Intencje mszalne 28 grudnia 2020 r. – 3 stycznia 2021 r.

 

28 grudnia – poniedziałek

7:00 – Podziękowanie Panu Bogu za otrzymane łaski stare i nowe z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo oraz dary Ducha Świętego i żywą wiarę dla Adriana, Agaty, Piotra, Jolanty, Ireny, Lucyny, Krzysztofa, Agnieszki oraz pozostałej rodziny.

7:00 + Za zmarłych: Mariannę, Jana, Leokadię i Bronisławę Letkowskich oraz za Ryszarda, Bronisława i Mariannę Umińskich.

18:00 + Za zmarłego męża Bogdana Rączkowiaka w 9. rocznicę śmierci.

 

29 grudnia – wtorek

7:00 – Podziękowanie Panu Bogu za otrzymane łaski stare i nowe z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo oraz dary Ducha Świętego i żywą wiarę dla Adriana, Agaty, Piotra, Jolanty, Ireny, Lucyny, Krzysztofa, Agnieszki oraz pozostałej rodziny.

7:00 + Za zmarłego Józefa i Jadwigę Mikuczyńskich w 14. rocznicę śmierci Józefa oraz za rodziców z obu stron.

18:00 + Za zmarłych rodziców: Sylwestra i Stefanię Gołkowskich w 30. rocznicę śmierci Sylwestra i za zmarłych z rodziny.

 

30 grudnia – środa

7:00 – Podziękowanie Panu Bogu za otrzymane łaski stare i nowe z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo oraz dary Ducha Świętego i żywą wiarę dla Adriana, Agaty, Piotra, Jolanty, Ireny, Lucyny, Krzysztofa, Agnieszki oraz pozostałej rodziny.

7:00 + Za zmarłego Jakuba Bartnickiego.

18:00 + Za zmarłego męża Eugeniusza Lewandowskiego, za rodziców z obu stron i za siostrę Halinę.

 

31 grudnia – czwartek

7:00 – Podziękowanie Panu Bogu za otrzymane łaski stare i nowe z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo oraz dary Ducha Świętego i żywą wiarę dla Adriana, Agaty, Piotra, Jolanty, Ireny, Lucyny, Krzysztofa, Agnieszki oraz pozostałej rodziny.

16:30 + Za zmarłego Mieczysława Boguckiego w 10. rocznicę śmierci.

16:30 + Za śp. Małgorzatę i Edmunda Licznerskich oraz synów: Eugeniusza, Edmunda, Andrzeja i Mirosława Licznerskich.

16:30 + Za zmarłego męża Jerzego Ostaszewskiego w 16. rocznicę śmierci, za Roberta Ostaszewskiego i za rodziców z obu stron.

16:30 + Za zmarłą mamę Helenę Tęczar w rocznicę śmierci, za tatę Franciszka i za brata Józefa.

 

1 stycznia – Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Nowy Rok (piątek)

9:00 + Za zmarłego Jakuba Bartnickiego.

10:30 + Za wstawiennictwem św. siostry Faustyny Kowalskiej o dar nieba dla męża Marcina Poprawskiego.

12:00 + Za zmarłego Tadeusza Lewandowskiego.

13:15 – O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla brata Kazimierza.

13:15 + Za zmarłego Władysława Włodarczyka (Mszę św. zamówił Patryk z rodziną).

15:00 + Za zmarłego Zbigniewa Jana Wysockiego w 30. dzień po śmierci.

16:30 – Za Parafian.

18:00 + Za zmarłych rodziców: Bronisławę Jankowską w 2. rocznicę śmierci i za Franciszka Jankowskiego, za męża Romana Gonsiorowskiego i brata Zygmunta Jankowskiego.

 

2 stycznia – sobota

7:00 – W podziękowaniu Bogu Ojcu Wszechmogącemu przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi za dar Eucharystii, w której Najdroższa Krew Pana Jezusa poi i oczyszcza nasze dusze i za Jego święte miłosierdzie.

7:00 – Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla członkiń i członków naszej parafii i ich rodzin.

7:00 – Intencja wynagradzająca za grzechy przeciw Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.

7:00 + Za dusze w czyśćcu cierpiące oraz za zmarłego Wiesława Wroceńskiego.

18:00 + Za zmarłego Jana, Mariannę, Stanisława i Jadwigę Aniszczyków oraz Joannę Dziubich.

18:00 + Za zmarłą mamę Marię Milczarek, za siostrę Zdzisławę w 6. rocznicę śmierci oraz zmarłych z rodziny Milczarków i Fotymów.

 

3 stycznia – 2. Niedziela po Narodzeniu Pańskim

6:30 + Za zmarłego Stanisława Klinickiego (Mszę św. zamówili współpracownicy Parafii Świętego Brata Alberta).

7:30 + W intencji zmarłych ofiarodawców i dobroczyńców parafii i budowy kościoła.

9:00 – Za Parafian.

10:30 + Za zmarłych rodziców: za Genowefę i Kazimierza Turulskich.

12:00 + Za zmarłą Felicję i Henryka Piotrowiczów oraz Teresę Żubertowską i Marka Piotrowicza.

13:15 + Za zmarłego Zbigniewa Włodarczyka (Mszę św. zamówili: Agnieszka i Sławek z rodziną).

15:00 + Za zmarłego Stanisława Klinickiego (Mszę św. zamówiła Odnowa w Duchu Świętym).

16:30 + Za zmarłych rodziców: Lucynę i Henryka Bilickich, za Andrzeja, Barbarę, Jacka, Marcina i Jana Bilickich, za ks. Stanisława Kejdla oraz zmarłych z rodziny Kowalczyków i Bilickich.

18:00 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo w dalszym życiu rodzinnym dla Iwony i Piotra.

Ostatnie wpisy

„Biały tydzień” /video/

W naszej parafii trwa „biały tydzień” dzieci pierwszokomunijnych. Piękną tradycją w naszym kościele jest to, że dziewczęta i chłopcy, którzy przyjęli w Uroczystość Wniebowstąpienia pierwszą