Parafia p.w. św. Brata Alberta w Iławie

Msze św. Niedziela i Święta:

6.30, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 13.15, 15.00, 18.00

Dni powszednie:

7.00, 18.00

Najnowsze wpisy

Intencje Mszalne 13 – 19 listopada 2023 r.

13 listopada – poniedziałek 7:00 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla członkiń IV Róży Żywego Różańca. 7:00 + Za zmarłą Stanisławę i Bolesława Hajduków oraz ich rodziców i rodzeństwo. 7:00 + Za zmarłego Jerzego Zakretę (greg.). 18:00 – O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej w dalszym życiu dla Stanisława Kochalskiego z okazji imienin. 18:00 + Za zmarłą Alinę Czarnotę w 1. rocznicę śmierci. 18:00 + Za zmarłego męża, ojca i dziadka w 5. rocznicę śmierci, za teściów: Helenę i Bolesława Mechów oraz zmarłych z rodziny. 18:00 + Za zmarłą Teofilę Zdunek w 9. rocznicę śmierci i za…

Ogłoszenia Duszpasterskie – XXXII niedziela zwykła Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym

1.Dzisiaj solidaryzujemy się z Kościołem prześladowanym w różnych częściach świata. My cieszymy się wolnością religijną, możemy swobodnie okazywać naszą wiarę w Pana Boga i przywiązanie do Kościoła. Ale nie możemy zapominać, że są na świecie kraje i narody, gdzie chrześcijaństwo jest prześladowane albo gdzie wyznawanie jakiejkolwiek religii jest źle odbierane przez sprawujących władzę. I dzisiaj wielu wyznawców Chrystusa, duchownych i świeckich, z powodu wiary płaci najwyższą cenę – oddaje swoje życie. To dzieje się, niestety, na naszych oczach. Jeśli nie możemy tym braciom w wierze okazać innej pomocy, to przynajmniej ofiarujmy im dar modlitwy. Nie ustawajmy w prośbach, aby rychło…

5 listopada 2023 r. XXXI niedziela zwykła

  1.Dzisiejsza listopadowa niedziela, jak wszystkie pozostałe w ciągu roku liturgicznego, przypomina nam o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Nawet wpatrując się w mogiły naszych najbliższych, mamy pewność, że nie idziemy ku śmierci, ale ku pełni życia w Chrystusie zmartwychwstałym. On nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Tworzymy „wspólnotę świętych”, to znaczy nadprzyrodzone zjednoczenie Kościoła na ziemi, w czyśćcu i w niebie. Wiara w świętych obcowanie zobowiązuje do wzajemnej miłości żywych i umarłych. Kiedyś wszyscy będziemy razem wielbić Pana Boga przed Jego tronem jako Kościół świętych. Pielęgnujmy depozyt naszej wiary i nadzieję na szczęśliwą wieczność. Czerpmy siły z sakramentów, ze stołu słowa Bożego, a…

Intencje mszalne 6 – 12 listopada 2023 r.

6 listopada – poniedziałek 7:00 + Za zmarłego Jerzego Zakretę (greg.). 7:00 + Za zmarłego Zdzisława Rutkowskiego i za Kamila Józefowicza. 18:00 + Za zmarłego Stanisława Paczkowskiego w 1. rocznicę śmierci, za rodziców i za dziadków z obu stron, za brata Bogdana oraz wszystkich zmarłych z rodziny. 18:00 + Msza św. zbiorowa za zmarłych. 7 listopada – wtorek 7:00 + Za zmarłego Jerzego Zakretę (greg.). 7:00 + Za zmarłego Grzegorza Świątkowskiego. 18:00 + Za zmarłych rodziców: Kazimierę i Jana Ruczyńskich w 2. rocznicę śmierci Kazimiery. 18:00 + Za zmarłą Łucję i Józefa Czubkowskich, za Łucję i Beatę Jancewicz, za Witolda…

Ogłoszenia duszpasterskie – 29 października 2023 r. – XXX niedziela zwykła ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA

1.Dzisiaj kończymy Tydzień Misyjny. W swoich modlitwach prośmy Boga o błogosławieństwo dla wszystkich pracujących na misjach. Jednocześnie wspierajmy materialnie dzieła misyjne, dlatego dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, po każdej Mszy św. zbierane są ofiary na pomoc dla polskich misjonarzy, którzy w wielu zakątkach świata głoszą Ewangelię, budują kościoły, szkoły, domy dziecka czy szpitale. 2.„Kościół to nie tylko dom z kamieni i złota, Kościół żywy i prawdziwy to jest serc wspólnota” – śpiewamy w jednej z pieśni. W sposób szczególny tę prawdę pragniemy sobie uświadomić obchodząc uroczystość rocznicy poświęcenia naszego kościoła parafialnego. Choć to data umowna, chcemy przez każdorazowy udział w Eucharystii…

Intencje Mszalne 30 października – 5 listopada

30 października – poniedziałek 7:00 + Za zmarłego Jerzego Zakretę (greg.). 7:00 + Za zmarłego Zdzisława Niemirowskiego. 7:00 + Za zmarłych rodziców: Irenę i Zygmunta Kwiatkowskich w 13. rocznicę śmierci Ireny. 18:00 + Za zmarłego Alojzego Speck w 5. rocznicę śmierci, za Martę i Franciszka Skibickich, za Bożenę Pastuszkę oraz Alfredę i Adama Młyszczaków. 18:00 + Za zmarłego Marka Dymowskiego w 4. rocznicę śmierci. 18:00 + Za zmarłego Kamila Józefowicza (Mszę św. zamówiła Odnowa w Duchu Świętym). 18:00 + Za zmarłą Marię Kraskowską (greg.).   31 października – wtorek 7:00 + Za zmarłego Jerzego Zakretę (greg.). 7:00 + Za śp….