Ratujemy 37 dzieci pod sercami matek

W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 8 kwietnia bieżącego roku podczas wieczornej Eucharystii w naszym parafialnym kościele 37 osób podjęło Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. Zebrani po odczytanej Ewangelii według św. Łukasza (Łk 1, 26-38) wysłuchali homilii głoszonej przez dk. Andrzeja Chołaszczyńskiego. Słowa Diakona ściśle nawiązywały do tematu podjęcia wyzwania i zaproszenia jednocześnie, aby stanąć na straży i podjąć walkę o każde budzące się życie.

(więcej…)

Czytaj dalej Ratujemy 37 dzieci pod sercami matek