PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA W PARAFII ŚWIĘTEGO BRATA ALBERTA W IŁAWIE 2021 R.

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej:

5 czerwca (sobota), godz. 10:00 i 12:00,

6 czerwca (niedziela), godz. 10:15 i 12:00.

Pierwsza spowiedź :

4 czerwca, godz. 19:00 – 20:00 (SP 5),

5 czerwca, godz. 16:00 – 17:00 (SP 4).

W Białym Tygodniu (od poniedziałku do piątku włącznie) dzieci przychodzą w strojach komunijnych o godz. 19:15.

PRZYGOTOWANIE DO WW. SAKRAMENTÓW ODBYWA SIĘ NA KATECHEZIE
W SZKOLE, DO KTÓREJ UCZĘSZCZA DZIECKO.

Na terenie Parafii Świętego Brata Alberta znajduje się Szkoła Podstawowa nr 4
i Szkoła Podstawowa nr 5.

Wymagane dokumenty:

  • ŚWIADECTWO CHRZTU – do końca października 2020 r., chyba, że dziecko przyjęło ten sakrament w tutejszej parafii,
  • PISEMNE POZWOLENIE KSIĘDZA PROBOSZCZA, jeśli dziecko mieszka na terenie innej parafii,
  • ZAŚWIADCZENIE OD KATECHETY O PRZYGOTOWANIU DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ, jeśli dziecko uczęszcza do szkoły leżącej na terenie innej parafii.

Przypominamy, że rodzice dziecka przygotowującego się do Pierwszej Komunii Świętej , zgodnie z zobowiązaniem podjętym podczas sakramentu małżeństwa
i chrztu św., powinni zadbać o duchowe przygotowanie dziecka do sakramentu Eucharystii i pokuty. Obejmuje ono:

  • codzienną modlitwę,
  • udział w niedzielnej Mszy św.,
  • udział w nabożeństwach roku liturgicznego: różańcu (październik), drodze krzyżowej (Wielki Post), nabożeństwie majowym,
  • uczestnictwo w Mszach św. roratnich (w okresie adwentu),
  • udział w rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych.

Ks. proboszcz Marian Florek

Ostatnie wpisy

„Biały tydzień” /video/

W naszej parafii trwa „biały tydzień” dzieci pierwszokomunijnych. Piękną tradycją w naszym kościele jest to, że dziewczęta i chłopcy, którzy przyjęli w Uroczystość Wniebowstąpienia pierwszą