Intencje mszalne 7 – 13 czerwca 2021 r.

binary comment

7 czerwca – poniedziałek w Oktawie Bożego Ciała i w Białym Tygodniu

7:00 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla córek: Elżbiety, Krystyny i Mirosławy.

7:00 + Za zmarłą Wiesławę i Jerzego Parniuków (greg.).

7:00 + Za zmarłą Beatę Brzoskę w 30. dzień po pogrzebie.

18:00 – O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej w dalszej posłudze kapłańskiej dla ks. Piotra Fiałka z okazji rocznicy święceń kapłańskich (Mszę św. zamówiła „Margaretka”).

18:00 + Za zmarłą Mariannę i Lucjana Kołaczkowskich oraz zmarłych z rodziny.

18:00 + Za zmarłego Krzysztofa Wiśniewskiego w rocznicę urodzin.

18:00 + Za zmarłą Mariannę Kochańską, za Zygmunta Olsztę oraz Jana i Romana Ewertowskich.

19:15 + Za zmarłego Pawła Klimka (Mszę św. zamówili sąsiedzi).

 

8 czerwca – w Oktawie Bożego Ciała i w Białym Tygodniu

7:00 – O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej w dalszej posłudze kapłańskiej dla ks. Pawła Liszewskiego z okazji 13. rocznicy święceń kapłańskich (Mszę św. zamówiła Odnowa w Duchu Świętym).

7:00 + Za zmarłą Wiesławę i Jerzego Parniuków (greg.).

18:00 – Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej w dalszej posłudze kapłańskiej dla ks. Karola Wagi w rocznicę święceń kapłańskich (Mszę św. zamówiła „Margaretka”).

18:00 – O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej w dalszej posłudze kapłańskiej dla ks. Piotra i ks. Pawła w 13. rocznicę kapłaństwa (Mszę św. zamówiły „Margaretki”).

18:00 + Za zmarłą Annę i Alfonsa Raczkowskich oraz za zmarłych z rodziny Raczkowskich i Osmańskich.

18:00 + Za zmarłego Tadeusza Sokołowskiego w rocznicę śmierci.

18:00 + Za zmarłą Renatę Nawotkę (Mszę św. zamówiła Odnowa w Duchu Świętym).

19:15 + Za zmarłą Krystynę Głowińską (Mszę św. zamówiły rodziny: Karabin, Chlebowskich i Kolankiewiczów z Czernikowa).

 

9 czerwca – środa w Oktawie Bożego Ciała i w Białym Tygodniu

7:00 + Za zmarłą Wiesławę i Jerzego Parniuków (greg.).

18:00 + Za zmarłego męża Eugeniusza Ślęzaka w 4. rocznicę śmierci, za Romualda i Jerzego, za rodziców z obu stron oraz Wiktora Zecha.

18:00 + Za zmarłego syna i brata Bogusława Konopkę w 1. rocznicę śmierci.

18:00 + Za zmarłych rodziców: Stefanię i Sylwestra Gołkowskich oraz zmarłych z rodziny.

18:00 + Za zmarłego Józefa Kurkiewicza.

18:00 + Za zmarłego męża Stefana Podgórskiego, za rodziców, rodzeństwo, szwagrów, dziadków oraz wszystkich zmarłych z rodziny.

19:15 – O łaskę nawrócenia dla syna Lesława, o głęboką wiarę dla niego, opiekę Matki Bożej oraz znalezienie pracy.

 

10 czerwca –  zakończenie Oktawy Bożego Ciała, czwartek w Białym Tygodniu

7:00 + Za zmarłego Władysława Jaworskiego.

7:00 + Za zmarłą Danutę Kozłowską (Mszę św. zamówili sąsiedzi i znajomi).

18:00 – W podziękowaniu Panu Bogu za 17 lat kapłaństwa ks. Sylwestra Ziemanna z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej (Mszę św. zamówiła „Margaretka”).

18:00 + Za zmarłą Wiesławę i Jerzego Parniuków (greg.).

