Intencje mszalne 1 – 7 września 2020 r.

31 sierpnia – poniedziałek

7:00 + Za zmarłego Adama Karpińskiego.

12:00 – O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Artura Nowickiego.

18:00 + O wieczne zbawienie dla syna Mirosława Lewko w 3. rocznicę śmierci.

18:00 + Za zmarłego Bogdana Orzechowskiego.

18:00 + Za zmarłego Bolesława Bala w 3. rocznicę śmierci.

 

1 września – wtorek

7:00 + Za zmarłego Jerzego Wróbla i Władysławę Stolarczyk (greg.).

7:00 + Za zmarłego Ireneusza Oniszczuka w 30. dzień po śmierci.

18:00 + Za zmarłego Marcina Poprawskiego.

18:00 + Za zmarłego Bronisława i Stanisławę Kuklińskich, za zmarłych z obu stron oraz za Mariannę i Bolesława Szpadkiewiczów i zmarłych z obu stron.

18:00 + Za zmarłego Bogdana Orzechowskiego.

 

2 września – środa

7:00 + Za zmarłego Jerzego Wróbla i Władysławę Stolarczyk (greg.).

7:00 + Za zmarłych rodziców: Stefana Grzyba w dniu imienin i za Apolonię Grzyb, za brata Wiesława i Barbarę Grzyb, za rodziców Lipowskich, za braci i siostry z rodziny Grzyb oraz braci i siostry.

18:00 + Za zmarłą córkę Małgorzatę Brzeską w 17. rocznicę śmierci, za dziadków: Pelagię i Piotra Łopatyńskich oraz za Franciszkę i Józefa Brzeskich.

18:00 + Za zmarłego Roberta Szczecha, za Jerzego i Ewę Smolińskich oraz zmarłych z rodziny Smolińskich.

18:00 + Za zmarłego Bogdana Orzechowskiego.

 

3 września – czwartek

7:00 + O dar nieba dla śp. Anieli Kapuścińskiej w dniu urodzin.

7:00 + Za zmarłego Jerzego Wróbla i Władysławę Stolarczyk (greg.).

18:00 + O życie wieczne dla rodziców: dla Bronisława i Marianny Łapińskich, dla siostry Danieli Stańczak, dla Łucji Śliżewskiej oraz dla dusz w czyśćcu cierpiących.

18:00 + Za zmarłą mamę Teresę Rzepkę w 2. rocznicę śmierci, za Wacława i Benedykta Rzepków oraz Jerzego Omelańczuka.

18:00 + Za zmarłą Bronisławę Szternicką w 25. rocznicę śmierci i za Jana Szternickiego w 5. rocznicę śmierci.

 

4 września – piątek

7:00 + Za zmarłych rodziców: Irenę i Zygmunta Kwiatkowskich, za Romana i Izydorę Rychlewskich z okazji urodzin Izydory i Zygmunta.

7:00 + Za zmarłego Jerzego Wróbla i Władysławę Stolarczyk (greg.).

7:00 + Za zmarłego Ryszarda Umińskiego w 2. rocznicę śmierci.

18:00 + Za zmarłego Hilarego Żebrowskiego, za Tadeusza i Stanisławę Żebrowskich oraz Marię i Zygmunta Krawaczyńskich.

18:00 + Za zmarłego męża Ryszarda Olszewskiego, za syna Radosława, córkę Justynę i za rodziców z obu stron.

18:00 + Za zmarłego Bogdana Orzechowskiego.

 

5 września – sobota

7:00 – Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej dla Łukasza i Tomasza.

7:00 – Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla członkiń i członków Róż Różańcowych naszej parafii i ich rodzin.

7:00 – W podziękowaniu Bogu Ojcu, przez bolesne i Niepokalane Serce Maryi, za Eucharystię, w której uobecnia się ofiara Pana Jezusa Chrystusa oraz za Jego niezgłębione miłosierdzie.

18:00 + Za zmarłego Wacława Jakielskiego w 30. rocznicę śmierci, za Urszulę Jakielską oraz Celestyna Orzechowskiego i Teresę Orzechowską w dniu urodzin.

18:00 + Za zmarłego Marcina Krajewskiego w 7. rocznicę śmierci, za Józefa Sadowskiego oraz zmarłych z rodziny.

18:00 + Za zmarłego Zygmunta i Stanisława Olsztę.

18:00 + Za zmarłego Jerzego Wróbla i Władysławę Stolarczyk (greg.).

 

6 września – XXIII niedziela zwykła

6:30 + Za zmarłą żonę Elżbietę Nadwodną z okazji urodzin oraz za zmarłych rodziców z obu stron.

7:30 + W intencji zmarłych ofiarodawców i dobroczyńców parafii i budowy kościoła.

7:30 + Za zmarłego Jerzego Wróbla i Władysławę Stolarczyk (greg.).

9:00 – W intencji Parafian.

10:30 + Za zmarłego Tadeusza Wacławskiego w 13. rocznicę śmierci.

12:00 + Za zmarłego ojca Zygmunta Paczkowskiego oraz za Marcina Śliwińskiego.

13:15 – Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Anety i Krzysztofa w 14. rocznicę ślubu oraz o potrzebne łaski dla ich dzieci.

13:15 + Za zmarłego Zbigniewa Karczewskiego, Mieczysława Dyjakowskiego i Włodzimierza Okraszewskiego.

15:00 + Za zmarłego Edwarda Radzimińskiego w 30. dzień po śmierci.

16:30 – W pewnej intencji.

18:00 + Za zmarłą Martę, Franciszka, Feliksa, Edmunda i Marię Jędrzejczak oraz ciocię Małgorzatę.

Ostatnie wpisy

„Małżeński Weekend”

Nasza parafia św. Brata Alberta wraz z duszpasterstwem rodzin i wspólnotą „Mężczyźni św. Józefa,  w dn. 21-22 kwietnia zaprosiła małżonków na „Małżeński Weekend”. Gościem specjalnym