrocie dzieci do szkoły. Wszystko wskazuje na to, że nowy termin Pierwszej Komunii Świętej może być nawet we wrześniu lub październiku. Bardzo proszę Was o zachowanie spokoju. Nowy termin ustalimy wspólnie tak, aby w miarę możliwości odpowiadał wszystkim rodzicom i dzieciom. Nie musi on przypadać w niedzielę, może być także w sobotę w godzinach przedpołudniowych. Ks….

UWAGI BISKUPA ELBLĄSKIEGO DOTYCZĄCE PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ 2020

  Rodzice dzieci, które przygotowują się w bieżącym roku do Pierwszej Komunii Świętej, stawiają pytania: kiedy Pierwsza Komunia Święta? Data i miejsce zostały już dawno zaplanowane, także sale na rodzinne spotkania i posiłek. Zagrażająca życiu epidemia wirusa COVID-19 i związane z nią surowe przepisy sanitarne mogą uniemożliwić przeprowadzenie uroczystości, jak to było przewidziane. Jest wątpliwe, czy uda się przeprowadzić uroczystości Pierwszej Komunii Świętej w maju i czerwcu. Nie wiemy, kiedy zagrożenie ustąpi i w związku z tym od kiedy przepisy sanitarne pozwolą na większe zgromadzenia i uroczystości religijne. Po powrocie do szkół dzieci będą miały dużo zajęć i zaliczeń. Dlatego…

WSKAZANIA BISKUPA ELBLĄSKIEGO [24 marca 2020]

  Zgromadzenie liturgiczne [np. Msza św., pogrzeb] zgodnie z przepisami sanitarnymi obowiązującymi od 25 marca br., nie może przekroczyć pięciu osób, nie licząc księdza i obsługi. W związku z powyższym, zwalniam katolików diecezji elbląskiej i przebywających na jej terenie z obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy św. do dnia 11 kwietnia br. [dyspensa 87 § 1 oraz 1245 KPK]. Polecam, aby dla dobra własnego i bliskich przez czas epidemii modlić się i pozostawać w domu. Chrzest zdrowego dziecka należy odłożyć na późniejszy termin. W przypadku dziecka chorego należy wezwać księdza. Pierwsza Komunia św. i bierzmowanie będą udzielane dopiero po przejściu głównej…

Ogłoszenia – 5 kwietnia 2020 r. NIEDZIELA PALMOWA

  Liturgia Wielkiego Tygodnia w tym roku, ze względu na epidemię w naszym kraju, będzie przebiegać zupełnie inaczej niż dotychczas. W naszej parafii musimy przestrzegać przepisów sanitarnych obowiązujących w całym kraju oraz rozporządzenia Biskupa Elbląskiego Jacka Jezierskiego. Dzisiaj, w Niedzielę Palmową, rezygnujemy z procesji w kościele i poza kościołem, a poświęcenia palm dokonujemy tylko znakiem krzyża, bez wody święconej. W Wielki Czwartek Msza Krzyżma w katedrze św. Mikołaja w Elblągu będzie celebrowana bez udziału księży i wiernych. W naszej świątyni po Mszy Wieczerzy Pańskiej o godz. 18:00 nie będzie procesji do ciemnicy. Najświętszy Sakrament pozostanie w tabernakulum, a po nabożeństwie…

Intencje mszalne 6 – 12 kwietnia 2020 r.

  6 kwietnia – poniedziałek Wielkiego Tygodnia 7:00 + Za zmarłych rodziców: Irenę i Zygmunta Kwiatkowskich w 4. rocznicę śmierci Zygmunta. 7:00 + Za zmarłą Barbarę Rynkowską (greg). 18:00 + Za zmarłych rodziców: Zofię i Władysława Zalewskich w rocznicę śmierci. 18:00 + Za zmarłą Irenę i Jerzego Kudzinow oraz Łucję i Władysława Gołaszewskich. 18:00 + Za zmarłego Jana Jackowskiego w 30. dzień po śmierci.   7 kwietnia – wtorek Wielkiego Tygodnia 7:00 + Za zmarłą Barbarę Rynkowską (greg). 18:00 – Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Barbary i Jana Gutkowskich w…

Ogłoszenia – 29 marca 2020 r. V niedziela Wielkiego Postu

Dziś piąta niedziela Wielkiego Postu, nazywana niedzielą czarną, od zwyczaju zasłaniania krzyży od dziś aż do Wielkiego Piątku na znak naszego smutku z powodu śmierci Zbawiciela. Do tej pory w liturgii kładliśmy nacisk na charakter chrzcielny i pokutny Wielkiego Postu, a w ostatnich dwóch tygodniach tego okresu położymy mocniejszy akcent na jego charakter pasyjny. W piątą niedzielę Wielkiego Postu Pan Jezus mówi otwarcie, że musi umrzeć, aby wydać plon obfity, że zostanie nad ziemię wywyższony na krzyżu, aby pociągnąć wszystkich do siebie. Starajmy się jak najpełniej przez osobiste nawrócenie współuczestniczyć z Panem Jezusem w Jego dziele odkupienia każdego z nas….

Intencje mszalne 30 marca – 5 kwietnia 2020 r.

30 marca – poniedziałek 7:00 + Za zmarłą Barbarę Rynkowską (greg). 7:00 + Za zmarłą Martę Rogowską. 18:00 + Za zmarłych rodziców: Zofię i Maksymiliana Kastrau. 18:00 + Za zmarłych rodziców: Jana i Wiktorię Łątkowskich oraz zmarłe rodzeństwo. 18:00 + Za zmarłych rodziców: Kunegundę, Alojzego i Łucję Roszyńskich w 50. rocznicę śmierci Kunegundy oraz za zmarłych z ich rodzin.   31 marca – wtorek 7:00 + Za zmarłą Barbarę Rynkowską (greg). 7:00 + Za zmarłą Martę Rogowską. 18:00 + Za zmarłych rodziców: Bronisławę i Franciszka Jankowskich w rocznicę śmierci Franciszka. 18:00 + Za zmarłych rodziców: Jadwigę Woźnicką w 5. rocznicę…

1 2 8
zamknij