18:00 + Za zmarłą Władysławę Dekarską w 20. rocznicę śmierci, za Edwina Dekarskiego oraz zmarłych z rodzin: Przyborowskich, Dekarskich, Pernaków, Koniecznych i Kozaków.

18:00 + Za zmarłą Annę Tatarek.

18:00 + Za zmarłych rodziców: Zofię i Mieczysława Bielickich, za braci: Józefa, Jana i Jakuba oraz za Stanisława Melibrudę.

19:15 – O łaskę nawrócenia dla syna Lesława, o głęboką wiarę dla niego, opiekę Matki Bożej oraz znalezienie pracy.

 

11 czerwca – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa (piątek w Białym Tygodniu)

7:00 + Za zmarłego Pawła Szczecha.

10:00 – W pewnej intencji.

18:00 + Za zmarłego tatę Wacława Surmacza w 20. rocznicę śmierci, za Janinę i Stanisława Surmaczów, za Mariannę, Jana i Mariana Świtaj, za Eugeniusza Cieszyńskiego i Grzegorza Ziółkowskiego.

18:00 + Za zmarłych rodziców: Kazimierza i Mariannę Cywińskich, za babcie i dziadków z obu stron, za Stanisławę Naworską i dusze w czyśćcu cierpiące.

18:00 + Za zmarłych rodziców: Wandę Nichczyńską w 1. rocznicę śmierci i za Edmunda Nichczyńskiego w 12. rocznicę śmierci.

18:00 + Za zmarłą Wiesławę i Jerzego Parniuków (greg.).

18:00 + Za zmarłą Danutę Kozłowską w 30. dzień po pogrzebie.

19:15 – O łaskę nawrócenia dla syna Lesława, o głęboką wiarę dla niego, opiekę Matki Bożej oraz znalezienie pracy.

 

12 czerwca – sobota

7:00 + Za zmarłą Wiesławę i Jerzego Parniuków (greg.).

7:00 + Za zmarłego męża Ryszarda Olszewskiego, za syna Radosława, córkę Justynę oraz rodziców z obu stron.

18:00 + O życie wieczne dla rodziców: Elżbiety i Stanisława Paczkowskich w dniu imienin Elżbiety.

18:00 + Za zmarłego Stanisława Majewskiego w 20. rocznicę śmierci, za Wiktorię i Józefa Majewskich oraz Janinę i Jana Nawotków.

18:00 + Za zmarłą Bronisławę Wiatr w 5. rocznicę śmierci oraz zmarłych z rodziny Wiatr i Paluszczyk.

18:00 + Za zmarłego Jana Różańskiego w rocznicę śmierci i za Marcina Różańskiego.

 

13 czerwca – 11. niedziela zwykła

6:30 + Za zmarłego Stanisława Mówińskiego w 30. dzień po śmierci.

7:30 + W intencji zmarłych ofiarodawców i dobroczyńców parafii i budowy kościoła.

7:30 + Za zmarłego Jerzego Wróbla w 1. rocznicę śmierci.

9:00 – Za Parafian.

9:00 – Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla rodziny Żuralskich.

10:30 + Za zmarłego Ryszarda Kwiatkowskiego w 10. rocznicę śmierci.

12:00 – Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla ks. Mariusza Ostaszewskiego w 21. rocznicę kapłaństwa.

13:15 + Za zmarłą Felicję i Henryka Piotrowiczów oraz za Teresę Żubertowską i Marka Piotrowicza.

13:15 + Za zmarłą Weronikę, Krystynę i Antoniego Smarzyńskich, za Zofię i Bronisława Nawotków, za Barbarę, Henryka i Zdzisława Kaliszów oraz Jadwigę Smulską.

15:00 – ROCZNICA PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ.

15:00 + Za zmarłą Mirosławę Marię Staszyńską.

16:30 – Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla  mamy Heleny Bakirzyńskiej w 70. rocznicę urodzin.

18:00 – Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla członkiń IV Róży Żywego Różańca i ich rodzin.

18:00 + Za zmarłą Antoninę Kaszę w 1. rocznicę śmierci.

18:00 + Za zmarłą Genowefę Detynę w 18. rocznicę śmierci i za Franciszka Detynę oraz ich rodziców.

Ostatnie wpisy