Intencje Mszalne – 31 października – 6 listopada

binary comment

31 października – poniedziałek
7:00 + Za zmarłego Piotra Albina.
7:00 + Za zmarłą Zofię Barbarę Balińską.
7:00 + Za zmarłych rodziców i teściów: Bronisławę i Jana Pszczółkowskich oraz Joannę i Józefa Jaźwierskich.
18:00 + Za zmarłą mamę Jadwigę Thom w 2. rocznicę śmierci.
18:00 + Za zmarłych rodziców: Irenę i Zygmunta Kwiatkowskich w 12. rocznicę śmierci Ireny.
18:00 + Za zmarłego Rafała Drempkowskiego (greg.).
18:00 + Za zmarłą Stefanię Tecław (greg.).

1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych (wtorek)
6:30 + Za zmarłego Stanisława Muszyńskiego w 30. dzień po pogrzebie.
7:30 + Za zmarłego Rafała Drempkowskiego (greg.).
7:30 + Za zmarłego Kazimierza Błaszkiewicza w rocznicę śmierci oraz za Janinę i Franciszka Najdrowskich.
9:00 + Za zmarłą Monikę, Stanisława i Mariana Sobieśniewskich, za Annę, Jana i Eugeniusza Chomików oraz zmarłych z rodziny Sobieśniewskich, Kasprowiczów, Chomików i Strzeleckich.
9:00 + Za zmarłych rodziców: Urszulę i Ryszarda Rumińskich.
10:30 + Za zmarłą Krystynę i Stanisława Meggerów oraz za zmarłych z rodziny Meggerów i Wiśniewskich.
10:30 + Za zmarłą Urszulę Merkury i Zygmunta Merkury.
12:00 + Za zmarłych rodziców: Barbarę Gutkowska oraz Kazimierę i Kazimierza Reków.
18:00 + O dar nieba, za wstawiennictwem św. Siostry Faustyny Kowalskiej dla zmarłego męża Marcina Poprawskiego w 3. rocznicę śmierci.
18:00 + O łaskę nieba dla Magdaleny Kopańskiej.
18:00 + Msza św. zbiorowa za zmarłych.

2 listopada – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (środa)
7:00 + Za zmarłego Jana Szybowskiego.
7:00 + Za zmarłego Mirosława Lewko, za Teodora i Pelagię Lewko, za Helenę i Wincentego Adamskich oraz Stanisława Adamskiego.
10:00 + Za zmarłych: za Martę i Antoniego Wojnowskich, za Teresę Wojnowską oraz za Janinę i Bolesława Bielickich.
16:30 + Za zmarłych rodziców: Franciszka i Felicję Siemińskich.
16:30 + Za zmarłego męża Zdzisława.
16:30 + Za zmarłego Jana i Helenę Detyna, za Jadwigę i Wacława Polak oraz dziadków z obu stron.
18:00 + Za zmarłych rodziców: Juliannę i Józefa Dreszlerów.
18:00 + Za zmarłych rodziców: Łucję i Kazimierza Zabłotnych, za Kazimierza Bojanowskiego, Jana Płoskiego oraz dziadków Zabłotnych i Raszkowskich.
18:00 + Msza św. zbiorowa za zmarłych.

3 listopada – czwartek
7:00 + Za zmarłego Piotra Albina.
7:00 + Za zmarłą Zofię Barbarę Balińską.
7:00 + Za zmarłą Urszulę Ewę Kowalską w 30. dzień po śmierci.
18:00 – Intencja dziękczynna Bogu Ojcu, przez Bolesne Niepokalane Serce Matki Bożej, za dar życia z przeproszeniem za grzechy nasze i całego świata, z prośbą o święte powołania kapłańskie.
18:00 + Za zmarłego Bolesława Bala i za zmarłych z obu stron.
18:00 + Za zmarłą Wiktorię Majewską w 15. rocznicę śmierci, za Stanisława, za braci oraz za Józefa i Bogusława Majewskich.
18:00 + Msza św. zbiorowa za zmarłych.

4 listopada – piątek
7:00 – Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Bartosza Nadwodnego w dniu urodzin.
7:00 + Za zmarłego Piotra Albina.
7:00 + Za zmarłego Ryszarda Mówińskiego (Mszę św. zamówili sąsiedzi).
18:00 + Za zmarłego Romana Królikowskiego w 3. rocznicę śmierci i za jego rodziców.
18:00 + Za zmarłego Dariusza, Marka. Lucjana, Piotra i Władysławę Budzińskich, za Mariannę i Franciszka Wasiewskich, za Andrzeja Trepiaka, Edwarda Banackiego oraz babcię i dziadka Cieślińskich.
18:00 + Za zmarłą Mariannę Sieńkowską.
18:00 + Msza św. zbiorowa za zmarłych.

5 listopada – pierwsza sobota miesiąca
7:00 – Intencja wynagradzająca za grzechy przeciw Niepokalanemu Sercu N.M.P.
7:00 – W podziękowaniu Panu Bogu Wszechmocnemu, przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi, za dar Eucharystii.
7:00 – Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla członkiń i członków Róż Żywego Różańca naszej parafii i ich rodzin.
7:00 + Za zmarłych rodziców: Zofię i Franciszka Podgórskich oraz za zmarłych z rodziny Podgórskich, Pydyszewskich, Smulczyńskich i Ziółkowskich.
18:00 + Za zmarłą Genowefę Gapską oraz Jutę i Waleriana Godlewskich.
18:00 + Za zmarłego Tadeusza Jabłońskiego z okazji urodzin i za zmarłych z obu stron.
18:00 + Za zmarłą Zofię Dziczek w 30. dzień po śmierci.
18:00 + Msza św. zbiorowa za zmarłych.

6 listopada – XXXII niedziela zwykła
6:30 + Za zmarłego Piotra Albina.
7:30 + W intencji zmarłych ofiarodawców i dobroczyńców parafii i budowy kościoła.
9:00 – W intencji Parafian.
10:30 + Za zmarłą Monikę Brzozowską w 1. rocznicę śmierci i za Józefa brzozowskiego w 45. rocznicę śmierci.
10:30 + Za zmarłą Łucję Januszewską.
12:00 + Za zmarłych rodziców: Jana Błażejczyka w 15. rocznicę śmierci i za Bronisławę Błażejczyk oraz za brata Jerzego Błażejczyka.
13:15 + Za zmarłego męża, ojca i dziadka Bronisława Wilemskiego w 13. rocznicę śmierci i za zmarłego Romana Lenartowicza.
15:00 + Za zmarłego męża Kazimierza Taranowskiego i syna Jarosława oraz zmarłych z rodziny.
18:00 + Za zmarłą Zofię Łukaszewską, za rodziców: Annę i Kazimierza Łukaszewskich oraz teściów: Helenę i Bronisława Cyrtę, a także za szwagrów.
18:00 + Msza św. zbiorowa za zmarłych.

Ostatnie wpisy

Liturgiczna Służba Ołtarza – 2024

Spotkania ministrantów w każdą sobotę o godz. 9:oo w salce katechetycznej. Zapraszamy. Opieka duszpasterska – ks. Radosław Żygowski Vademecum ministranta cz.1