Ogłoszenia – 1 marca 2020 r. – I niedziela Wielkiego Postu

 

 1. Dzisiaj przeżywamy pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Kończą się właśnie trwające od Środy Popielcowej Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. Warto przytoczyć przy tej okazji słowa św. Jana Pawła II: „Rozpoczynający się okres Wielkiego Postu jest okazją do bardziej intensywnej modlitwy i wielkodusznej pokuty dla ubłagania Boga o łaskę nawrócenia serc i dar pokoju w sprawiedliwości dla wszystkich ludzi”. Starajmy się, aby owoce duchowe, jakie w tym czasie otrzymamy, promieniowały wokół nas, a trud stawania się lepszymi ofiarujmy także za innych, zwłaszcza za tych, którzy obrażają Pana Boga i za to nie przepraszają oraz za pokój na świecie.
 1. Włączmy się w głębokie przeżycie tego czasu przez bardziej intensywną modlitwę osobistą i wspólnotową. Tej drugiej będzie sprzyjał udział w nabożeństwach wielkopostnych: w piątki w naszym kościele odprawiamy Drogę krzyżową dla dzieci o godz. 16:30, a dla dorosłych o 17:30, w każdą niedzielę Gorzkie żale o godz. 17:20. Do licznego udziału w tych nabożeństwach zachęcamy wszystkich parafian: dzieci, młodzież i dorosłych. Pamiętajmy o osobistych umartwieniach, a także o specjalnych postanowieniach na Wielki Post.
 2. Przypominamy, że w każdy piątek Wielkiego Postu za odmówienie przed obrazem Jezusa ukrzyżowanego po przyjęciu Komunii św. modlitwy do Chrystusa ukrzyżowanego: „Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu” oraz za udział w Drodze krzyżowej, a także za udział w nabożeństwie Gorzkich żali oraz za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji można uzyskać odpust zupełny.
 3. Zgodnie z zapowiedzią dzisiaj po każdej Mszy św. młodzi wolontariusze ze Szkolnych Kół Caritas zbierają ofiary dla dzieci i osób starszych z najbardziej potrzebujących rodzin naszej parafii.
 4. Dzisiaj przypada święto państwowe – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W ten sposób przywołujemy zasługi wielu niezłomnych Polaków, skupionych w organizacjach i grupach niepodległościowych, którzy po zakończeniu II wojny światowej zdecydowali się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość naszej Ojczyzny.
 5. Caritas Polska rozpoczęła coroczną wielkopostną akcję dobroczynną. W tym tygodniu katecheci na lekcjach religii będą rozprowadzać „skarbonki miłosierdzia”. Mogą je wziąć te dzieci, które chcą podjąć wielkopostne wyrzeczenia rezygnując z przyjemności, np. kupienia słodyczy. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze chcą przeznaczyć na pomoc dla ubogich rówieśników. Składane do skarbonek ofiary zasilą fundusz Szkolnych Kół Caritas działających przy naszej parafii i SP4 oraz SP5 stając się wsparciem dla najbardziej potrzebujących dzieci uczęszczających do obydwu szkół. Zachęcamy dzieci, aby włączyły się w tę szlachetną akcję charytatywną pod patronatem Caritas. W ten sposób już teraz uczycie się, drogie dzieci, miłosierdzia wobec najuboższych i otwieracie dla nich swoje serca.
 6. W środę, 4 marca, w liturgii czcimy św. Kazimierza (1458-1484), polskiego królewicza, który swym bogobojnym życiem udowodnił, że władza wcale nie musi być okazją do nadużyć, korupcji ani gromadzenia doczesnego bogactwa. Władza i polityka są dziełem Boga, a traktowane jako powołanie mogą stać się też drogą do świętości. Ponieważ św. Kazimierz jest patronem naszych braci Litwinów, przez jego wstawiennictwo, polecajmy Bożej Opatrzności Kościół i naród litewski.
 7. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Kościele, także z naszej wspólnoty parafialnej. Przypominamy sobie, że to z Chrystusa ukrytego w Eucharystii czerpiemy moc do osobistego nawrócenia, umocnienia wiary i gorliwej pobożności. Naszą modlitwę w pierwszy czwartek miesiąca podczas Mszy św. o godz. 18:00 i nabożeństwa ofiarujemy za powołanych do służby Bożej oraz o nowe i święte powołania. Grupa Modlitwy do Najdroższej Krwi Chrystusa zaprasza również tego dnia o godz. 17:15 na nabożeństwo połączone z wystawieniem Najświętszego Sakramentu w intencjach wynagradzających za grzechy nasze i całego świata oraz w intencji świętych powołań kapłańskich i zakonnych, szczególnie z naszej parafii.
 8. W piątek będziemy przepraszać Boże Serce za wszelki brak miłości, za lekceważenie daru Bożego miłosierdzia. Będziemy prosić o łaskę nawrócenia dla siebie i dla tych, którzy Pana Boga przepraszać nie chcą. Możliwość skorzystania z sakramentu pokuty będzie w piątek w godz. 17:00 – 18:00. Wszystkich parafian, szczególnie dzieci wypełniające po raz pierwszy w życiu 9 pierwszych piątków miesiąca, zachęcamy do pojednania się z Bogiem i braćmi oraz do licznego udziału we Mszy św. i  nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego.
 9. W sobotę powierzymy naszą wspólnotę, każde rodzące się w niej i godnie kończące się życie, Niepokalanemu Sercu Maryi – najlepszej z Matek. O godz. 7:00 zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Bożej na Mszę św. i nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. Po nim nastąpi zmiana tajemnic różańcowych.
 10. Przyszła niedziela, druga wielkopostna, to niedziela Ad gentesdzień modlitwy w intencji misji i misjonarzy. Po każdej Mszy św.
  w następną niedzielę będziemy mogli materialnie wesprzeć dzieło misyjne Kościoła. Ponieważ jest to dzieło wspierania również dzieci w krajach misyjnych, ofiary na ten cel będą zbierać przed kościołem wolontariusze ze Szkolnych Kół Caritas. Cieszymy się, że w naszej parafii są dzieci, które poświęcają swój wolny czas, by pomagać potrzebującym. Na ręce ich rodziców składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
 11. W Wielkim Tygodniu do Grobu Bożego należy zakupić kwiaty, które będą naszym wspólnym darem wdzięczności Bogu za ofiarę, jaką złożył na krzyżu dla naszego zbawienia. Ofiary na kwiaty, tradycyjnie, jak co roku, można składać przez cały Wielki Post w kancelarii parafialnej, w kopertach na tacę oraz do skarbonek przy drzwiach wejściowych. Za złożone ofiary składamy „Bóg zapłać”.

Ostatnie wpisy

ZAPRASZAMY NA PIELGRZYMKĘ DO WŁOCH

Zapraszamy na samolotową pielgrzymkę do Włoch w dniach 5 – 11 czerwca 2025 r. Plan i szczegóły – na załączonych plakatach. Zapisy w biurze parafialnym