Intencje mszalne 1 – 7 stycznia 2024 r.

binary comment

1 stycznia – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Światowy Dzień Modlitw o Pokój, Nowy Rok (poniedziałek)

9:00 + Za śp. rodziców: Marię i Tadeusza Milczarków, za siostrę Zdzisławę, ciocię Weronikę oraz szwagrów: Jerzego i Zygmunta.

10:30 + Za zmarłego Mieczysława Wiśniewskiego w 7. rocznicę śmierci, za rodziców Wiśniewskich i Rozworskich, za siostry i brata Wiśniewskich oraz zmarłych z obu stron.

12:00 – Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz dary Ducha Świętego dla Jana Skomry z okazji 91. urodzin.

12:00 + Za zmarłego Tadeusza Lewandowskiego w rocznicę śmierci.

13:15 + O dar nieba, za wstawiennictwem św. Siostry Faustyny Kowalskiej, dla Marcina Poprawskiego.

13:15 + Za zmarłego brata Grzegorza Karczewskiego w 2. rocznicę śmierci, za rodziców: Teresę i Kazimierza Karczewskich oraz zmarłych z obu stron.

15:00 – O łaskę powrotu do zdrowia i dalsze Boże błogosławieństwo dla Mirony Kubińskiej.

15:00 + Za zmarłego ojca Stanisława Rusina i za teścia Władysława Jaworskiego.

18:00 + Za zmarłych rodziców: Jadwigę i Jerzego Ostaszewskich w rocznicę śmierci Jerzego oraz za Bronisławę i Franciszka Jankowskich w rocznicę śmierci Bronisławy.

 

2 stycznia – wtorek

7:00 + Za zmarłego Grzegorza Świątkowskiego.

7:00 + Za zmarłą Alicję Grzywaczewską (greg.).

7:00 + Za zmarłych rodziców: Agatę i Augustyna Mejków w 40. rocznicę śmierci Augustyna oraz za zmarłe rodzeństwo.

18:00 + Za zmarłego Kamila Józefowicza.

 

3 stycznia – środa

7:00 – Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i dalsze Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej dla Haliny.

7:00 + Za zmarłego Zdzisława Niemirowskiego.

7:00 + Za zmarłą Alicję Grzywaczewską (greg.).

18:00 + Za zmarłych rodziców: Helenę i Władysława Gogolinów, za siostry: Annę i Mieczysławę oraz za braci: Henryka i Józefa.

 

4 stycznia – pierwszy czwartek miesiąca

7:00 – Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej.

7:00 + Za zmarłą Alicję Grzywaczewską (greg.).

7:00 + Za zmarłą Jadwigę Jasińską w 30. dzień po śmierci.

18:00 – Intencja dziękczynna Bogu Ojcu, przez Bolesne i Niepokalane Serce Matki Bożej, za dar życia z przeproszeniem za grzechy nasze i całego świata z prośbą o święte powołania kapłańskie i zakonne.

 

5 stycznia – pierwszy piątek miesiąca

7:00 + Za zmarłego Jerzego Suder w 12. rocznicę śmierci oraz za Krystynę i Tadeusza Suder.

7:00 + Za zmarłego męża Tadeusza Gołębiowskiego w 2. rocznicę śmierci oraz za rodziców Gołębiowskich i Ciechowskich.

7:00 + Za zmarłą Elżbietę Szczepańską w 30. dzień po śmierci.

7:00 + Za zmarłą Alicję Grzywaczewską (greg.).

18:00 + Za zmarłych rodziców: Mariannę i Franciszka Górzyńskich w rocznicę śmierci.

 

6 stycznia – Uroczystość Objawienia Pańskiego (sobota)

6:30 + Za zmarłą Alicję Grzywaczewską (greg.).

6:30 + Za zmarłego męża Antoniego Rasztemborskiego w 3. rocznicę śmierci.

7:30 – W podziękowaniu Bogu Ojcu w Trójcy Jedynemu, przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi, za miłość objawioną w Eucharystii i za jego miłosierdzie.

7:30 – Intencja wynagradzająca za grzechy przeciw Niepokalanemu Sercu NMP.

9:00 + Za zmarłego męża i ojca Henryka Macfałdę w rocznicę śmierci oraz za zmarłych z rodziny Macfałda.

10:30 + Za zmarłego Zdzisława Rutkowskiego i za Kamila Józefowicza.

12:00 + Za zmarłych rodziców: Ryszarda i Helenę Kamińskich.

13:15 – Podziękowanie Panu Bogu i Matce Najświętszej za 15 lat trzeźwości Eugeniusza.

13:15 + Za zmarłego Edwina Brunona Heydę w 30. dzień po śmierci.

15:00 + Za zmarłego męża Wiesława, syna Piotra, za teściów: Helenę i Stanisława, za szwagra Zdzisława Arciszewskich oraz za siostrę Danutę Sałagan.

18:00 + Za zmarłego Jana i Mariannę Aniszczyków oraz za zmarłych z rodziny i za Jana Adamczyka.

 

7 stycznia – Niedziela Chrztu Pańskiego

6:30 + Za zmarłego męża Kazimierza Osmańskiego w 23. rocznicę śmierci, za rodziców z obu stron, za jego braci: Benedykta, Edmunda, Henryka, Tadeusza i za Henryka Hudzika, za Bożenę Truszczyńską oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

7:30 + W intencji zmarłych ofiarodawców i dobroczyńców parafii i budowy kościoła.

7:30 + Za zmarłą Alicję Grzywaczewską (greg.).

9:00 – W intencji Parafian.

10:30 + Za zmarłego Edwarda Klimka.

12:00 + Za zmarłą Danutę Hryców-Szymańską.

13:15 – W podziękowaniu Panu Bogu, przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi, za dar życia Kazimierza w dniu 70.urodzin.

13:15 + O łaskę życia wiecznego dla zmarłej Agnieszki Rycickiej w 2. rocznicę śmierci.

15:00 + Za zmarłą mamę Helenę w 1. rocznicę śmierci.

15:00 + Za zmarłych rodziców: Łucję i Józefa Leśniewskich, za braci: Jana i Ryszarda, bratową Mariannę oraz za babcie i dziadków.

18:00 + Za zmarłą Marię Maliszewską w 3. rocznicę śmierci.

Ostatnie wpisy