Ogłoszenia – 8 marca 2020 r. – II niedziela Wielkiego Postu

Niedziela Ad Gentes

  1. W II niedzielę Wielkiego Postu w Kościele w Polsce przeżywamy już od wielu lat Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. W tym roku obchodzimy go pod hasłem „Eucharystia i misje”. Chcemy zwrócić uwagę na fakt, że Eucharystia umacnia nas w jedności z Chrystusem, buduje Kościół i jest źródłem misji. Niezależnie, czy jest sprawowana we wspaniałych świątyniach w Europie czy też skromnych i ubogich kościołach i kaplicach w Afryce, Ameryce Łacińskiej, Azji i Oceanii, jednoczy wierzących i pobudza do dzielenia się wiarą. Eucharystia kończy się zachętą, byśmy z Chrystusem szli do bliźnich, dalekich lub bliskich. Przypomina, że jesteśmy posłani z Ewangelią do świata, który jeszcze jej nie poznał. Jest wezwaniem do dawania świadectwa wierze i miłości oraz do zdobywania serc dla Boga. Ci, którzy są uczniami Chrystusa i gromadzą się we wspólnocie modlitwy i Ofiary Eucharystycznej stają się zarazem misjonarzami. Nikt nie może zatrzymać radości ze zbawienia wyłącznie dla siebie!
  2. Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami uświadamia nam naszą odpowiedzialność za głoszenie Chrystusa w świecie. Nawet jeśli nie wyjeżdżamy do krajów misyjnych, jesteśmy misjonarzami. Poprzez modlitwy oraz ofiary wspieramy misjonarki i misjonarzy w ich niełatwej posłudze. Po każdej Mszy św. będziemy mogli materialnie wesprzeć dzieło misyjne Kościoła. Ponieważ jest to dzieło wspierania również dzieci w krajach misyjnych, ofiary na ten cel będą zbierać przed kościołem wolontariusze ze Szkolnych Kół Caritas. Cieszymy się, że w naszej parafii są dzieci, które poświęcają swój wolny czas, by pomagać potrzebującym. Na ręce ich rodziców składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
  3. Dziś o godz. 17:20 gorzkie żale z kazaniem pasyjnym, w piątek natomiast nabożeństwo drogi krzyżowej: dla dzieci o godz. 16:30, dla dorosłych o 17:30. Znajdźmy czas, by uczestniczyć w tych nabożeństwach, bo dzięki nim głębiej przeżywamy tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana i lepiej rozumiemy Jego nieskończoną miłość do każdego z nas.
  4. Caritas Polska rozpoczęła coroczną wielkopostną akcję dobroczynną. Niektóre dzieci otrzymały w tym tygodniu na katechezie „skarbonki miłosierdzia”. Składane do nich ofiary zasilą fundusz Szkolnych Kół Caritas działających przy naszej parafii oraz Szkole Podstawowej nr 4 i nr 5 stając się wsparciem dla najbardziej potrzebujących dzieci uczęszczających do tych szkół. Pragniemy serdecznie podziękować tym dzieciom, które włączyły się w jałmużnę wielkopostną. W ten sposób już teraz uczą się miłosierdzia wobec najuboższych.
  5. W Wielkim Tygodniu do Grobu Bożego należy zakupić kwiaty, które będą naszym wspólnym darem wdzięczności Bogu za ofiarę, jaką złożył na krzyżu dla naszego zbawienia. Ofiary na kwiaty, tradycyjnie, jak co roku, można składać przez cały Wielki Post w kancelarii parafialnej, w kopertach na tacę oraz do skarbonek przy drzwiach wejściowych. Za złożone ofiary składamy „Bóg zapłać”.

Ostatnie wpisy