Intencje mszalne 30.01.2022 r. – 06.02.2022 r.

binary comment

31 stycznia – poniedziałek

7:00 + Za zmarłego Krzysztofa Kołodziejka.

7:00 + Za zmarłego Józefa Szymczaka.

18:00 + Za zmarłą Teresę Prawdę w 30. dzień po śmierci.

18:00 + Za zmarłych rodziców: Mariannę i Ignacego Keczmerskich oraz za Janinę, Jana i Beatę Pokojskich.

 

1 lutego – wtorek

7:00 + Za zmarłego syna Marka Stybowskiego w 1. rocznicę śmierci.

18:00 + O dar nieba dla zmarłego męża Marcina Poprawskiego, za wstawiennictwem św. Siostry Faustyny Kowalskiej.

18:00 + O łaskę nieba dla Magdaleny Kopańskiej.

 

2 lutego – Ofiarowanie Pańskie (środa)

7:00 + Za zmarłą mamę Gertrudę Sieroń w 10. rocznicę śmierci i za zmarłych z rodziny.

10:00 + Za zmarłych rodziców: Stanisławę i Stanisława Miłoszów w rocznicę śmierci.

16:30 + O radość życia wiecznego dla zmarłych rodziców: Marianny i Stanisława Olszewskich w rocznicę ich śmierci.

18:00 + Za zmarłego Edwarda Polaka.

18:00 + Za zmarłego Bolesława Graduszewskiego w 10. rocznicę śmierci.

 

3 lutego – czwartek

7:00 – Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej w dalszej posłudze kapłańskiej dla ks. Michała Budka z okazji urodzin (Mszę św. zamówiła wspólnota „Margaretka”).

7:00 + Za zmarłego męża Bogusława Szramkę w 4. rocznicę śmierci.

18:00 – Intencja dziękczynna Bogu Ojcu, przez Bolesne i Niepokalane Serce Matki Bożej, za dar życia z przeproszeniem za grzechy nasze i całego świata z prośbą o święte powołania kapłańskie.

18:00 + Za zmarłego Jana Wiśniewskiego w 30. dzień po pogrzebie.

18:00 + Za zmarłą Anastazję Chyżyńską oraz  za zmarłych z rodziny Chyżyńskich i Sułkowskich.

 

 

4 lutego – piątek

7:00 – O zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego dla ks. Michała Budka w dalszej posłudze kapłańskiej z okazji urodzin (Mszę św. Zamówiła wspólnota „Margaretka”).

7:00 + Za zmarłego męża Ryszarda Szczypiorskiego w 11. rocznicę śmierci, za rodziców Kłodawskich i Szczypiorskich, za dziadków i babcie z obu stron, siostrę Wandę, za szwagrów: Tadeusza, Mieczysława, Jana i Janusza oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

18:00 + Za zmarłego Sławomira Podgórnego w 30. dzień po pogrzebie.

18:00 + Za zmarłego Mikołaja Hatałę w 15. rocznicę śmierci oraz za zmarłych z rodziny Hatałów i Rybińskich.

 

5 stycznia – sobota

7:00 – W podziękowaniu Panu Bogu w Trójcy Jedynemu, przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi, za dar Eucharystii.

7:00 – Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla członkiń i członków Róż Różańcowych naszej parafii i ich rodzin.

7:00 + Za spokój duszy św. męża, ojca i dziadka Edmunda Draszanowskiego w 5. rocznicę śmierci oraz za rodziców: Katarzynę i Michała Kruków, za braci: Romana, Michała i Stefana Kruków.

18:00 – Intencja wynagradzająca za grzechy przeciw Niepokalanemu Sercu N.M.P.

18:00 + Za zmarłego Benedykta Gołaszewskiego w 1. rocznicę śmierci i za zmarłych rodziców.

18:00 + Za zmarłego męża Bolesława Stanisława Brzozowskiego w 6. rocznicę śmierci.

 

6 lutego – V niedziela zwykła

6:30 + Za zmarłą Ewę Grzywaczewską (greg.).

7:30 + W intencji zmarłych ofiarodawców i dobroczyńców parafii i budowy kościoła.

7:30 + O łaskę nieba dla zmarłej Elżbiety Nadwodnej w 2. rocznicę śmierci i dla rodziców z obu stron.

9:00 – W intencji Parafian.

10:30 + Za zmarłego męża Władysława Majerowskiego w rocznicę śmierci, za Stanisława, Mariannę i Jana Burzyńskich, za Agnieszkę Ikier oraz rodziców z obu stron.

12:00 + Za zmarłego tatę Zygmunta Umińskiego w 22. rocznicę śmierci i za mamę Józefę Umińską.

13:15 – Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej w dalszym życiu dla syna Szymona z okazji urodzin.

13:15 + Za zmarłego Pawła Maruszaka w 1. rocznicę śmierci.

15:00 – O łaskę zdrowia, Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi Niepokalanej dla ks. Michała Budka z okazji urodzin.

15:00 + Za zmarłego Piotra Konickiego.

18:00 + Za zmarłą Dorotę Janowską w dniu imienin oraz za rodziców: Marię i Leona Januszewskich.

18:00 + Za zmarłą Renatę Nawotkę w 1. rocznicę śmierci i za rodziców z obu stron.

Ostatnie wpisy