UWAGI BISKUPA ELBLĄSKIEGO DOTYCZĄCE PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ 2020

 

Rodzice dzieci, które przygotowują się w bieżącym roku do Pierwszej Komunii Świętej, stawiają pytania: kiedy Pierwsza Komunia Święta?

Data i miejsce zostały już dawno zaplanowane, także sale na rodzinne spotkania i posiłek. Zagrażająca życiu epidemia wirusa COVID-19 i związane z nią surowe przepisy sanitarne mogą uniemożliwić przeprowadzenie uroczystości, jak to było przewidziane.

  1. Jest wątpliwe, czy uda się przeprowadzić uroczystości Pierwszej Komunii Świętej w maju i czerwcu. Nie wiemy, kiedy zagrożenie ustąpi i w związku z tym od kiedy przepisy sanitarne pozwolą na większe zgromadzenia i uroczystości religijne. Po powrocie do szkół dzieci będą miały dużo zajęć i zaliczeń.
  2. Dlatego trzeba szukać nowych rozwiązań. Można, po uzgodnieniu przez Rodziców dzieci i Ks. Proboszcza, odłożyć Pierwszą Komunię na wrzesień, a nawet na październik. Wiąże się to z przeniesieniem rezerwacji pomieszczeń na okolicznościowe przyjęcia.
  3. Trzeba wziąć też pod uwagę i to, że Pierwsza Komunia nie może się odbyć natychmiast po zniesieniu ograniczeń sanitarnych. Potrzebny jest choćby bardzo skrócony, ale jednak konieczny czas na przygotowanie dzieci i odbycie pierwszej spowiedzi [sakrament pokuty i pojednania]. Chodzi o uniknięcia chaosu i nerwowości.
  4. Potrzebny jest dialog Ks. Proboszcza z Rodzicami i uzgodnienia. Może da się wspólnie odłożyć Pierwszą Komunię na jeden termin. Jeśli to nie będzie możliwe, trzeba będzie uroczystość przeprowadzić w różnych uzgodnionych terminach [np. jeden w końcu czerwca, a drugi jesienią]. Potrzebna jest tu jednak dobra wola i zrozumienie, że zmiany mają przyczynę w zdarzeniu losowym [epidemia]. Można też zapewne liczyć na elastyczność restauratorów i hotelarzy, w miarę ich możliwości.
  5. Pierwsza Komunia Święta jest ważną uroczystością religijną i społeczną. Posiada swoją tradycję i zewnętrzną oprawę. Nie trzeba z niej łatwo rezygnować, chociaż w związku z zaistniałą sytuacją może mieć nieco skromniejszy wymiar.
  • Dla dziecka to pierwsze spotkanie z Jezusem obecnym w Komunii świętej. To ważne osobiste przeżycie religijne dziecka.
  • Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej w normalnych warunkach to wydarzenie wspólnotowe: rodzinne, parafialne, kościelne. Nowe pokolenie zaczyna w pełni uczestniczyć we Mszy świętej [w Eucharystii] oraz w życiu wspólnoty kościelnej.
  1. Wypracowanie wspólnych rozwiązań wymaga kontaktów wzajemnych: Rodziców z Ks. Proboszczem, Rodziców między sobą. W sytuacji epidemii trzeba stworzyć sieć komunikacji telefonicznej i internetowej.

 

+Jacek Jezierski

Elbląg, dn. 1 kwietnia 2020

Ostatnie wpisy

ZAPRASZAMY NA PIELGRZYMKĘ DO WŁOCH

Zapraszamy na samolotową pielgrzymkę do Włoch w dniach 5 – 11 czerwca 2025 r. Plan i szczegóły – na załączonych plakatach. Zapisy w biurze parafialnym