Intencje mszalne 1 – 7 marca 2021 r.

1 marca – poniedziałek

7:00 + Za zmarłą Helenę Pszczolińską (greg.).

7:00 + Za zmarłego Krzysztofa Tomaszkiewicza (greg.).

18:00 + Za zmarłą żonę Jolantę Michalską w 9. rocznicę śmierci.

18:00 + Za zmarłą Wiesławę i Jerzego Parniuk (greg.).

18:00 + Za zmarłego Czesława Narożnego w 16. rocznicę śmierci, za Feliksę Narożną, Albina Zielińskiego oraz Józefa Giżyńskiego.

18:00 + O dar nieba, za wstawiennictwem św. siostry Faustyny Kowalskiej, dla męża Marcina Poprawskiego.

 

2 marca – wtorek

7:00 + Za zmarłą Helenę Pszczolińską (greg.).

7:00 + Za zmarłego Krzysztofa Tomaszkiewicza (greg.).

18:00 – Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dary Ducha Świętego dla Justyny z okazji 41. rocznicy urodzin i dla jej rodziny.

18:00 + Za zmarłą żonę Zofię Kuriatę w 3. rocznicę śmierci.

18:00 + Za zmarłego męża Stanisława Kołodzickiego w 18. rocznicę śmierci oraz za Anastazję, Władysława, Jana i Henrykę.

18:00 + Za zmarłą Wiesławę i Jerzego Parniuk (greg.).

 

3 marca – środa

7:00 + Za zmarłych rodziców: Irenę i Zygmunta Kwiatkowskich, za Izydorę i Romana Rychlewskich z okazji urodzin Ireny i imienin Romana.

7:00 + Za zmarłą Helenę Pszczolińską (greg.).

7:00 + Za zmarłego Krzysztofa Tomaszkiewicza (greg.).

18:00 – Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Oliwii w 18. rocznicę urodzin.

18:00 + Za zmarłego męża Stanisława Klinickiego i o zdrowie dla syna Adama z okazji urodzin.

18:00 + Za zmarłą Wiesławę i Jerzego Parniuk (greg.).

18:00 + Za zmarłych rodziców: Elżbietę i Jana Podlińskich oraz zmarłych z rodziny.

18:00 + Za zmarłych rodziców: Bernarda i Stanisławę Kołakowskich, za Jana i Marię Pawłowskich, za siostrę Barbarę Karbowską oraz brata i bratową.

 

4 marca – czwartek

7:00 + Za zmarłego Kazimierza Gołębiewskiego w dniu imienin.

7:00 + Za zmarłego Kazimierza Kęsickiego, za rodziców z obu stron oraz za braci i szwagrów.

7:00 + Za zmarłego Kazimierza Grzelaka z okazji imienin i za rodziców z obu stron.

7:00 + Za zmarłą Helenę Pszczolińską (greg.).

7:00 + Za zmarłego Krzysztofa Tomaszkiewicza (greg.).

18:00 – Przez Bolesne Niepokalane Serce Matki Bożej intencja dziękczynna Bogu Ojcu za dar życia z przeproszeniem za grzechy.

18:00 + Za zmarłego męża Kazimierza Taranowskiego, za syna Jarosława, za rodziców i teściów oraz zmarłych z rodziny.

18:00 + Za zmarłego Andrzeja i Kazimierę, za braci i bratowe: Stanisława, Helenę, Henryka, Wacława i Jadwigę Piotrowskich, za siostrę Halinę Gołębiewską oraz rodziców: Józefę i Mariana Miecznikowskich.

18:00 + Za zmarłą Wiesławę i Jerzego Parniuk (greg.).

18:00 + Za zmarłego męża Kazimierza Osmańskiego, za rodziców z obu stron, za jego braci: Benedykta, Henryka i Edmunda oraz za Henryka Chudzika, Barbarę Truszczyńską i za dusze w czyśćcu cierpiące.

 

5 marca – pierwszy piątek miesiąca

7:00 + Za zmarłą Helenę Pszczolińską (greg.).

7:00 + Za zmarłego Krzysztofa Tomaszkiewicza (greg.).

7:00 + Za dusze w czyśćcu cierpiące.

18:00 + Za zmarłych rodziców: Konstancję i Henryka Żmudzińskich, za Cecylię i Jana Ruda oraz za pozostałych zmarłych z obu stron.

18:00 + Za zmarłego męża Zdzisława Zycha w 22. rocznicę śmierci, za jego rodziców: Reginę i Stanisława Zych oraz Anielę Sękowską.

18:00 + Za zmarłą Wiesławę i Jerzego Parniuk (greg.).

18:00 + Za zmarłą Teresę Kępczyńską w 6. rocznicę śmierci, za Edwarda Kępczyńskiego w 32. rocznicę śmierci oraz zmarłych z rodziny.

 

6 marca – sobota

7:00 – Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla członkiń i członków Róż Różańcowych naszej parafii i ich rodzin.

7:00 – Intencja wynagradzająca za grzechy przeciw Niepokalanemu Sercu N.M.P.

7:00 – W podziękowaniu Bogu Ojcu przez Niepokalane Serce Maryi za dar Eucharystii – źródło życia i za Jego Miłosierdzie.

7:00 + Za zmarłą Helenę Pszczolińską (greg.).

7:00 + Za zmarłego Krzysztofa Tomaszkiewicza (greg.).

18:00 + Za zmarłą Wiesławę i Jerzego Parniuk (greg.).

18:00 + Za zmarłego męża Bernarda Piórkowskiego w 9. rocznicę śmierci, za córkę Ewę w 2. rocznicę śmierci, za córkę Mirosławę w 10. rocznicę śmierci, za zięcia Zdzisława oraz rodziców Piórkowskich i Bukowskich.

18:00 + Za zmarłego Jana Lewalskiego i jego rodziców, za Franciszka Detynę w 19. rocznicę śmierci i za Genowefę Detynę oraz ich rodziców.

18:00 + Za zmarłego Edwarda Ulaszewskiego w 39. rocznicę śmierci, za Bronisławę Komoszyńską w 11. rocznicę śmierci oraz Józefa Komoszyńskiego.

 

7 marca 2021 – III niedziela Wielkiego Postu

6:30 + Za zmarłą Helenę Pszczolińską (greg.).

7:30 + W intencji zmarłych ofiarodawców i dobroczyńców parafii i budowy kościoła.

9:00 – Za Parafian.

10:30 + Za zmarłą Barbarę Kłodowską w 6. rocznicę śmierci oraz za krewnych i znajomych z obu stron.

12:00 + Za zmarłą Felicję i Henryka Piotrowiczów oraz za Teresę Żubertowską i Marka Piotrowicza.

13:15 + Za zmarłego Józefa Harasiuka w 2. rocznicę śmierci, za Czesławę i Mikołaja Harasiuków, zmarłych z rodziny, a także za Natalię i Sylwestra Filipskich.

15:00 – Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i powrót do zdrowia brata Kazimierza.

16:30 + Za zmarłą Renatę Nawotkę w 30. dzień po śmierci.

16:30 + Za zmarłego męża Jana Jackowskiego w rocznicę śmierci, za Stefanię i Jana Jackowskich oraz Jadwigę i Leona Kamińskich.

18:00 + Za zmarłą Wiesławę i Jerzego Parniuk (greg.).

Ostatnie wpisy