Intencje mszalne  16 – 22 listopada 2020 r.

16 listopada – poniedziałek

7:00 + Za zmarłego Jana i Stefanię Ługiewiczów.

18:00 – Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Teresy i Jana Skomrów w 68. rocznicę ślubu.

18:00 – O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla kochanej mamy Marianny Bojanowskiej w 85. rocznicę urodzin.

18:00 + Za zmarłego Kazimierza Krajewskiego w 9. rocznicę śmierci, za Bolesława i Reginę Krajewskich oraz Janinę i Henryka Prelewskich.

18:00 + Msza św. zbiorowa za zmarłych.

 

17 listopada – wtorek

7:00 + Za zmarłą Anastazję Karpińską w 30. dzień po śmierci.

18:00 + Za zmarłą mamę Halinę Cebeniak i za ciocię Zofię Czołbę.

18:00 + Za zmarłą Mariannę i Feliksa Wolskich, za Czesława Grabowskiego, Józefa Gembę i Jerzego Kasprzyckiego.

18:00 + Za dusze w czyśćcu cierpiące.

18:00 + Msza św. zbiorowa za zmarłych.

 

18 listopada – środa

7:00 + Za dusze w czyśćcu cierpiące.

18:00 + O miłosierdzie Boże i życie wieczne dla męża Jana Wesołowskiego w 5. rocznicę śmierci, za rodziców, babcie i dziadków oraz zmarłe rodzeństwo z obu stron.

18:00 + Za zmarłego Józefa Komoszyńskiego w 7. rocznicę śmierci i za Bronisławę Komoszyńską.

18:00 + Za zmarłego Zbigniewa Włodarczyka (Mszę św. zamówił syn Marcin z rodziną).

18:00 + Msza św. zbiorowa za zmarłych.

 

19 listopada – czwartek

7:00 + Za zmarłą żonę Irenę Cwalinę w 1. rocznicę śmierci, za rodziców: Bronisławę i Jana Cwalinów oraz brata Stanisława Cwalinę.

18:00 + Za zmarłego Andrzeja Olszewskiego w 11. rocznicę śmierci i za zmarłych z rodziny.

18:00 + Za zmarłego Ludwika i Elżbietę Sugajskich oraz Stanisława i Katarzynę Tryka.

18:00 + Za zmarłego ks. kanonika Marka Klugiewicza i za Dariusza Ruczyńskiego.

18:00 + Msza św. zbiorowa za zmarłych.

 

20 listopada – piątek

7:00 + Za zmarłego Tadeusza Wrońskiego (Mszę św. zamówili sąsiedzi z bloku przy ul. Baczyńskiego 8).

18:00 – O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej w dalszej posłudze kapłańskiej dla ks. Dawida Grabowskiego z okazji urodzin (Mszę św. zamówili sąsiedzi).

18:00 + Za zmarłą żonę Jadwigę Wiśniewską.

18:00 + Za zmarłą mamę Feliksę Szczyglińską w dniu urodzin i imienin (Mszę św. zamówili synowie z żonami i wnukami).

18:00 + Msza św. zbiorowa za zmarłych.

 

21 listopada – sobota

7:00 + Za zmarłą mamę Zofię Siarę w 3. rocznicę śmierci i za Edmunda Siarę, za Agnieszkę i Alojzego Lewandowskich oraz Henryka Zimickiego.

18:00 – Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Małgorzaty w 80. rocznicę urodzin.

18:00 – W pewnej intencji.

18:00 + Za zmarłego Janusza Adamskiego w dniu imienin oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

18:00 + Msza św. zbiorowa za zmarłych.

 

22 listopada –  uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

6:30 – W pewnej intencji.

7:30 + W intencji zmarłych ofiarodawców i dobroczyńców parafii i budowy kościoła.

9:00 – Za Parafian.

10:30 – Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Grażyny i Jana Mellerów w 45. rocznicę ślubu.

12:00 + Za zmarłych rodziców: Helenę i Bronisława Jabłońskich, za Jana i Monikę Eremusów, siostrę Joannę Szczypińską oraz szwagra Adama Cieślaka.

13:15 + Za zmarłego Józefa Grzesiaka w 15. rocznicę śmierci i za rodziców z obu stron.

13:15 + Za zmarłą Ewę Kirzanowską w 6. rocznicę śmierci.

15:00 + Za zmarłego Zbigniewa Włodarczyka (Mszę św. zamówił syn Piotr z rodziną).

16:30 + Za zmarłego Stanisłąwa Gamonia w 30. dzień po pogrzebie.

18:00 + Msza św. zbiorowa za zmarłych.

Ostatnie wpisy

„Małżeński Weekend”

Nasza parafia św. Brata Alberta wraz z duszpasterstwem rodzin i wspólnotą „Mężczyźni św. Józefa,  w dn. 21-22 kwietnia zaprosiła małżonków na „Małżeński Weekend”. Gościem specjalnym