Nazaret moim domem. Ważna inicjatywa modlitewna na dzisiejsze czasy

Z inicjatywy dwóch księży, ks. Dominika Chmielewskiego (znanego rekolekcjonisty, salezjanina, autora licznych książek i publikacji, w których podejmuje kluczowe tematy związane z wiarą, głosiciela płomiennych konferencji o roli Maryi w życiu codziennym i dążeniu do zbawienia osób wierzących) oraz ks. Teodora Sawielewicza, (wikariusza w jednej z parafii w Oleśnicy, twórcę kanału Teobańkologia na Youtubie, na którym prowadzi ewangelizację poprzez codzienną modlitwę różańcową, rekolekcje oraz diakonię muzyczną) powstał koncept modlitewnego zawierzenia św. Rodzinie z Nazaretu naszych domów.

Cała wielka idea modlitewna rozpoczyna się 25 Grudnia w dzień Narodzenia Pańskiego, a kończy się 2 lutego 2021 r., w dzień Ofiarowania Pańskiego. Celem tej modlitwy jak wspominają jej pomysłodawcy jest oczyszczenie, przebłaganie za grzechy i uświęcenie siebie i swojej rodziny za wstawiennictwem Matki Bożej, ukoronowanie Maryi jako Królowej naszych domów, przyjęcie Bożego Miłosierdzia przez akt poświęcenia swojego domu i rodziny, właśnie św. Rodzinie z Nazaretu.

Można się zastanowić po co w dzisiejszych czasach jest nam potrzebne oczyszczenie i dlaczego główną patronką tego wydarzenia jest Niepokalanie Poczęta Maryja? Po to, aby stanąć w prawdzie o sobie samym, móc mocniej przybliżyć się do Pana. Dopiero wówczas widząc prawdę o nas samych możemy pozwolić Bogu oczyścić i przemienić nasze serce. Stojąc w postawie uniżenia przed Panem Bogiem, otwieramy się tym samym na Jego działanie.

Maryja, która jest Kecharitomene (gorąco polecam tą książkę ks. Dominika) – pełna łaski w tłumaczeniu na nasz język, powiedziała Bogu “TAK”. Maryja najdoskonalej wypełnia Boża wolę, a pod krzyżem swego Syna, stała się Matką każdego człowieka (Następnie rzekł do ucznia: „Oto twoja Matka”. I od tej godziny uczeń przyjął Ją do siebie. – J19,27). Niepokalana kocha całym swym sercem każdego z nas. Maryja jest najwspanialszą z Matek nas wszystkich, najpewniejszą Wstawienniczką jako Matka Miłosierdzia i Wspomożycielką wiernych. Niepokalana jest Arką, w której można się schronić i wraz z Nią podążać w pielgrzymce życia do zbawienia. Maryja jest Królową nieba i ziemi, a ofiarując Jezusowi siebie i wszystkie sprawy przez Jej ręce, pozwalamy na Jej królowanie w naszym życiu i w naszych rodzinach.

Zakończenie tej akcji przypada na 2 lutego 2021 roku Jest to święto Ofiarowania Pańskiego, tzw. Święto Matki Bożej Gromnicznej, które przypada na czterdziesty dzień po Bożym Narodzeniu. Święto to jest pamiątką ofiarowania Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej. Obrzęd poświęcania świec, których płomień symbolizuje Jezusa – Światłość świata i Światło na oświecenie pogan jest dla nas nie tylko symbolem, ale też prawdą. Twórcy inicjatywy pragną, by Płomień Miłości Niepokalanego Serca Maryi, którym jest sam Jezus rozświetlił wszelkie ciemności w naszym życiu i wypełnił je światłem.

Co trzeba zrobić, by włączyć się w tą akcję? To bardzo proste – trzeba skoncentrować się na modlitwie codziennej poprzez odmawianie: psalmu 51, który ma być modlitwą przebłagalną za wszystkie grzechy osobiste i rodzinne, 1 dziesiątki różańca z tajemnicą Ukoronowania Maryi na Królową Nieba i Ziemi tj. ustanowienie Maryi królową naszych rodzin, oraz psalmem 121 jako oddaniem swojej rodziny Bożej Opiece.

Dodatkowo w każdy czwartek Adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele lub w sposób duchowy przeniesienie się przed Tabernakulum w swoim kościele i trwanie przy nim – dla tych którzy z wiadomych przyczyn nie wychodzą z domu. W każdy piątek z kolei Adoracja krzyża – modlitwa przepraszania Jezusa za grzechy swojej rodziny i Uwielbienie Bożego Miłosierdzia wypływające z krzyża dla rodziny (czas, długość i forma dowolna, może być przed krzyżem ze ściany w domu, indywidualnie lub razem). Jeśli rodzina nie jest zainteresowana akcją można samemu jako przedstawiciel podjąć się tych 40 dni ofiarowania. Można dołączyć w trakcie akcji. Jeśli ominie się któryś dzień nic się nie stanie – zachęcamy do kontynuacji modlitwy i ofiarowywania swojej rodziny Rodzinie z Nazaretu – wspominają pomysłodawcy.

Jako finał tego ofiarowania zalecane jest uczestnictwo we Mszy Świętej, w sanktuarium maryjnym, kościele lub on-line, zapalenie świecy gromnicznej wprowadzenie światła Chrystusa do naszych domów, zawierzenie naszych rodzin, zgromadzeń i parafii Bożemu Miłosierdziu przez Akt ofiarowania się rodziny Miłosierdziu Bożemu i odmówienie Koronki do Bożego Miłosierdzia. Modlitwa za wstawiennictwem Maryi i Patronów o wylanie Ducha Świętego przez odmówienie rodzinnie Hymnu: „O Stworzycielu, Duchu, przyjdź” i pobłogosławienie naszych domów wodą święconą z prośbą, aby Jezus, Maryja i Św. Józef uczynili z naszego dom swój Nazaret. Sam wezmę udział w tym ofiarowaniu, gdyż słowa ks. Dominika jak i ewangelizacja ks. Teodora mocno pogłębiły moją wiarę i duchowość. Tego Tobie też z całego serca życzę, Droga Siostro i Drogi Bracie w Wierze!

Piotr Kamiński

 

 

Ostatnie wpisy