Jubileusz wspólnoty „Wiara i Światło”

W i Św

Wspólnota „Wiara i Światło” istnieje przy naszej parafii od 2009 roku. Członkowie i opiekunowie tej religijnej społeczności obchodzili niedawno 15-stą rocznicę istnienia. Odbyła się uroczysta Msza św., którą celebrowali poprzedni opiekunowie. Po modlitwie miało miejsce spotkanie przy suto zastawionych stołach z okolicznościowym tortem jubileuszowym. Od początku istnienia duszpasterstwo nad tą wspólnotą pełnili (w kolejności chronologicznej):

ks. Sylwester Ziemianin, ks. Paweł Wiska, ks. Sławomir Głodzik, ks. Zbigniew Kaźmierczak, ks. Adam Insadowski i obecnie – ks. Michał Budek.

Aktualnemu duszpasterzowi wspólnoty „Wiara i Światło” zadaliśmy kilka pytań…

– Ks. Michale, sprawuje Ksiądz opiekę duszpasterską nad wspólnotą „Wiara i Światło od 2021r., czyli już prawie 3 lata, jakie jest główne przesłanie tej wspólnoty?

Ks. Michał: Każda osoba w pełni sprawna czy nie jest jednakowo kochana przez Boga, Jezus mieszka w każdej z nich.

Każda osoba, nawet najbardziej niepełnosprawna jest powołana by pogłębiać swe życie w Jezusie w swoim Kościele

– Na czym polega sprawowanie opieki duszpasterskiej nad członkami tej wspólnoty?

Ks. Michał: Głównie na tworzeniu więzów zaufania i przyjaźni pomiędzy jej członkami, więzów opartych o Jezusa i w Nim znajdujących swe dopełnienie.

– Prowadząc każdą wspólnotę dajemy w darze siebie, swój czas, swoją służbę, ale Pan Bóg potrafi być wdzięczny, a nawet hojny, co Ksiądz otrzymuje, czym jest obdarowywany, jakich doświadczeń nabywa?

Ks. Michał: Dodajemy sobie odwagi, wspieramy się wzajemnie i odpowiadamy na potrzeby każdego. Stajemy się jedni dla drugich znakiem miłości Boga

– Wspólnota z pewnością jest otwarta… kogo zaprasza do swojego grona?

Ks. Michał: Wspólnota jest otwarta dla wszystkich, spotkania odbywają się w 1 i 3 niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 13.15

– Czy wspólnota „Wiara i Światło” ma jakieś zamierzenia, zadania?

Ks. Michał: Wspólnota przynosi dary podczas Mszy św. o g. 13.15 w te niedziele kiedy mamy spotkania, prowadzi różaniec w październiku, świętujemy wspólnie ważne dni w życiu członków wspólnoty, takie jak urodziny, rocznice…

– Dziękuję za przybliżenie charyzmatu i zakresu działalności tej wspólnoty i życzę, także świeckiej opiekunce p. Danucie Umińskiej, kolejnych pięknych jubileuszów oraz radości ze wspólnego obcowania.

Dk. Andrzej

 

Ostatnie wpisy

„Biały tydzień” /video/

W naszej parafii trwa „biały tydzień” dzieci pierwszokomunijnych. Piękną tradycją w naszym kościele jest to, że dziewczęta i chłopcy, którzy przyjęli w Uroczystość Wniebowstąpienia pierwszą