Intencje mszalne 30 listopada – 6 grudnia 2020 r.

30 listopada – poniedziałek

7:00 + Za zmarłą Urszulę Kochalską w 30. dzień po pogrzebie.

18:00 – O zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego dla Marii Bakirzyńskiej w 70. rocznicę urodzin (Mszę św. zamówiła siostra Krystyna).

18:00 + Za zmarłą Barbarę Babską w 30. dzień po pogrzebie.

18:00 + Za zmarłego męża i dziadka Andrzeja Wrzoska z okazji urodzin i imienin, a także za rodziców: Reginę i Bolesława Mówińskich oraz Jana i Wandę Wrzosków.

18:00 + Za zmarłych rodziców: Małgorzatę i Jerzego Schlieske oraz za teściów: Marię i Gerharda Schlieske.

18:00 + Msza św. zbiorowa za zmarłych.

 

1 grudnia – wtorek

7:00 + Za zmarłego Tadeusza Wrońskiego (Mszę św. zamówili sąsiedzi z bloku przy ul. Baczyńskiego 3).

18:00 + Za zmarłego Zdzisława Franciszka Gocyka w 30. dzień po śmierci.

18:00 + Za zmarłego Marcina Poprawskiego.

18:00 + Za zmarłą córkę Magdalenę Markowską w 1. rocznicę śmierci.

18:00 + Za zmarłą Henrykę Szczepańską (Mszę św. zamówiły koleżanki).

 

2 grudnia – środa

7:00 + Za zmarłych rodziców: za Halinę  Mróz i za Jerzego Chojnackiego oraz za ich            rodziców.

18:00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Barbary i Andrzeja z okazji imienin.

18:00 + Za zmarłą Jadwigę Wandę Thom w 30. dzień po pogrzebie.

18:00 + Za zmarłą Helenę Grabowską w 4. rocznicę śmierci, za męża Kazimierza oraz za dziadków: Grabowskich, Rycickich i Roguszczaków.

18:00 + Za zmarłego Zbigniewa Włodarczyka (Mszę św. zamówiła siostra Krystyna z rodziną).

 

3 grudnia – czwartek

7:00 – W pewnej intencji.

18:00 – Intencja dziękczynna Bogu Ojcu przez Bolesne Niepokalane Serce Matki Bożej za dar życia, z przeproszeniem za grzechy nasze i całego świata, z prośbą o święte powołania kapłańskie.

18:00 + Za zmarłego Tadeusza w dniu urodzin, za Mariannę w 31. rocznicę śmierci, za Narcyza i Andrzeja Koziorzemskich, za Tadeusza, Cecylię i Modesta Grzywaczewskich oraz za Cecylię i Jana Grzonkowskich.

18:00 + Za zmarłego męża Zdzisława Kazimierczaka w 15. rocznicę śmierci, za syna Tadeusza w 8. rocznicę śmierci, za rodziców Dudków i Kazimierczaków, za siostry: Irenę, Marię i Satorninę, za braci: Stanisława, Kazimierza i Tadeusza oraz za całą rodzinę.

18:00 + Za zmarłego Ryszarda Wnuka (Mszę św. zamówiła Elżbieta Włodarczyk z rodziną).

18:00 + Za zmarłą Barbarę Rynkowską w 1. rocznicę śmierci i za zmarłych z jej rodziny.

 

4 grudnia – piątek

7:00 – W pewnej intencji.

18:00 + Za zmarłego Józefa i Irenę Piechota oraz ich syna Zbigniewa.

18:00 + Za zmarłą Barbarę i Stanisława Rynkowskich oraz zmarłych z ich rodziny.

18:00 + Za zmarłego Zbigniewa Włodarczyka (Mszę św. zamówił brat z rodziną).

18:00 + Za zmarłych rodziców: Teresę Karczewską w 10. rocznicę śmierci i za Kazimierza Karczewskiego, za dziadków z obu stron oraz zmarłych rodziców: Agatę i Augustyna Mejka.

 

5 grudnia – sobota

7:00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej nad członkiniami I Róży Różańcowej i nad ich rodzinami.

7:00 – Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla członków i członkiń Róż Różańcowych i ich rodzin.

7:00 – W podziękowaniu Bogu Ojcu Wszechmogącemu przez Bolesne i Niepokalane            Serce Maryi, za Najświętszy Sakrament – Pokarm na życie wieczne i za Jego Święte Miłosierdzie.

7:00 – Intencja wynagradzając za grzechy przeciw Niepokalanemu Sercu NMP.

18:00 + Za zmarłą Jadwigę Bogdańską oraz za Stanisławę i Wincentego Szynkiewiczów.

18:00 + Za zmarłego Zbigniewa Włodarczyka (Mszę św. zamówił brat Jan z rodziną).

18:00 + Za zmarłą Martę i Stanisława Pokojskich oraz za Stanisława Prassa.

18:00 + Za zmarłego Tadeusza Wrońskiego w 30. dzień po pogrzebie.

 

6 grudnia – 1. niedziela adwentu

6:30 – W pewnej intencji.

7:30 + W intencji zmarłych ofiarodawców i dobroczyńców parafii i budowy kościoła.

9:00 – W intencji Parafian.

10:30 + Za zmarłą siostrę Jadwigę  Mikuczyńską w 7. rocznicę śmierci i za Józefa Mikuczyńskiego oraz za rodziców z obu stron.

12:00 + Za zmarłych rodziców: Felicję i Stefana Wiatr, za braci: Czesława i Bronisława Wiatr praz wszystkich zmarłych z rodziny Wiatr i Ulewińskich.

13:15 + Za zmarłego męża i ojca Jerzego Gałązkiewicza w 26. rocznicę śmierci.

13:15 + O łaskę życia wiecznego w Królestwie Niebieskim dla rodziców: Władysławy i Bolesława w 5. rocznicę śmierci Władysławy, dla męża Sławomira, dla braci: Jana, Jerzego i Sławomira dla braci: Jerzego i Sławomira oraz teściów: Haliny i Bernarda.

15:00 – O dary Ducha Świętego, Boże błogosławieństwo dla dzieci VIII Róży Różańcowej Rodziców, aby nie marnowały danego im czasu na uzależnienie się od wszelkich szkodliwych i gorszących manipulacji internetowych.

16:30 + Za zmarłego Ryszarda Fijałkowskiego w 30. dzień po śmierci.

18:00 – O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla mamy Anny Wiśniewskiej w 96. rocznicę urodzin.

Ostatnie wpisy

ZAPRASZAMY NA PIELGRZYMKĘ DO WŁOCH

Zapraszamy na samolotową pielgrzymkę do Włoch w dniach 5 – 11 czerwca 2025 r. Plan i szczegóły – na załączonych plakatach. Zapisy w biurze parafialnym