Intencje Mszalne 02.05-07.05

binary comment

2 maja – poniedziałek

7:00 + Za zmarłego Franciszka Święsa (greg.).

7:00 + Za zmarłych rodziców: Irenę i Zygmunta Kwiatkowskich z okazji ich imienin.

7:00 + Za zmarłego Jana, Eleonorę, Ewę, Henryka, Romana i Sylwestra Kozakiewiczów oraz za Zofię i Lucjana Jankowskich.

18:00 + Za zmarłego Józefa Kaczorowskiego (greg.).

18:00 + Za zmarłą Dorotę Janowską w 1. rocznicę śmierci.

18:00 + Za zmarłych rodziców: Weronikę i Feliksa Ankiewiczów oraz za brata Stefana.

18:00 + Za zmarłą Leokadię w 30. rocznicę śmierci, za Bernarda i Wandę Kłodawskich, za Ryszarda, Janusza, Pelagię i Rufina Szczypiorskich oraz za szwagrów: Mieczysława, Tadeusza i Jana.

 

3 maja – uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski (wtorek)

6:30 + Za zmarłego Józefa Kaczorowskiego (greg.).

7:30 + Za zmarłego Franciszka Święsa (greg.).

9:00 + Za zmarłych rodziców: Władysławę i Alfonsa Czajka oraz za braci: Jana, Henryka i Mieczysława Czajka.

10:30 + Za zmarłych rodziców: Irenę i Brunona Dąbrowskich, za brata Henryka Dąbrowskiego i jego żonę Czesławę, za siostry, za Krystynę i jej męża Tadeusza Różyckich oraz dziadków Dąbrowskich i Czarkowskich.

12:00 + Za zmarłego Ryszarda Jarmużewskiego, za Monikę, Maksymiliana i Bernarda Świątkowskich oraz Kunegundę i Władysława Jarmużewskich.

13:15 + Za zmarłego Przemysława Falkowskiego w rocznicę śmierci, za męża Wiesława, za rodziców Najdrowskich i dziadków Gałuszewskich.

13:15 + Za zmarłych rodziców: Bronisławę i Alfonsa Gutowskich, za braci: za ks. Zygmunta Gutowskiego w 25. rocznicę śmierci, za Alfonsa w 7. rocznicę śmierci oraz za Urszulę i Jarosława.

15:00 + Za zmarłego Adama Misztala w 6. rocznicę śmierci i za zmarłych z rodziny.

15:00 + Za zmarłego męża Zygmunta Karasza w rocznicę śmierci oraz syna Zbigniewa Karasza.

18:00 + Za zmarłą mamę Irenę Maciejewską w 1. rocznicę śmierci, za jej męża Jana oraz za babcie i dziadków z obu stron.

18:00 + Za zmarłego męża, ojca i dziadka Kazimierza Kęsickiego w 26. rocznicę śmierci.

4 maja – środa

7:00 – Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego dla Moniki z okazji imienin.

7:00 + Za zmarłego Franciszka Święsa (greg.).

7:00 + Za zmarłego Józefa Kaczorowskiego (greg.).

18:00 + Za zmarłego Edwarda Wyżlica w 6. rocznicę śmierci, za Wandę Wyżlic oraz za braci: Adama, Ewarysta i Zdzisława.

18:00 + Za zmarłych rodziców: Helenę i Stanisława Arciszewskich, za braci: Zdzisława i Wiesława oraz bratanka Piotra.

18:00 + Za zmarłą Mariannę i Feliksa Wolskich, za Alinę i Czesława Grabowskich oraz za szwagrów: Józefa, Jerzego i Edmunda.

18:00 + Za zmarłych rodziców: Monikę i Edmunda Gurzyńskich, za rodzeństwo: Andrzeja i Dariusza Gurzyńskich oraz Hannę Rosicką.

 

5 maja – pierwszy czwartek miesiąca

7:00 + Za zmarłego Franciszka Święsa (greg.).

7:00 + Za zmarłego Józefa Kaczorowskiego (greg.).

7:00 + Za zmarłego Witolda Lewandowskiego, za Stanisławę i Alfonsa Lewandowskich oraz Genowefę i Aleksandra Sławińskich.

18:00 – W podziękowaniu Bogu Ojcu, przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi, za dar życia z przeproszeniem za grzechy nasze i całego świata z prośbą o święte powołania kapłańskie.

