Intencje mszalne 28 listopada – 4 grudnia 2022 r.

binary comment

28 listopada – poniedziałek
7:00 + Za zmarłego Wojciecha Wiśniowskiego (greg.).
7:00 + Za zmarłego Jana Antoniego Kaczyńskiego w 30. dzień po pogrzebie.
7:00 + Za zmarłą Małgorzatę Joannę Miszczak-Szołuchę.
18:00 – O łaskę uzdrowienia z choroby nowotworowej, przez Najdroższą Krew Jezusa Chrystusa i Niepokalane Serce Maryi, dla siostry Lucyny.
18:00 + Za zmarłych rodziców: Stefana i Annę Grochowieckich oraz dziadków z obu stron.
18:00 + Za zmarłych rodziców: Henryka i Wiktorię Michalskich oraz dziadków z obu stron.
18:00 + Za zmarłego męża Mariana Wyszkowskiego w 1. rocznicę śmierci, za jego rodziców: Teresę i Michała, za brata Jana i siostrę Elżbietę oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
18:00 + Msza św. zbiorowa za zmarłych.

29 listopada – wtorek
7:00 – O łaskę uzdrowienia z choroby nowotworowej, przez Najdroższą Krew Jezusa Chrystusa i Niepokalane Serce Maryi, dla siostry Lucyny.
7:00 + Za zmarłego Wojciecha Wiśniowskiego (greg.).
18:00 + Za zmarłego męża i ojca Jerzego Gałązkiewicza w 27. rocznicę śmierci.
18:00 + Za zmarłego Piotra Albina.
18:00 + Za zmarłego męża i tatę Ryszarda Fijałkowskiego w 2. rocznicę śmierci.
18:00 + Msza św. zbiorowa za zmarłych.

30 listopada – środa
7:00 – O łaskę uzdrowienia z choroby nowotworowej, przez Najdroższą Krew Jezusa Chrystusa i Niepokalane Serce Maryi, dla siostry Lucyny.
7:00 + Za zmarłą Małgorzatę Joannę Miszczak-Szołuchę.
7:00 + Za zmarłego Wojciecha Wiśniowskiego (greg.).
18:00 – O zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego w dalszym życiu i posłudze kapłańskiej dla ks. Andrzeja Klukowskiego z okazji imienin.
18:00 + Za zmarłego Zbigniewa Jaszczyszyna, za jego rodziców oraz siostrę Halinę.
18:00 + Za zmarłego męża, tatę i dziadka Andrzeja Wrzoska, za rodziców z obu stron oraz za brata Stanisława Mówińskiego.
18:00 + Za zmarłego Jerzego Schlieske oraz za rodziców: Marię i Gerarda Schlieske.
18:00 + Msza św. zbiorowa za zmarłych.

1 grudnia – czwartek
7:00 – O łaskę uzdrowienia z choroby nowotworowej, przez Najdroższą Krew Jezusa Chrystusa i Niepokalane Serce Maryi, dla siostry Lucyny.
7:00 + Za zmarłego Wojciecha Wiśniowskiego (greg.).
7:00 + Za zmarłą mamę Janinę Junker w 1. rocznicę śmierci.
18:00 – Intencja dziękczynna Bogu Ojcu, przez Bolesne Niepokalane Serce Matki Bożej, za dar życia z przeproszeniem za grzechy nasze i całego świata, z prośbą o święte powołania kapłańskie.
18:00 + O dar nieba, za wstawiennictwem św. siostry Faustyny Kowalskiej, dla męża Marcina Poprawskiego.
18:00 + O łaskę nieba dla Magdaleny Kopańskiej.
18:00 + Za zmarłą córkę i siostrę Magdalenę w 3. rocznicę śmierci i za rodziców z obu stron.

2 grudnia – piątek
7:00 – O łaskę uzdrowienia z choroby nowotworowej, przez Najdroższą Krew Jezusa Chrystusa i Niepokalane Serce Maryi, dla siostry Lucyny.
7:00 + Za zmarłego Krzysztofa Kaczerowskiego.
7:00 + Za zmarłego Wojciecha Wiśniowskiego (greg.).
18:00 – O dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla członkiń II Róży Różańcowej oraz za zmarłych z tej Róży.
18:00 + Za zmarłego Stanisława Wiesława Paczkowskiego w 30. dzień po śmierci.
18:00 + Za zmarłą siostrę Barbarę i jej męża Stanisława.
18:00 + Za zmarłą Helenę Grabowską w 6. rocznicę śmierci i za Agnieszkę Rycicką.

3 grudnia – pierwsza sobota miesiąca
7:00 – W podziękowaniu Panu Bogu Wszechmocnemu, przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi, za to, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie umarł, ale miał życie wieczne i za Jego niezgłębione miłosierdzie.
7:00 – Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla członkiń i członków Róż Żywego Różańca naszej parafii i ich rodzin.
7:00 – Intencja wynagradzająca za grzechy przeciw Niepokalanemu Sercu N.M.P.
18:00 + Za zmarłego męża Zdzisława Kazimierczaka w 17. rocznicę śmierci, za syna Tadeusza Kazimierczaka w 10. rocznicę śmierci, za rodziców Dudek i Kazimierczak, za siostry: Saturninę, Irenę i Marię, za braci: Stanisława, Kazimierza i Tadeusza oraz za zmarłych z rodziny.
18:00 + Za zmarłego Wojciecha Wiśniowskiego (greg.).
18:00 + Za zmarłego Piotra Albina.

4 grudnia – II niedziela adwentu
6:30 + Za zmarłego Ryszarda Mówińskiego (Mszę św. zamówili sąsiedzi).
7:30 + W intencji zmarłych ofiarodawców i dobroczyńców parafii i budowy kościoła.
9:00 – W intencji Parafian.
10:30 + Za zmarłych rodziców: Władysławę i Józefa Tylickich oraz za zmarłego brata Henryka i siostrę Jadwigę.
10:30 + Za zmarłą Łucję Januszewską.
12:00 + Za zmarłą Kazimierę Milejską w 19. rocznicę śmierci, za Elżbietę Milejską w 10. rocznicę śmierci, za Edwarda Milejskiego w 3. rocznicę śmierci i za dziadków z obu stron.
13:15 + O wieczne zbawienie dla syna Pawła Szczecha w dniu 34. ziemskich urodzin oraz za zmarłego tatę Bernarda Szczecha.
15:00 + Za zmarłą Annę Gęsicką oraz za jej rodziców: Jadwigę i Mieczysława Kopaczewskich (Mszę św. zamówiła koleżanka Danuta).
18:00 + Za zmarłego Wojciecha Wiśniowskiego (greg.).
18:00 + Za zmarłą Małgorzatę Joannę Miszczak-Szołuchę w 30. dzień po pogrzebie.

Ostatnie wpisy

ZAPRASZAMY NA PIELGRZYMKĘ DO WŁOCH

Zapraszamy na samolotową pielgrzymkę do Włoch w dniach 5 – 11 czerwca 2025 r. Plan i szczegóły – na załączonych plakatach. Zapisy w biurze parafialnym