Ogłoszenia Duszpasterskie -12 lutego 2023 r. VI niedziela zwykła

ogłoszenia

13 lutego – poniedziałek
7:00 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla członkiń IV Róży Żywego Różańca i ich rodzin.
7:00 + Za zmarłą Alinę Czarnotę (greg.).
7:00 + Za zmarłych rodziców: Helenę i Bronisława Łazarewiczów, za Jana i Krystynę Rudnickich, za Mirosława i Jerzego Rudnickich oraz za Mieczysława Łazarewicza.
18:00 – Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla członkiń II Róży Żywego Różańca i ich rodzin.
18:00+ Za zmarłego Stanisława Rypla (greg.).
18:00 + Za zmarłą Zofię Dziczek (greg).
18:00 + Za zmarłych: Klarę, Leona, Jadwigę, Witolda, Łucję, Zygmunta, Albina, Bronisława, Andrzeja i Zbigniewa Kopczyńskich.

14 lutego – wtorek
7:00 + Za zmarłą Alinę Czarnotę (greg.).
7:00 + Za dusze w czyśćcu cierpiące.
7:00 + O dar nieba dla Marcina Poprawskiego za wstawiennictwem św. Siostry Faustyny Kowalskiej.
18:00 + Za zmarłą Krystynę Krzyżniewską (Mszę św. zamówiła siostra).
18:00 + Za zmarłego Stanisława Rypla (greg.).
18:00 + Za zmarłą Zofię Dziczek (greg).
18:00 + Za zmarłego Eugeniusza Turka w 20. rocznicę śmierci, za teściów i rodziców, za brata Stanisława i za siostry oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

15 lutego – środa
7:00 + Za zmarłą Alinę Czarnotę (greg.).
7:00 + Za zmarłego Jana Olszewskiego.
7:00 + Za zmarłego Stanisława Rypla (greg.).
18:00 + Za zmarłych rodziców: Mariannę i Ignacego Keczmerskich, za Janinę i Jana oraz Beatę Pokojskich.
18:00 + Za zmarłego Marka Roberta Eremusa.
18:00 + Za zmarłą Wandę i Franciszka Pokojskich, za Mariannę i Stanisława Pruchniewskich, Andrzeja Zagórskiego, Zygfryda Święcickiego oraz za dziadków: Franciszkę i Franciszka Kowalkowskich.
18:00 + Za zmarłą Zofię Dziczek (greg).
18:00 + Za zmarłą Janinę i Wacława Przywitowskich oraz za zmarłych z rodziny Ogrodowczyk.

16 lutego – czwartek
7:00 – W pewnej intencji.
18:00 + Za zmarłą Alinę Czarnotę (greg.).
18:00 + Za zmarłego Stanisława Rypla (greg.).
18:00 + Za zmarłą Zofię Dziczek (greg).

17 lutego – piątek
7:00 + Za zmarłą Małgorzatę Joannę Miszczak-Szołuchę.
7:00+ Za zmarłego Stanisława Rypla (greg.).
18:00 + Za zmarłą mamę Wandę Wyżlic w 24. rocznicę śmierci i za Edwarda Wyżlica oraz za braci: Ewarysta, Adama i Zdzisława.
18:00+ Za zmarłą Zofię Dziczek (greg).
18:00 + Za zmarłą Alinę Czarnotę (greg.).
18:00 + Za zmarłą Juliannę w 16. rocznicę śmierci i za Jana Bludau, za Barbarę, Danutę, Zbigniewa i Tadeusza Bludau, za zmarłych z rodziny Bludau i Raźniewskich oraz za Hannę Boczkowską i Zygmunta Bludau.

18 lutego – sobota
7:00 + Za zmarłą Alinę Czarnotę (greg.).
7:00 + Za zmarłą Halinę Cieszewską w 30. dzień po śmierci.
18:00 + Za zmarłego Zbigniewa Słowika w 7. rocznicę śmierci oraz za zmarłych z rodziny Słowików i Foina.
18:00 + Za zmarłego Stanisława Rypla (greg.).
18:00 + Za zmarłą Zofię Dziczek (greg).
18:00 + Za zmarłą Wiktorię Majewską w dniu urodzin oraz za Stanisława, Józefę i Bogusława Majewskich.

19 lutego – VII niedziela zwykła
6:30 + Za zmarłą Alinę Czarnotę (greg.).
7:30 + W intencji zmarłych ofiarodawców i dobroczyńców parafii i budowy kościoła.
9:00 – W intencji Parafian.
10:30 + Za zmarłych rodziców: Anielę i Tadeusza Szmit.
10:30 + O łaskę życia wiecznego dla zmarłej mamy Zofii Gładun w rocznicę urodzin.
12:00 + Za zmarłą Małgorzatę Żurawską w 6. rocznicę śmierci i za zmarłych z rodziny.
13:15 – Podziękowanie za otrzymane łaski w starym roku z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej w nowym roku dla Ireny Gałązkiewicz i jej dzieci.
13:15 + Za zmarłego Stanisława Rypla (greg.).
15:00 + Za zmarłego Jana Iwankowskiego.
15:00 + Za zmarłych rodziców: Barbarę i Józefa Bernatków w 4. rocznicę śmierci Barbary, za Wandę i Michała Lewkowiczów oraz zmarłych z rodziny.
18:00 + Za zmarłą Helenę Misztal w 30. dzień po śmierci.
18:00 + Za zmarłą Zofię Dziczek (greg).

Ostatnie wpisy

„Biały tydzień” /video/

W naszej parafii trwa „biały tydzień” dzieci pierwszokomunijnych. Piękną tradycją w naszym kościele jest to, że dziewczęta i chłopcy, którzy przyjęli w Uroczystość Wniebowstąpienia pierwszą