18:00 + Za zmarłego syna Adama Taborka w 3. rocznicę śmierci, za rodziców: Mieczysława i Henrykę Fassów oraz brata Wiesława Fassa.

18:00 + Za zmarłego Jerzego Rucińskiego w 5. rocznicę śmierci.

18:00 + Za zmarłego Witolda Ciesielskiego w 10. rocznicę śmierci i za rodziców z obu stron.

 

6 maja – pierwszy piątek miesiąca

7:00 + Za zmarłego Franciszka Święsa (greg.).

7:00 + Za zmarłego Józefa Kaczorowskiego (greg.).

7:00 + Za zmarłego Jana, Mariannę, Leokadię i Bronisławę Letkowskich oraz Elżbietę i Alfonsa Ługiewiczów.

18:00 + Za zmarłą mamę Janinę w 25. rocznicę śmierci i za tatę Stefana oraz za dziadków z obu stron.

18:00 + Za zmarłą Irenę Gajewską w 11. rocznicę śmierci, za Tadeusza, Jacka i Edwarda Gajewskich oraz za zmarłych z rodziny Ferszka i Gajewskich.

18:00 + Za zmarłą Władysławę, Władysława i Mariana Stolarczyków, za Jerzego, Kazimierę, Józefa i Henryka Wróblów oraz Jadwigę i Adama Sobiechów.

18:00 + Za zmarłych rodziców: Monikę i Stanisława Michałowiczów w dniu imienin oraz za teściów: Jadwigę i Henryka Adamskich.

 

7 maja – pierwsza sobota miesiąca

7:00 – W podziękowaniu Panu Bogu w Trójcy Jedynemu, przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi, za dar odkupienia w Jezusie Chrystusie i za niezgłębione miłosierdzie.

7:00 – Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla członkiń i członków Róż Różańcowych naszej parafii i ich rodzin.

7:00 – Intencja wynagradzająca za grzechy przeciw Niepokalanemu Sercu N.M.P.

7:00 + Za zmarłego Józefa Kaczorowskiego (greg.).

18:00 + Za zmarłego Franciszka Święsa (greg.).

18:00 + Za zmarłego Andrzeja Pielackiego w 7. rocznicę śmierci oraz za Mikołaja Pielackiego.

18:00 + Za zmarłą Mariannę, Jana, Stanisława i Jadwigę Aniszczyków, za Joannę Dziubich oraz Jana Adamczyka.

18:00 + Za zmarłego męża Benedykta Romanowskiego z okazji imienin i urodzin.

 

8 maja – IV niedziela wielkanocna, UROCZYSTOŚĆ PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ

6:30 + Za zmarłego Józefa Kaczorowskiego (greg.).

7:30 + W intencji zmarłych ofiarodawców i dobroczyńców parafii i budowy kościoła.

8:30 – W intencji Parafian.

10:00 – UROCZYSTOŚĆ PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ.

12:00 + Za zmarłego Franciszka Święsa (greg.).

13:15 + Za zmarłych rodziców: Irenę i Stanisława Tomaszewiczów i za Stanisława Rosmana.

13:15 + Za zmarłą Stanisławę i Tadeusza Chiżyńskich, za Ewę Jolantę Toczek, za Stefana Słowika, Natalię i Bernarda Walkiewiczów, za Jana Zaremskiego, Jerzego Jaworskiego, za Stefanię, Aleksandra, Jerzego Czyżyków, za Bronisławę i Teofila Nadolskich oraz Marka Studzińskiego.

15:00 + Za zmarłego syna Kamila Nowickiego w 2. rocznicę śmierci.

18:00 + O łaskę życia wiecznego dla zmarłych rodziców: dla Antoniego i Stanisławy Czuperskich oraz dla braci: Stanisława i Czesława oraz dla siostry Marty i Anny.

Ostatnie wpisy

MAŁŻEŃSKI WEEKEND 21 i 22 kwietnia.

W najbliższą sobotę oraz niedzielę, 21 i 22 kwietnia, zapraszamy małżonków na „MAŁŻEŃSKI WEEKEND”.  Gościem będzie dr hab. teologii biblijnej i pastoralnej, rekolekcjonista, autor wielu

Ogłoszenia Duszpasterskie 14.04.24 r.

14 kwietnia 2024 r. – III niedziela Wielkanocy NIEDZIELA BIBLIJNA Dziś jest trzecia niedziela Wielkanocy. Nadal przeżywamy okres radości płynącej z doświadczenia mocy Chrystusa zmartwychwstałego. Ta