PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA W PARAFII ŚWIĘTEGO BRATA ALBERTA W IŁAWIE 2021 R.

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej odbędzie się  5 i 6 czerwca 2021 r.
 Pierwsza spowiedź odbędzie się 4 i 5 czerwca r.

PRZYGOTOWANIE DO WW. SAKRAMENTÓW ODBYWA SIĘ NA KATECHEZIE
W SZKOLE, DO KTÓREJ UCZĘSZCZA DZIECKO.

Na terenie Parafii Świętego Brata Alberta znajduje się Szkoła Podstawowa nr 4
i Szkoła Podstawowa nr 5.

Wymagane dokumenty:

  • ŚWIADECTWO CHRZTU – do końca października 2020, chyba, że dziecko przyjęło ten sakrament w tutejszej parafii,
  • PISEMNE POZWOLENIE KSIĘDZA PROBOSZCZA,  jeśli dziecko mieszka na terenie innej parafii,
  • ZAŚWIADCZENIE OD KATECHETY O PRZYGOTOWANIU DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ, jeśli dziecko uczęszcza do szkoły leżącej na terenie innej parafii. 

Przypominamy, że rodzice dziecka przygotowującego się do Pierwszej Komunii Świętej , zgodnie z zobowiązaniem podjętym podczas sakramentu małżeństwa
i chrztu św., powinni zadbać o duchowe przygotowanie dziecka do sakramentu Eucharystii i pokuty. Obejmuje ono:

  • codzienną modlitwę,
  • udział w niedzielnej Mszy św.,
  • udział w nabożeństwach roku liturgicznego: różańcu (październik), drodze krzyżowej (Wielki Post), nabożeństwie majowym,
  • uczestnictwo w Mszach św. roratnich (w okresie adwentu),
  • udział w rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych.

Ks. proboszcz Marian Florek

 

Ostatnie wpisy

Intencje mszalne 10 – 16 maja 2021 r.

10 maja – poniedziałek 7:00 + Za zmarłego Kazimierza Świątkowskiego (greg.). 7:00 + Za zmarłą Alicję Helenę Grzywaczewską w 30. dzień po pogrzebie. 18:00 +