Intencje mszalne 22 – 28 lutego 2021 r.

22 lutego – poniedziałek

7:00 + Za zmarłą Helenę Pszczolińską (greg.).

7:00 + Za zmarłego Krzysztofa Tomaszkiewicza (greg.).

7:00 + Za zmarłego Jana Jackowskiego w 29. rocznicę śmierci.

18:00 + Za zmarłego Józefa Nowasielskiego w 30. dzień po pogrzebie.

18:00 + Za zmarłych rodziców: Klarę i Aleksandra Szustkowskich, za siostry: Annę i Irenę, za braci: Romana i Czesława oraz zmarłych z rodziny.

18:00 + Za zmarłego męża, tatę i dziadka Tadeusza Jabłońskiego w 1. rocznicę śmierci, za rodziców z obu stron oraz za brata Józefa Dąbrowskiego.

18:00 + Za zmarłą Krystynę Palec w 30. dzień po pogrzebie.

 

23 lutego – wtorek

7:00 + Za zmarłą Helenę Pszczolińską (greg.).

7:00 + Za zmarłego Krzysztofa Tomaszkiewicza (greg.).

18:00 – Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o potrzebne dary Ducha Świętego dla Kasi z okazji 40. urodzin i dla jej rodziny.

18:00 + Za zmarłych rodziców: Barbarę i Józefa Bernatków w 2. rocznicę śmierci Barbary, za bratową Jadwigę i zmarłych z rodziny.

18:00 + Za zmarłego Antoniego Gryca w 15. rocznicę śmierci, za jego żonę Gertrudę, za rodziców z obu stron i zmarłe rodzeństwo.

18:00 + Za zmarłego Jakuba Bartnickiego (Mszę św. zamówiła Odnowa w Duchu Świętym).

18:00 + Za zmarłą koleżankę Janinę Sosnowską z okazji urodzin.

 

24 lutego – środa

7:00 + Za zmarłą Helenę Pszczolińską (greg.).

7:00 + Za zmarłego Krzysztofa Tomaszkiewicza (greg.).

18:00 – W intencji Panu Bogu wiadomej.

18:00 + Za zmarłą Marię Jaskulską w 8. rocznicę śmierci oraz za Andrzeja i Bronisława Jaskulskich.

18:00 + Za zmarłego Henryka Gronka w 3. rocznicę śmierci i za Franciszkę Gronek w 13. rocznicę śmierci.

18:00 + Za zmarłego Franciszka Margalskiego, za Koletę i Alojzego Duchna oraz za zmarłych rodziców z obu stron.

 

25 lutego – czwartek

7:00 + Za zmarłego Krzysztofa Tomaszkiewicza (greg.).

7:00 + Za zmarłą Zofię Lembowicz w 30. rocznicę śmierci i za męża Bolesława oraz syna Władysława.

18:00 – Msza św. zawierzająca dzieci: Klarę, Gabriela, Ritę, Michalinę, Zuzannę i Aleksandrę opiece Matki Bożej.

18:00 + Za zmarłego Krzysztofa Tomaszkiewicza (Mszę św. zamówiły koleżanki i koledzy z pracy).

18:00 + Za zmarłą Alicję Lewandowską w 1. rocznicę śmierci oraz za Mirosława i Tomasza Lewandowskich.

18:00 + Za zmarłą Helenę Pszczolińską (greg.).

18:00 + Za zmarłego Stefana Koszykowskiego w 7. rocznicę śmierci i za zmarłych z obu stron.

 

26 lutego – piątek

7:00 + Za zmarłą Helenę Pszczolińską (greg.).

7:00 + Za zmarłego Krzysztofa Tomaszkiewicza (greg.).

18:00 + O dar nieba, za wstawiennictwem św. siostry Faustyny, dla męża Marcina Poprawskiego.

18:00  + Za zmarłego Krzysztofa Tomaszkiewicza w 30. dzień po pogrzebie.

18:00 + Za zmarłego męża Stanisława Gamonia, za zmarłych rodziców: Eugenię Pacochę w 3. rocznicę śmierci i za Józefa Pacochę.

18:00 + Za zmarłego Mirosława Kiszkisa w 1. rocznicę śmierci.

 

27 lutego – sobota

7:00 + Za zmarłego Krzysztofa Tomaszkiewicza (greg.).

18:00 + Za zmarłą Katarzynę Adamczyk w 30. rocznicę śmierci i za Józefa Adamczyka.

18:00 + Za zmarłego Józefa Kurkiewicza w 30. dzień po pogrzebie.

18:00 + Za zmarłą Helenę Pszczolińską (greg.).

18:00 + Za zmarłego męża i ojca Jana Bobkowskiego w 14. rocznicę śmierci, za Józefa i Stanisławę Karczewskich, za Lidię i Walentego Eremusów oraz Franciszkę Kowalską.

 

28 lutego – II niedziela Wielkiego Postu

6:30 + Za zmarłego Krzysztofa Tomaszkiewicza (greg.).

7:30 + W intencji zmarłych ofiarodawców i dobroczyńców parafii i budowy kościoła.

7:30 + Za zmarłych rodziców: Filomenę i Leona Domerackich, za siostrę Longinę Żendarską, za teściów Jankowskich, brata Zygmunta Jankowskiego oraz dziadków z obu stron.

9:00 – Za Parafian.

9:00 + Za zmarłą Władysławę Skolimowską w 8. rocznicę śmierci oraz za Franciszka, Wojciecha, Kazimierza i Romana Skolimowskich.

10:30 + Za zmarłego Zbigniewa Kępczyńskiego z okazji urodzin, za brata Andrzeja oraz Czesławę Kozikowską.

12:00 + Za zmarłą Krystynę Laskowską w dniu urodzin i w 3. rocznicę śmierci i za Halinę Pączkowską.

13:15 – Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Ireny i Adama w 45. rocznicę ślubu oraz o potrzebne łaski dla ich dzieci z rodzinami.

13:15 + Za zmarłą Felicję Kołecką w miesiąc po pogrzebie.

15:00 + Za zmarłą Jadwigę i Brunona oraz Jerzego i Małgorzatę Kreft.

16:30 + O łaskę życia wiecznego dla ojca i dziadka Kazimierza Józefowicza w dniu imienin.

18:00 + Za zmarłą Helenę Pszczolińską (greg.).

Ostatnie wpisy