Intencje Mszalne 24 – 30 października 2022 r.

binary comment

24 października – poniedziałek
7:00 + Za zmarłego męża i tatę Tadeusza Kocieńskiego w 6. rocznicę śmierci, za jego rodziców: Józefę i Stanisława, siostrę Łucję i brata Stanisława Kocieńskich.
7:00 + Za zmarłego Piotra Albina.
7:00 + O łaskę nieba dla Zdzisława (Mszę św. zamówiła kuzynka Marianna).
18:00 + Za zmarłego męża Jana Cieszewskiego w 18. rocznicę śmierci.
18:00 + Za zmarłą Stefanię Tecław (greg.).
18:00 + Za zmarłego Rafała Drempkowskiego (greg.).
18:00 + Za zmarłych rodziców: Krystynę Krostę w 2. rocznicę śmierci i za Jana Krostę w 3. rocznicę śmierci.

25 października – wtorek
7:00 + Za zmarłą Wiesławę Kaczerowską.
7:00 + Za zmarłego Stanisława Dziczka w 4. rocznicę śmierci oraz za zmarłą Zofię Dziczek.
7:00 + Za zmarłą żonę i mamę Marię Biereg w 3. rocznicę śmierci.
18:00 + Za zmarłą siostrę Marię Biereg, za Halinę Jarzynkowską, brata Jerzego Borkowskiego, bratanka Cezarego Borkowskiego oraz rodziców: Łucję i Stanisława Borkowskich.
18:00 + Za zmarłą Jadwigę Jurkiewicz w 28. rocznicę śmierci, za Alojzego Jurkiewicza oraz dziadków: Anielę i Franciszka Budzińskich.
18:00 + Za zmarłego męża Stanisława Grzegorzewskiego w 6. rocznicę śmierci i za Józefa Bytnera.
18:00 + Za zmarłą Stefanię Tecław (greg.).
18:00 + Za zmarłego Rafała Drempkowskiego (greg.).

26 października – środa
7:00 – O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej w chorobie i o pomoc na dalsze lata życia dla Jadwigi Gugały w 84. rocznicę urodzin oraz dla prawnuka Filipa w 5. rocznicę urodzin.
7:00 + Za zmarłego Tadeusza Wacławskiego z okazji imienin.
7:00 + Za zmarłego męża Mirosława Agnieszczaka oraz za rodziców i dziadków.
18:00 + Za zmarłą Urszulę Kochalską w 2. rocznicę śmierci.
18:00 + Za zmarłego Piotra Albina.
18:00 + Za zmarłych rodziców: Jana i Melanię Górskich oraz Józefa i Władysławę Jabłońskich, a także za wszystkich zmarłych z rodziny.
18:00 + Za zmarłą Stefanię Tecław (greg.).
18:00 + Za zmarłego Rafała Drempkowskiego (greg.).

27 października – czwartek
7:00 + Za zmarłego Jerzego Kudzinow w 15. rocznicę śmierci, za Irenę Kudzinow oraz Melanię i Szczepana Wasiaków.
7:00 + Za zmarłego Rafała Drempkowskiego (greg.).
7:00 + Za zmarłą Halinę i Józefa Bogdańskich.
18:00 + Za zmarłych rodziców: Jana i Czesławę Nowakowskich, za męża Jana Kowalskiego, za Władysława, Lucjana i Jerzego Kowalskich oraz siostrę Gertrudę.
18:00 + Za zmarłą Feliksę i Czesława Narożnych oraz Albina Zielińskiego.
18:00 + Za zmarłego Jana Abramowicza.
18:00 + Za zmarłą Stefanię Tecław (greg.).

28 października – piątek
7:00 + Za zmarłego Tadeusza Krajewskiego oraz za rodziców i braci Staszyńskich.
7:00 + Za zmarłą Stefanię Tecław (greg.).
7:00 + Za zmarłego Rafała Drempkowskiego (greg.).
18:00 + Za zmarłego Tadeusza Sokołowskiego, za Walerię i Leona Wilewskich oraz Zofię i Kazimierza Rynkowskich.
18:00 + Za śp. Mateusza Żórańskiego w kolejną rocznicę śmierci oraz za zmarłych z rodziny.
18:00 + Za zmarłego Janusza Adamskiego w dniu urodzin oraz za rodziców z obu stron.

29 października – sobota
7:00 + Za zmarłą Stefanię Tecław (greg.).
7:00 + O dar nieba, za wstawiennictwem św. Siostry Faustyny Kowalskiej, dla męża Marcina Poprawskiego.
7:00 + Za zmarłych rodziców: Helenę Ruczyńską oraz Jadwigę i Michała Sudołów, za braci i szwagrów, za Ewelinę Sudoł, Teresę Bielewską oraz Romana Kalinowskiego.
18:00 + Za zmarłego Rafała Drempkowskiego (greg.).
18:00 + Za zmarłą córkę, siostrę i ciocię Wiolettę Rentflejsz z okazji imienin, za męża, tatę i dziadka Zdzisława Rentflejsza z okazji imienin i urodzin.
18:00 + Za zmarłego męża, tatę i dziadka Romana Gonsiorowskiego w 2. rocznicę śmierci.
18:00 + Za zmarłą Wiolettę Górecką w dniu imienin.

30 października – XXXI niedziela zwykła
6:30 + Za zmarłego Rafała Drempkowskiego (greg.).
7:30 + W intencji zmarłych ofiarodawców i dobroczyńców parafii i budowy kościoła.
9:00 – W intencji Parafian.
10:30 – Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia dla Adama i Marka.
10:30 + Za zmarłego Marka Dymowskiego w 3. rocznicę śmierci.
12:00 – Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Danieli i Stanisława Żurawskich w 50. rocznicę ślubu oraz o potrzebne łaski dla syna Marka z rodziną i dla syna Zdzisława.
13:15 + Za zmarłego Jana Przybyłowskiego w 7. rocznicę śmierci.
13:15 + Za zmarłych rodziców: Leokadię i Bronisława Ulatowskich, za brata Kazimierza Ulatowskiego oraz zmarłych z rodziny Kostkowskich i Ulatowskich.
15:00 + Za zmarłych rodziców: Leonarda i Zofię Szechlickich, za syna Jana Szczepańskiego oraz syna Arkadiusza Szechlickiego.
15:00 + Za zmarłą Halinę Jakielską w 30. dzień po pogrzebie.
18:00 + Za zmarłą Stefanię Tecław (greg.).

Ostatnie wpisy

„Biały tydzień” /video/

W naszej parafii trwa „biały tydzień” dzieci pierwszokomunijnych. Piękną tradycją w naszym kościele jest to, że dziewczęta i chłopcy, którzy przyjęli w Uroczystość Wniebowstąpienia pierwszą