Intencje mszalne 6 – 12 kwietnia 2020 r.

 

6 kwietnia – poniedziałek Wielkiego Tygodnia

7:00 + Za zmarłych rodziców: Irenę i Zygmunta Kwiatkowskich w 4. rocznicę śmierci Zygmunta.

7:00 + Za zmarłą Barbarę Rynkowską (greg).

18:00 + Za zmarłych rodziców: Zofię i Władysława Zalewskich w rocznicę śmierci.

18:00 + Za zmarłą Irenę i Jerzego Kudzinow oraz Łucję i Władysława Gołaszewskich.

18:00 + Za zmarłego Jana Jackowskiego w 30. dzień po śmierci.

 

7 kwietnia – wtorek Wielkiego Tygodnia

7:00 + Za zmarłą Barbarę Rynkowską (greg).

18:00 – Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Barbary i Jana Gutkowskich w rocznicę ślubu.

18:00 + Za zmarłą Jadwigę Gancarz (Mszę św. zamówiła Odnowa w Duchu Świętym).

18:00 + Za zmarłą Mariannę, Stanisława, Ryszarda i Elżbietę Piórkowskich, za Stanisławę Kamińską, za Władysława, Edwarda, Janinę i Annę Borkowskich, za Małgorzatę i Władysławę oraz wszystkich zmarłych z obu rodzin.

 

8 kwietnia – środa Wielkiego Tygodnia

7:00 + Za zmarłą Mariannę Kopczeńską w 30. dzień po śmierci.

18:00 – O dary Ducha Świętego, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla ks. proboszcza Mariana Florka oraz kapłanów: ks. Pawła, ks. Adama, ks. Michała i ks. Piotra, a także wszystkich kapłanów współpracujących z naszą parafią, aby parafianie darzyli ich serdecznością i wspierali modlitwą.

18:00 + Za zmarłego Tadeusza Jabłońskiego (Mszę św. zamówił brat Janek z żoną Renatą i dziećmi).

18:00 + Za zmarłych rodziców: Bernadetę i Edmunda Zawadzkich oraz siostrę Hannę.

18:00 + Za zmarłego Edwina Szczepańskiego w dniu urodzin i za Jadwigę Szczepańską.

 

9 kwietnia – Wielki Czwartek

Tego dnia sprawowana jest tylko wieczorem MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ.

18:00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla wszystkich kapłanów pracujących w naszej parafii (Mszę św. zamówiła I Róża Różańcowa naszej parafii).

18:00 + Za zmarłych rodziców: Mariannę i Kazimierza Cywińskich w 100. rocznicę urodzin, za ciocię Stanisławę Naworską oraz zmarłych z rodziny Cywińskich i Ewertowskich.

18:00 + Za zmarłego Stefana Ciechanowskiego w 10. rocznicę śmierci oraz za Weronikę, Władysława i Walentego Ciechanowskich.

18:00 + Za zmarłego Tadeusza Jabłońskiego (Mszę św. zamówiła rodzina Jaguszów i Wiśniewskich).

18:00 + Za zmarłego ks. kan. Marka Klugiewicza w 2. rocznicę śmierci.

 

10 kwietnia – Wielki Piątek

Zgodnie ze starożytną tradycją Kościoła tego dnia nie celebruje się Eucharystii. Sprawowana jest tylko Liturgia Męki Pańskiej.

18:00 – LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ.

 

11 kwietnia – Wielka Sobota, Wigilia Paschalna

To dzień ciszy i oczekiwania. Rano nie celebruje się Eucharystii.

18:00 – O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla córki Mai Kochańskiej.

18:00 + Za zmarłą Urszulę Żurawską w 1. rocznicę śmierci.

18:00 + Za zmarłą Anitę Chachotkę.

18:00 + Za zmarłą Marię Karczewską w 3. rocznicę śmierci, za Ryszarda Karczewskiego oraz rodziców z obu stron.

18:00 + Za zmarłych rodziców: Piotra i Martę Staniszewskich, siostrę Zofię Staniszewską, za siostry: Klarę i Helenę oraz Tadeusza Wacławskiego.

 

12 kwietnia – Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

7:30 + W intencji zmarłych ofiarodawców i dobroczyńców parafii i budowy kościoła.

9:00 – W intencji Parafian.

9:00 – Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Marii i Zdzisława Dembińskich w 40. rocznicę ślubu.

10:30 – Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla Joanny Pawelskiej z okazji 50. urodzin.

12:00 + Za zmarłych rodziców: Henryka i Wiktorię Michalskich w 27. rocznicę śmierci Henryka oraz za dziadków z obu stron.

13:15 + Za zmarłych rodziców: Stanisławę i Adama Zamrochów, za brata Jana Zamrocha, za męża  Stanisława, za dzieci: Adama, Artura i Anetę oraz zmarłych z rodziny.

13:15 + Za zmarłych rodziców: za mamę, babcię i prababcię Kazimierę Piwowarską w 3. rocznicę śmierci oraz za ojca, dziadka i pradziadka Ignacego Piwowarskiego w 21. rocznicę śmierci.

18:00 + Za zmarłego Jerzego Lamkowskiego i za rodziców z obu stron.

 

Ostatnie wpisy