Intencje mszalne 6-12 maja 2024 r.

binary comment

Intencje mszalne – 6 – 12 maja 2024 r.

6 maja – poniedziałek

7:00 + Za zmarłego Zdzisława Rutkowskiego i za Kamila Józefowicza.

7:00 + Za zmarłego Marka Jędrzejczyka.

18:00 + Za zmarłą Stanisławę Junkier w 12. rocznicę śmierci oraz za zmarłego Stefana Junkier.

18:00 + Za zmarłego syna Adama Taborka w 5. rocznicę śmierci, za rodziców: Mieczysława i Henrykę Fass oraz brata Wiesława.

18:00 + Za zmarłego Piotra Bielińskiego.

18:00 + Za zmarłą Zofię Podwalską w 9. rocznicę śmierci oraz za Waldemara Napierskiego i Jana Wesołka.

 

7 maja – wtorek

7:00 + Za zmarłego męża, tatę i dziadka Andrzeja Szpadkiewicza w 1. rocznicę śmierci.

7:00 + Za zmarłą Nadzieję Szołuchę w 30. dzień po śmierci.

18:00 – Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla członkiń II Róży Żywego Różańca i ich rodzin.

18:00 + Za zmarłego męża Benedykta Romanowskiego oraz za zmarłych z rodzin: Romanowskich, Przybylskich i Wróblów, a także za Sławomira Gurzyckiego.

18:00 + Za zmarłego Witolda Ciesielskiego w 12. rocznicę śmierci i za rodziców z obu stron.

18:00 + Za zmarłą Stanisławę, Annę i Czesława Nadolskich, za Jadwigę i Stefana Cichońskich, za Mariannę i Kazimierza Lewandowskich, za Józefa Dobrzynieckiego oraz za babcie i dziadków z obu stron.

 

8 maja – środa

7:00 + O dar nieba dla Moniki i Stanisława Michałowiczów oraz dla Jadwigi i Henryka Adamskich.

7:00 + Za zmarłego Stanisława Jackowskiego w 45. rocznicę śmierci.

18:00 + Za zmarłego Stanisława Klinickiego w dniu imienin.

18:00 + O dar nieba dla rodziców: Elżbiety i Stanisława Paczkowskich w dniu imienin Stanisława.

18:00 + Za zmarłą Władysławę i Władysława oraz Mariana Stolarczyków, za Jerzego Wróbla, za Kazimierę, Józefa i Henryka Wróblów, a także Jadwigę i Adama Sobiechów.

18:00 + Za zmarłą Irenę, Stanisława i Kazimierza Tomaszewiczów oraz za Stanisławę Rosman.

 

9 maja – czwartek

7:00 + Za dusze w czyśćcu cierpiące.

7:00 + Za zmarłego Franciszka Jana Czubkowskiego w 30. dzień po śmierci.

18:00 – Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla mamy Janiny Czechowicz w 98. rocznicę urodzin.

18:00 + Za zmarłego Zenona Guzowskiego w 34. rocznicę śmierci, za mamę Zofię Guzowską z okazji imienin oraz za zmarłych z rodziny.

18:00 + Za zmarłego Andrzeja Pielackiego w 9. rocznicę śmierci i za Marcina Pielackiego.

18:00 + O łaskę życia wiecznego, przez wstawiennictwo św. Faustyny Kowalskiej, dla zmarłych rodziców: dla Antoniego i Stanisławy Czuperskich, dla braci: Stanisława i Czesława Czuperskich oraz dla siostry Marty Łaszkiewicz i Anny Gajewskiej.

 

10 maja – piątek

7:00 – O szczęśliwy poród dla córki Karoliny oraz o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla jej całej rodziny.

7:00 – W intencji Panu Bogu wiadomej.

18:00 + Za zmarłego Czesława Kopaczewskiego w 12. rocznicę śmierci.

18:00 + Za zmarłych rodziców: Stefanię i Mikołaja Hatałów w 2. rocznicę śmierci Stefanii oraz za zmarłych z rodziny Hatałów i Rybińskich.

18:00 + Za zmarłą Danutę Modrzewską (Mszę św. zamówili mieszkańcy ul. Baczyńskiego 3).

18:00 + Za zmarłego męża Jakuba Bartnickiego, za mamę Walerię Maślaną w 23. rocznicę śmierci, za Stanisława Maślanego, za Helenę i Juliana Bartnickich oraz za zmarłych z obu stron.

 

11 maja – sobota

7:00 + Za zmarłą Joannę Meykę (Mszę św. zamówiła rodzina i sąsiedzi).

7:00 + Za zmarłego męża Tadeusza Wacławskiego z okazji urodzin.

18:00 + O łaskę zbawienia dla zmarłych: dla Klary Trendowicz, Genowefy Brzezińskiej i Franciszki Rychlewskiej.

18:00 + Za zmarłych rodziców: Monikę i Edmunda Gurzyńskich i rodzeństwo oraz za Hannę Rosicką.

18:00 + Za zmarłych rodziców: Tadeusza i Danutę Kozłowskich oraz za dziadków: Feliksa, Mariannę i Zofię Koszczka.

18:00 + Za zmarłego Grzegorza Fafińskiego z okazji urodzin i za rodziców z obu stron.

 

12 maja – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej

6:30 + Za zmarłych rodziców: Genowefę i Tadeusza Sadowskich w 37. rocznicę śmierci Genowefy, za Irenę i Leona Balickich oraz brata Jana Sadowskiego.

7:30 + W intencji zmarłych ofiarodawców i dobroczyńców parafii i budowy kościoła.

8:30 – W intencji Parafian.

10:00 – UROCZYSTOŚĆ PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ.

12:00 + Za zmarłą Zofię Gładun z okazji imienin.

13:15 + Za zmarłą Mariannę i Jana Witkowskich oraz Feliksę i Teofila Praźniewskich.

13:15 + Za zmarłego Eugeniusza Ferszkę oraz za rodziców i rodzeństwo z obu stron.

15:00 + Za zmarłego Franciszka i Mariannę Michalewskich oraz Dorotę Michalewską.

15:00 + Za zmarłą Sabinę Kozyrę w 1. rocznicę śmierci oraz za zmarłych z rodziny Kozyrów i Karpińskich.

18:00 – O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego podczas zdawania egzaminów dla córki Mai Jędrzejewskiej.

18:00 + Za zmarłych rodziców: Stefana i Mariannę Czajków w 9. rocznicę śmierci Stefana oraz za zmarłych z ich rodzin.

Ostatnie wpisy

„Biały tydzień” /video/

W naszej parafii trwa „biały tydzień” dzieci pierwszokomunijnych. Piękną tradycją w naszym kościele jest to, że dziewczęta i chłopcy, którzy przyjęli w Uroczystość Wniebowstąpienia pierwszą