Intencje mszalne 11 – 17 kwietnia 2022 r.

binary comment

11 kwietnia – poniedziałek Wielkiego Tygodnia

7:00 – O nowe wylanie Ducha Świętego oraz Boże błogosławieństwo i pokój dla naszej Ojczyzny.

7:00 + Za zmarłą Zofię Kaczorowską (greg.).

7:00 + Za zmarłą Henrykę Kowalską w 29. rocznicę śmierci i za Czesława Kowalskiego.

18:00 – Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Agaty w 18. rocznicę śmierci.

18:00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla członkiń I Róży Żywego Różańca i ich rodzin oraz o życie wieczne dla zmarłych członkiń tej Róży.

18:00 + Za zmarłego syna Pawła Szczecha w 1. rocznicę śmierci i za Bernarda Szczecha.

18:00 + Za zmarłego Władysława Gołaszewskiego w 20. rocznicę śmierci, za Łucję Gołaszewską oraz Irenę i Jerzego Kudzinow.

 

12 kwietnia – wtorek Wielkiego Tygodnia

7:00 – O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej oraz łaskę zdrowie dla rodzeństwa: Krystyny, Teresy, Ireny i Reginy oraz dla ich rodzin, dzieci, wnuków i prawnuków.

7:00 + Za zmarłą Zofię Kaczorowską (greg.).

7:00 + Za dusze w czyśćcu cierpiące.

18:00 + Za zmarłą Jadwigę i Kazimierza Budzińskich w 2. rocznicę śmierci.

18:00 + Za zmarłą Agnieszkę Rycicką (Mszę św. zamówiła Odnowa w Duchu Świętym).

18:00 + Za zmarłą Wiolettę Górecką w 4. rocznicę śmierci.

18:00 + Za zmarłych rodziców: Henryka Michalskiego w 29. rocznicę śmierci, za Wiktorię Michalską oraz dziadków z obu stron.

 

13 kwietnia – środa Wielkiego Tygodnia

7:00 – W intencji dzieci poczętych, aby były zachowane przy życiu.

7:00 + Za zmarłego Rafała Cichorka.

7:00 + Za zmarłą Jadwigę Domagałę.

18:00 – Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Barbary i Marka Rygielskich w 15. rocznicę ślubu.

18:00 – Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla członkiń IV Róży Różańcowej i ich rodzin.

18:00 + Za zmarłą Teresę Stryjewską w 8. rocznicę śmierci oraz za Alojzego, Andrzeja i Janusza Stryjewskich.

18:00 + Za zmarłych rodziców: Halinę Dudkiewicz w 6. rocznicę śmierci i za Tadeusza Dudkiewicza, za siostrę Halinę Dudkiewicz oraz Ewe i Andrzeja Wiśniewskich.

 

14 kwietnia – Wielki Czwartek

18:00 – O Boże błogosławieństwo, obfitość darów Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej w dalszej posłudze kapłańskiej dla kapłanów pracujących w naszej parafii (Mszę św. zamówiła II Róża Żywego Różańca).

18:00 – O Boże błogosławieństwo, obfitość darów Ducha Świętego i opiekę Matki Najświętszej dla kapłanów pracujących w Parafii św. Brata Alberta z okazji pamiątki ustanowienia sakramentu kapłaństwa (Mszę św. zamówiła I Róża Żywego Różańca).

18:00 + Za zmarłego Benedykta Romanowskiego.

18:00 + Za zmarłego brata Jana Zamrocha w 8. rocznicę śmierci oraz za rodziców Zamrochów i Romana Szpeflika.

 

15 kwietnia – Wielki Piątek

Tego dnia Kościół nie sprawuje Eucharystii.

18:00 – Liturgia Wielkiego Piątku.

 

16 kwietnia – Wielka Sobota

18:00 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla kapłanów pracujących w naszej parafii (Mszę św. zamówiła IV Róża Żywego Różańca).

18:00 + Za zmarłą Janinę Wojdat w 1. rocznicę śmierci, za Bronisława Wojdata oraz siostrę Janinę.

18:00 + Za zmarłych rodziców: Urszulę i Antoniego Przeradzkich oraz Celinę i Klaudiusza Paczkowskich.

18:00 + Za zmarłego Bronisława Dmochewicza w 26. rocznicę śmierci oraz za Kazimierę Dmochewicz.

 

17 kwietnia – Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

6:00 + W intencji zmarłych ofiarodawców i dobroczyńców parafii i budowy kościoła.

9:00 – W intencji Parafia

9:00 + Za zmarłą Ewę Elżbietę Kuskowską w 30. dzień po śmierci.

10:30 – O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Mateusza, Łukasza i Szymona oraz o pomyślne zdanie egzaminu dojrzałości Mateusza.

10:30 + Za zmarłą mamę Bernadettę Zawacką, za tatę Edmunda Zawackiego i za siostrę Hannę Zawacką.

12:00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Krystyny i Stanisława w 46. rocznicę ślubu.

12:00 + Za zmarłego męża, ojca i dziadka Maksymiliana Osickiego w 4. rocznicę śmierci.

13:15 + Za zmarłych rodziców: Genowefę i Kazimierza Turulskich oraz za babcie i dziadków z obu stron.

13:15 + Za zmarłych rodziców, babcię i dziadka, prababcię i pradziadka: Kazimierę i Ignacego Piwowarskich.

15:00 + Za zmarłych: Stanisławę i Leona Guzowskich oraz za Mieczysława Paturalskiego.

18:00 + Za zmarłą córkę Martę Rogowską, prosząc dla niej o dar nieba w dniu urodzin.

Ostatnie wpisy