4 lutego 2024 r. – V niedziela zwykła – Ogłoszenia duszpasterskie

ogłoszenia

1.Piąta niedziela w ciągu roku liturgicznego gromadzi nas przy stole Eucharystii. Pamiętajmy, że nikt z nas osobiście ani nasza wspólnota parafialna nie jest w stanie pogłębić swojej więzi z Panem Bogiem bez Eucharystii. Dopiero tutaj, karmiąc się prawdziwą miłością, każdy chrześcijanin uczy się ofiarnego życia. Częściej wczytujmy się w objawienie Boże zawarte w Piśmie Świętym i wsłuchujmy się w to, co mówi Kościół, którego zadaniem jest ciągłe przybliżanie nas do zbawienia. Tylko w ten sposób możemy stać się świadkami Chrystusa w świecie.

2.W następną niedzielę, 11 lutego, przypadnie liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Dokładnie tego dnia w 1858 roku, cztery lata po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, Matka Najświętsza objawiła się ubogiej pasterce, Bernadecie Soubirous w Grocie Massabielskiej wzywając ludzi do modlitwy za grzeszników.

3.Święto Matki Bożej z Lourdes łączymy z obchodami Światowego Dnia Chorych. Mamy więc szczególną okazję do pogłębienia postawy wrażliwości, refleksji i czynnego działania wobec cierpiących i chorych, osamotnionych, wobec tych, do których mamy bardzo blisko siebie, i wobec tych, których nie znamy. Współczesny świat bardzo potrzebuje wielu dobrych Samarytan.

4.W tym dniu zapraszamy wszystkie osoby chore i w podeszłym wieku  na specjalną Mszę św. o godz. 15:00. Będzie to Msza św. w intencji chorych połączona z indywidualnym namaszczeniem olejami świętymi i  błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Prosimy rodziny, sąsiadów i ludzi dobrej woli, aby pomogli chorym i osobom starszym przybyć na tę Mszę św.

5.Nasza parafia organizuje pielgrzymkę do Lourdes w dniach 3 – 9 września br. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc, więc jeśli ktoś chciałby pielgrzymować do Lourdes, może się jeszcze zapisać u ks. proboszcza. Koszt pielgrzymki wynosi 5500 zł i 160 euro. Szczegółowy plan pielgrzymki można otrzymać w kancelarii parafialnej.

6.W następnym tygodniu czeka naszą wspólnotę parafialną niezwykłe i doniosłe wydarzenie. 15 lutego, w godzinach popołudniowych i wieczornych, nawiedzą naszą świątynię relikwie bł. Rodziny Ulmów z Markowej (bł. małżonków Józefa i Wiktorii oraz ich siedmiorga dzieci), która została zamordowana w 1944 r. za pomoc udzieloną miejscowym Żydom. Podczas tego nawiedzenia będziemy trwać na modlitwie prosząc Boga „o miłość, zgodę, jedność i wiarę w naszych rodzinach”. Będzie również indywidualne błogosławieństwo rodzin, małżonków i wszystkich obecnych relikwiami Błogosławionej Rodziny. Szczegółowy plan nawiedzenia podamy w następną niedzielę.

7.W związku z peregrynacją relikwii bł. Rodziny Ulmów zachęcamy do bliższego poznania losów tej niezwykłej rodziny, jakimi wartościami kierowali się małżonkowie, jakie miejsce w ich życiu zajmowała wiara. W internecie można obejrzeć filmy dokumentalne opowiadające o błogosławionej polskiej rodzinie, np. na platformie vod.tvp.pl film pt.: „Przykazanie miłości. Historia rodziny Ulmów z Markowej”.

 

Ostatnie wpisy