Intencje mszalne 4 – 10 marca 2024 r.

binary comment

INTENCJE MSZALNE

4 marca – poniedziałek

7:00 +  Za zmarłego Arkadiusza Szechlickiego (greg.).

7:00  + Za zmarłą Wandę Wiśniewską (greg.).

7:00  +  Za     zmarłą     Ludomirę i Bronisława Puchalskich oraz za Jerzego i Kazimierę Żmigrodzkich.

18:00 ­ O uwolnienie Karoliny od wszelkich skutków grzechów przodków.

18:00 + Za zmarłych rodziców: Felicję i Henryka Piotrowiczów w dniu urodzin Felicji oraz za Teresę Żubertowską i Marka  Piotrowicza.

18:00 + Za zmarłych rodziców: Kazimierę i Kazimierza Pelców.

18:00 + Za zmarłego Bronisława Gralę (greg.).

18:00 + Za zmarłych: Andrzeja, Kazimierę, za braci i bratowe: Stanisława, Helenę, Henryka, Wacława i Jadwigę Piotrowskich, za rodziców: Józefę i Mariana Miecznikowskich, za Jacka Kraińskiego oraz za jego rodziców.

5 marca – wtorek

7:00 ­ O uwolnienie Karoliny od wszelkich skutków grzechów przodków.

7:00 + Za zmarłego męża Kazimierza Kęsickiego, za rodziców z obu stron oraz    za    siostrę,    braci,    bratowe      i  szwagrów.

7:00 + Za zmarłego Arkadiusza Szechlickiego(greg.).

18:00 + Za zmarłego Edwarda i Reginę Ulaszewskich   oraz   za   Bronisławę  i  Józefa    Komoszyńskich.

18:00 + Za zmarłą Teresę Kępczyńską w 9. rocznicę śmierci i za Edwarda Kępczyńskiego w 35. rocznicę śmierci oraz  za  zmarłych z rodziny.

18:00 + Za zmarłych ojców: Bogdana Wandzlewicza i Mariana Rafalskiego oraz za babcie i dziadków z obu stron.

18:00 + Za zmarłego Bronisława Gralę (greg.).

6 marca – środa

7:00 ­ O uwolnienie Karoliny od wszelkich skutków grzechów przodków.

7:00 + Za zmarłego Kazimierza Stawiarskiego   z   okazji    urodzin.

7:00 + Za zmarłego Zdzisława Rutkowskiego i za Kamila Józefowicza.

18:00 + za zmarłego Jana Lewalskiego, za jego rodziców: Franciszka i Genowefę Detynów oraz ich rodziców.

18:00 + Za zmarłego męża Kazimierza Osmańskiego, za rodziców z obu stron, za jego braci, za Krystynę i Aleksandra  Brysków, za Łucję, Alojzego i Andrzeja Zanieckich, za dusze w czyśćcu cierpiące oraz za Teresę i Stanisława Danilewiczów.

18:00 + Za zmarłego Bronisława Gralę (greg.).

18:00 + Za zmarłego Arkadiusza Szechlickiego(greg.).

7 marca – pierwszy czwartek miesiąca

7:00 ­ O uwolnienie Karoliny od wszelkich skutków grzechów przodków.

7:00 + Za dusze w czyśćcu cierpiące.

18:00 ­ Intencja dziękczynna Bogu Ojcu, przez Bolesne i Niepokalane Serce Matki Bożej, za dar życia z przeproszeniem za grzechy nasze i całego świata, z prośbą o święte powołania kapłańskie i zakonne.

18:00 + Za zmarłego Arkadiusza Szechlickiego(greg.).

18:00 + Za zmarłych rodziców: Konstancję i Feliksa Żmudzińskich, za Cecylię i Jana Rudów oraz za zmarłych z      rodziny      z      obu      stron.

18:00 + Za zmarłego męża, ojca i dziadka Józefa Harasiuka w 5. Rocznicę śmierci.

8 marca – piątek

7:00 ­ O uwolnienie Karoliny od wszelkich skutków grzechów przodków.

7:00 + Za zmarłą Krystynę Orzeszek w    30.    dzień     po     pogrzebie.

7:00 + Za zmarłą Aleksandrę Dudzińską w rocznicę śmierci.

18:00 + Za zmarłych rodziców: Stefanię i Tadeusza Lewandowskich, za Janinę i Maksymiliana Sontowskich oraz za Teresę Sontowską i Tomasza Sontowskiego.

18:00 + Za zmarłego Arkadiusza Szechlickiego(greg.).

18:00 + Za zmarłych rodziców: Marię i Nikodema Nowaków w dniu urodzin Marii.

18:00  +  Za zmarłego Józefa Szczepańskiego i za zmarłych z rodziny

9 marca – sobota

7:00 ­ O uwolnienie Karoliny od wszelkich skutków grzechów przodków.

7:00 + Za zmarłego Arkadiusza Szechlickiego(greg.).

7:00 + O spokój duszy i życie wieczne dla zmarłych rodziców: Marianny i Stefana Czajków oraz zmarłych z ich rodzin w 22. rocznicę śmierci   Marianny.

18:00 + Za zmarłego Tadeusza w 27. rocznicę    śmierci,    za    Cecylię i Modesta Grzywaczewskich, za Narcyza w 40. rocznicę śmierci, za Mariannę, Tadeusza i Andrzeja Koziorzemskich   oraz   za   Cecylię    i Jana            Grzonkowskich.

18:00 + Za zmarłego męża Mariana Mackiewicza, za zmarłych: za Annę, Józefę i Eugeniusza Mackiewiczów oraz za Irenę i Tadeusza Burzyńskich.

18:00 + Za zmarłego Jana Donocha w 5. rocznicę śmierci, za Janinę i Czesława Donochów oraz Józefa Gurzyńskiego.

18:00 + Za zmarłych rodziców: Monikę i Jana Serożyńskich.

10 marca ­ 4. niedziela Wielkiego Postu

6:30 + Za zmarłego Arkadiusza Szechlickiego (greg.).

7:30 + W intencji zmarłych ofiarodawców i dobroczyńców parafii i budowy kościoła.

9:00 ­ W intencji Parafian.

9:00 ­ Podziękowanie Bożemu miłosierdziu i Matce Bożej za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Małgorzaty oraz o Boże błogosławieństwo dla Alicji, Jana i ich dziecka.

10:30 + Za zmarłą żonę Zofię Łukaszewską oraz za rodziców: Annę i Kazimierza Łukaszewskich.

10:30 + Za zmarłą Monikę i Ryszarda Maliszewskich oraz Stanisława Kułakowskiego.

12:00 + Za zmarłego męża Zenobiusza Kabzińskiego w 3. rocznicę śmierci.

12:00 + Za zmarłego Kazimierza i Krystynę Murawskich w rocznicę śmierci Kazimierza oraz za krewnych z rodziny Murawskich.

13:15 ­ O uwolnienie Karoliny od wszelkich skutków grzechów przodków.

13:15 + Za zmarłą Elżbietę Szczepańską (Mszę św. zamówili sąsiedzi z bloku).

15:00 + Za zmarłych rodziców: Teresę i Romana Kowalskich, za Zbigniewa Kowalskiego, za Gertrudę i Antoniego Gryc, za babcie i dziadków oraz za zmarłych z rodziny.

18:00 + Za zmarłego męża Zenona Stadnickiego w 2. rocznicę śmierci.

Ostatnie wpisy