Intencje mszalne 28 lutego – 6 marca 2022 r.

28 lutego – poniedziałek

7:00 + Za zmarłych rodziców: Filomenę i Leona Domerackich, za siostrę Longinę Żendarską, za zmarłych teściów Jankowskich i za brata Zygmunta Jankowskiego, za dziadków z obu stron i za Jadwigę Jankowską.

7:00 + Za zmarłego Władysława Jarmużewskiego w 89. rocznicę urodzin i za Hertę Jarmużewską.

7:00 + Za zmarłą Ewę Grzywaczewską (greg.).

18:00 + Za zmarłą Annę Misztal w 1. rocznicę śmierci.

18:00 + Za zmarłą żonę Marię Rosińską w 5. rocznicę śmierci.

18:00 + Za zmarłego Zbigniewa Kopczyńskiego z okazji urodzin, za brata Andrzeja, mamę Czesławę, a także zmarłych z rodziny Kopczyńskich.

18:00 + Za zmarłego Ryszarda Matysiewicza (greg.).

 

1 marca – wtorek

7:00 + Za zmarłą Ewę Grzywaczewską (greg.).

7:00 + Za zmarłego Ryszarda Matysiewicza (greg.).

7:00 + Za zmarłych rodziców: Bronisławę i Bronisława Olszewskich.

18:00 + Za zmarłą żonę Jolantę Michalską w 10. rocznicę śmierci.

18:00 + O dar nieba, za wstawiennictwem św. Siostry Faustyny Kowalskiej, dla męża Marcina Poprawskiego.

18:00 + Za zmarłego Czesława Narożnego w rocznicę śmierci, za Feliksę Narożną i za Albina Zielińskiego.

18:00 + O łaskę nieba dla Magdaleny Kopańskiej.

 

2 marca – Środa Popielcowa

7:00 + Za zmarłą Ewę Grzywaczewską (greg.).

10:00 + Za zmarłego męża Kazimierza Osmańskiego, za rodziców z obu stron, za jego braci: Benedykta, Edmunda i Henryka, za Krystynę i Aleksandra Brysk oraz Teresę Danilewicz i jej męża Stanisława.

12:00 – W pewnej intencji.

16:30 + Za zmarłych rodziców z obu stron i za męża Franciszka Graszka.

16:30 + Za zmarłych rodziców: Kazimierę i Kazimierza Pelców.

18:00 + Za zmarłych rodziców: Helenę i Frumencjusza Jabłońskich.

18:00 + Za zmarłego Ryszarda Matysiewicza (greg.).

 

3 marca – pierwszy czwartek miesiąca

7:00 + Za zmarłych rodziców: Irenę i Zygmunta Kwiatkowskich, za Izydorę i Romana Rychlewskich z okazji urodzin Ireny i imienin Romana.

7:00 + Za zmarłą Ewę Grzywaczewską (greg.).

7:00 + Za zmarłych rodziców: Apolonię i Stefana Grzybów, za brata Wiesława i Barbarę Grzybów, za Helenę, Jana i Mariana Banasiaków oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

18:00 – W podziękowaniu Bogu Ojcu, przez Bolesne i Niepokalane Serce Matki Bożej, za dar życia z przeproszeniem za grzechy nasze i całego świata, z prośbą o święte powołania kapłańskie.

18:00 + Za zmarłych rodziców: Klarę i Aleksandra Szustkowskich, za siostry i braci oraz za wszystkich zmarłych z rodziny.

18:00 + Za zmarłego Ryszarda Matysiewicza (greg.).

18:00 + Za zmarłych rodziców: Elżbietę i Jana Podlińskich oraz zmarłych z rodziny.

 

4 marca – pierwszy piątek miesiąca

7:00 + + Za zmarłego Eugeniusza Kęsickiego, za rodziców z obu stron oraz za braci, siostrę i szwagrów.

7:00 + Za zmarłą Ewę Grzywaczewską (greg.).

7:00 + Za zmarłego Kazimierza Grzelaka w dniu imienin.

18:00 + Za zmarłą Zofię Łukaszewską w 22. rocznicę śmierci.

18:00 + Za zmarłych rodziców: Felicję Piotrowicz w dniu ziemskich urodzin i za Henryka Piotrowicza oraz za Teresę Żubertowską i Marka Piotrowicza.

18:00 + Za zmarłego Ryszarda Matysiewicza (greg.).

18:00 + Za zmarłego Andrzeja i Kazimierę, za braci i bratowe: Stanisława, Helenę, Henryka, Wacława i Jadwigę Piotrowskich, za siostrę Halinę Gołębiewską, za rodziców: Józefę i Mariana Miecznikowskich oraz Jacka Kraińskiego.

 

5 marca – pierwsza sobota miesiąca

7:00 – Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla członkiń i członków Róż Różańcowych naszej parafii i ich rodzin.

7:00 – W podziękowaniu Panu Bogu Ojcu wszechmogącemu za dar Maryi, w której Niepokalanym Sercu przygotował ludzkości schronienie oraz za Jego Miłosierdzie.

7:00 – Intencja wynagradzająca za grzechy przeciw Niepokalanemu Sercu NMP.

7:00 + Za zmarłą Ewę Grzywaczewską (greg.).

18:00 – Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Barbary Jędrzejewskiej z okazji urodzin.

18:00 + Za zmarłego męża Zdzisława Zycha w 23. rocznicę śmierci, za jego rodziców: Reginę i Stanisława Zychów oraz za Anielę Sękowską.

18:00 + Za zmarłego Ryszarda Matysiewicza (greg.).

18:00 + Za zmarłą Teresę Kępczyńską w 7. rocznicę śmierci i za Edwarda Kępczyńskiego w 33. rocznicę śmierci oraz za zmarłych z rodziny.

 

6 marca – I niedziela Wielkiego Postu

6:30 + Za zmarłą Ewę Grzywaczewską (greg.).

7:30 + W intencji zmarłych ofiarodawców i dobroczyńców parafii i budowy kościoła.

7:30 + Za zmarłego męża Kazimierza Stawiarskiego.

9:00 – W intencji Parafian.

10:30 + Za zmarłą Barbarę Kłodowską w 7. rocznicę śmierci i za krewnych.

12:00 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo w dalszym życiu dla Grzegorza Olszlegiera w 50. rocznicę urodzin.

12:00 + Za zmarłego Zbigniewa Charasiuka w 3. rocznicę śmierci i za zmarłych z rodziny Harasiuków i Krawcewiczów oraz Filipskich.

13:15 + Za zmarłą Annę Śmiechowską w rocznicę śmierci i urodzin, za zmarłych: Romualda, Małgorzatę i Stanisława Śmiechowskich oraz za Jana Jankowskiego i Adama Arentewicza.

13:15 + Za zmarłego Ryszarda Matysiewicza (greg.).

15:00 + Za zmarłą Teresę Korowicką w 1. rocznicę śmierci.

18:00 + Za zmarłego Jana Lewalskiego i jego rodziców: Franciszka w 20. rocznicę śmierci i za Genowefę Detynę oraz ich rodziców.

18:00  + O łaskę życia wiecznego dla zmarłego ojca i dziadka Kazimierza Józefowicza.

Ostatnie wpisy

„Biały tydzień” /video/

W naszej parafii trwa „biały tydzień” dzieci pierwszokomunijnych. Piękną tradycją w naszym kościele jest to, że dziewczęta i chłopcy, którzy przyjęli w Uroczystość Wniebowstąpienia pierwszą